Bixia logo
Meny

Parks and Resorts köper solel från Bixia

Parks and Resorts köper förnybar el från en av Sveriges solparker och driver på så vis tre av sina nöjesparker med solenergi under sommaren.

Solparken Fjällskär

I maj 2023 invigdes solparken Fjällskär utanför Nyköping – ett samarbete mellan Bixia, Svea Solar och Parks and Resorts. Parken är en av Sveriges största och har en viktig roll i den svenska energiomställningen. Solenergin som produceras driver Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland under sommarsäsongerna och är ett bra exempel på hur näringslivet kan samarbeta för att ta ansvar för framtidens elförbrukning.

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Köper solel till ett fast pris

Solparken har en imponerande storlek på 44 hektar – eller 22 fotbollsplaner – och ska generera 20 GWh per år, vilket motsvarar en årsförbrukning av el hos 4 000 villor. Via ett energiköpsavtal, eller ett så kallat PPA (Power Purchase Agreement), köper Parks and Resorts el från solparken till ett fast pris över en förutbestämd tid av oss på Bixia.

– Vi arbetar aktivt för att öka den förnybara och lokalproducerade elen och det här samarbetet är ett tydligt tecken på hur långsiktiga partnerskap kan bidra till just det. Alla delar behövs och tillsammans bidrar vi till den gröna energiomställningen. Det är en affär som alla parter kan glädjas åt och som Parks and Resorts besökare sedan får ta del av, säger Magnus Reitersjö, vice VD på Bixia.  

Parken driver nöjesparkerna med solkraft

Solenergin som produceras och köps av Parks and Resorts driver Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland under sommarsäsongerna. Överskottet säljs sedan på det allmänna elnätet – så att fler kan njuta av parkens förnybara el.

– Vi är enormt stolta över den nya solcellsparken som kommer att förse tre av våra parker med all el under hela sommarsäsongen. Som långsiktig aktör i besöksnäringen är en hållbar elförsörjning en självklarhet att eftersträva, men det är inte alltid lätt. Tack vare samarbetet med Bixia och Svea Solar har vi säkrat vår elförsörjning samtidigt som vi bidrar till Sveriges energiomställning, säger Christer Fogelmarck, koncernchef för Parks and Resorts. 

Bidrar till den gröna energiomställningen

En solpark kan anläggas på bara 12–18 månader, vilket gör solkraft till den i särklass snabbaste vägen till mer förnybar energi. Och ett av sätten att snabbt få till utbyggnaden av storskalig solkraft är genom ett energiköpsavtal. Det möjliggör nämligen för finansiering av projektet och gör att ny solkraft kan komma på plats.

– Parken är ett viktigt bidrag i den svenska energiomställningen till grön el och historisk på flera sätt. Förutom att det är den största parken i Sverige visar det också hur näringslivet kan samarbeta för att ta ansvar för framtidens elförbrukning. Det möjliggör för fler stora solparker att byggas och i förlängningen att mer förnybar el produceras och bidrar till den gröna omställningen, säger Erik Martinson, VD och medgrundare Svea Solar.  

Får betar i parken

Under sommarmånaderna kommer får att beta i solparken för att bevara och förstärka den biologiska mångfalden i området. Solpanelerna skapar skugga som gör att gräset blir mer näringsrikt att beta av och fåren hjälper gräset och annan växtlighet att hållas kort. Genom en passage kommer vilda djur att kunna passera fritt genom parken. 

Relaterad information

Företagsrådgivning

Har du frågor, funderingar eller är nyfiken på att veta mer? Kontakta våra företagsrådgivare så hjälper de dig! Här hittar du våra kontaktvägar.

Uppdaterad: 23 oktober 2023