Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Därför ska du välja Bixia

Bixia är inget vanligt elbolag. Vi besitter unik kompetens att bedriva effektiv och framgångsrik elhandel, samtidigt som vi brinner för att öka andelen förnybar och lokalproducerad el. Tillsammans med dig skapar vi en förnybar elmarknad.

En stabil partner för innovativ och lokal kraft

Vi vet att elmarknaden inte är helt lätt att förstå sig på och att utmaningarna är både många och komplexa. För att hantera detta behöver vi ett elsystem med förmågan att förutse, anpassa och snabbt återhämta sig från störningar. Och vi behöver öka andelen förnybar energi. Med Bixias egna analytiker, rådgivare, experter och krafthandlare – som besitter stor kunskap om den nordiska elmarknaden och framtidens energilösningar – står vi rustade inför framtidens utmaningar.

Ditt val gör skillnad

Att minska sin klimatpåverkan är viktigt av flera anledningar. Och vi hjälper dig gärna på traven. Genom att välja Bixia är du med och bidrar till viktiga förändringar, som att stötta och se till att de lokala elproducenterna runt om i landet blir fler – så att förnybar el kan produceras där den förbrukas. Hållbart och självklart.

Vi är med och skapar balans i elnätet

I takt med att elproduktionen ersätts av mer väderberoende kraft från sol, vind och vatten blir den mer oförutsägbar. Ett resultat av detta är flexibilitetsmarknaden som växer fram i en rasande fart – en spännande marknad där Bixia håller i taktpinnen. Här erbjuder vi smarta stödtjänster så att vi, tillsammans med våra kunder, kan stärka beredskapen och bidra till ett stabilt elsystem. Med Bixia blir du en del av framtidens spännande energilandskap.

Våra flextjänster

Med lokala producenter som största drivkraft

På Bixia drivs vi av att arbeta med producenter av förnybar el. Ju fler desto bättre. Redan idag samarbetar vi med lokala producenter runt om i hela landet och tack vare dem kan vi erbjuda alla våra privatkunder förnybar el nära dem. Genom att köpa din el från oss på Bixia gör du ett aktivt val och bidrar till att andelen lokalproducerad och förnybar el ökar.

Ditt trygga elbolag

  • Ett av de största elhandelsbolagen i Sverige. Bixia är idag ett av Sveriges största elbolag och tillsammans med våra kunder strävar vi efter att vara ledande i utvecklingen mot en förnybar elmarknad.
  • Inga mellanhänder. Som direktaktör på den nordiska elbörsen Nord Pool samt Nasdaq Commodities köper våra elhandelsexperter in elkraft baserat på oberoende analyser och riskbedömningar – för att erbjuda ett så förmånligt elavtal och den bästa tänkbara servicen till våra kunder.
  • Tydlig miljöpolicy. Bixia agerar aktivt och proaktivt för att öka andelen lokalproducerad och förnybar energi. Idag är vi en av de aktörer i Sverige som köper in störst andel förnybar energi.
  • Mervärde för dig som kund. Vi erbjuder flera olika miljöprodukter för dig som kund – så att du kan minska din klimatpåverkan och stärka ditt varumärke. Välj ansvarsfullt producerad förnybar el och använd dig av Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

På Bixia är vi övertygade om att vi bäst löser framtidens utmaningar med lokal och innovativ kraft. Det är det vi är och det vi erbjuder.

Kontakta oss

 

Vi blickar tillbaka

År 2023 präglades av förändring, men tack vare vår starka företagskultur och våra nya arbetssätt har vi lyckats ta oss dit vi vill vara. Här sammanfattar vi det gångna året och hur vi tog oss an det.

Relaterad information

Träffa våra lokala producenter

Vi arbetar aktivt för att öka andelen lokalproducerad el från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du människorna som gör det möjligt – våra lokala producenter.

Bli leverantör på balansmarknaden

Har du möjlighet att sänka din verksamhets effektuttag under korta perioder? Då kan du bli flexleverantör. Undvik att elpriset avgör om du går med vinst eller förlust – bli flexleverantör idag!

Portföljförvaltat elavtal

Driver ditt företag en elintensiv verksamhet? Då är det viktigt att kunna förutse elbörsens svängningar – så att den årliga elkostnaden inte blir en överraskning. Vi hjälper dig.

Uppdaterad: 03 augusti 2023
Kontakta sidansvarig