Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Solcellsparker – en del av svensk solenergi

Bilar och en lastbil kör på en väg bredvid en solcellspark med flera rader av solpaneler.

Bilar och en lastbil kör på en väg bredvid en solcellspark med flera rader av solpaneler.

Solcellsparker börjar bli allt vanligare i Sverige. Idag finns närmare ett tjugotal parker runt om i landet och för många företag har det blivit en attraktiv och lönsam investering. Men vad kännetecknar egentligen en solcellspark? Hur vanligt är det och vilka förutsättningar krävs för god lönsamhet? Vi ger dig svaren!

Vad är en solcellspark?

Solcellsparker, eller solparker som de också kallas, är storskaliga solcellsanläggningar som installeras på marken. De placeras på stora ytor med låg markkostnad som till exempel betesmark, oanvända områden kring flygplatser eller mark i anslutning till vägar. Tack vare sin storlek är solparker lönsamma att bygga och kommersiellt gångbara, vilket gjort dem till en attraktiv investering för både stora företag och statliga instanser.

Svensk solenergi och solparker i Sverige

I Sverige har det funnits solcellsparker i cirka 10 år. Idag finns det närmare ett tjugotal parker med en effekt över en megawatt (MW) och siffran är uppåtgående.

Att intresset för storskalig solkraft ökar beror till stor del på det fallande priset på solsystem. Som en effekt har flera projektörer av solpaneler etablerat sig på den svenska marknaden och de flesta har mer eller mindre långt gånga planer på anläggningar. Ett exempel är den kommande solcellsparken utanför Skurup i Skåne som vid installation kommer vara landets största.

Martin & Servera satsar på största solcellsparken i södra Sverige - Solenerginyheter

Det ökade intresset för att bygga solcellsparker innebär såklart ett betydande tillskott till Sveriges totala solelsproduktion. Förra året uppgick den installerade effekten för nätanslutna solcellsanläggningar till över 1 gigawatt (GW), enligt statistik från Energimyndigheten. 1 GW motsvarar mängden el som en kommun av Lunds storlek använder årligen. I statistiken är all solel som produceras i Sverige inräknad. 

Solcellsstatistik 2020 - Energimyndigheten

Är solcellsparker konkurrenskraftiga i Sverige?

Elen som genereras från solcellsparker matas direkt ut på elnätet. Det innebär att parkägaren tvingas konkurrera med marknadspriset, det vill säga andra sätt att producera el. För att skapa lönsamhet i projekten krävs därför kommersiella grunder. Ett exempel är så kallade Power Purchase Agreements (PPA); en typ av mångårigt elavtal som parkägaren sluter med en eller flera elköpare. Genom avtalet får parkägaren förutsägbarhet i sin ekonomi, medan företaget som köper elen blir garanterat ett visst elpris över tid samt el från förnybara källor.

Ett exempel där PPA har använts är för elproduktion från solcellsparken strax utanför Linköping. Där har Swedbank förbundit sig till att köpa elen av energibolaget Tekniska verken som äger parken.

Sveriges största solcellsparker

De just nu tio största solcellsparkerna i Sverige är:

 1. Strängnäs: 14 MW (under uppbyggnad till 20 MW)
 2. Linköping: 12 MW
 3. Sjöbo: 5,8 MW
 4. Göteborg (Säve): 5,5 MW
 5. Göteborg (Utby): 5,5 MW
 6. Borås: 5 MW
 7. Uppsala: 4,4 MW
 8. Kristianstad: 4 MW
 9. Göteborg (Hisingen): 3,7 MW
 10. Umeå: 3,2 MW

Källa: Svensk solenergi

Solenergi i världen

Solelsproduktionen ökar inte bara i Sverige, utan i stora delar av världen. Enligt statistik från 2019, som tagits fram av International Energy Agency (IEA), framgår bland annat följande:

 • Den installerade effekten solel ökade globalt med 12 procent jämfört med 2018.
 • Kina, som står för cirka en tredjedel av världsmarknaden för solel, installerade cirka 30 procent mindre under 2019 än under 2018.
 • I övriga världen steg installationstakten med 44 procent.
 • I Europa var Spanien, Tyskland och Ukraina i topp på listan över mest installerad effekt.
 • I Sverige ökade den installerade effekten med 70 procent.
 • Totalt sett installerades 115 GWH, vilket gav en installerad effekt på 630 GW i hela världen.

Världens största solcellsparker

I dagsläget finns världens största solcellspark i Bhadla i Indien. Anläggningen är anlagd i het ökenmark och har utökats successivt sedan 2016. Enligt statistik från 2020 täcker den en imponerade yta på 57 kvadratkilometer och har en effekt på hela 2 245 MW.

Världens näst största solcellspark ligger i Qinghai i Kina och har en effekt på 2 200 MW. Parken har kompletterats med både energilager och infrastruktur för kraftöverföring vilket gör att även landets östra delar kan ta del av solenergin.

Källor:

Energimyndigheten

International Energy Agency (IEA)

Ny Teknik

Solcellskollen

Svensk solenergi

SVT

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 18 augusti 2023