Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Bli flexleverantör och öka din lönsamhet

Kan du upp- eller nedreglera din elförbrukning eller elproduktion under kortare stunder? Har du dessutom befintliga resurser som batterier, virkestorkar eller ett växthus? Vi hjälper dig att göra dina befintliga resurser till stödtjänster på Svenska kraftnäts balansmarknad – och öka dina intäkter och stötta Sveriges energisystem.

40x30_IkonOrangeDiagram.pngÖka dina intäkter

Genom att vara flexibel med din elförbrukning eller elproduktion under kortare stunder får du som flexleverantör betalt för att stå redo med dina flexibla resurser – oavsett om du behöver agera eller inte.

40x30_IkonOrangeBalansansvarig.pngStötta energisystemet

Som flexleverantör bidrar du till balansen i energisystemet genom att till exempel öka eller minska din produktion, eller tillfälligt pausa utvalda processer när frekvensen riskerar att fluktuera. På så vis ser vi tillsammans till att det hela tiden tillförs lika mycket el som det förbrukas och vi bibehåller balansen.

40x30_IkonOrangeVindkraftverk.pngBidra till energiomställningen

Som flexleverantör möjliggör du för utbyggnaden av förnybar elproduktion från sol- och vindkraft. Så genom att agera på balansmarknaden är du med och skapar bättre förutsättningar och minskar samtidigt kraven på utbyggnaden av elnätet.

Vi kontaktar dig!

Stämpel_Bixia flex_PNG.pngDärför behövs du som flexleverantör

För att nå Sveriges högt uppsatta klimatmål behöver vi ställa om till mer förnybar kraft och påskynda elektrifieringen. Det gör att elbehovet och utmaningarna ökar, för ju mer förnybar kraft vi får i energisystemet, desto svårare blir det att bibehålla balansen i. Här spelar du som flexleverantör en avgörande roll.

Så säger några av våra flexleverantörer

Vi väldigt glada över att vi får möjlighet att bli aktiva på balansmarknaden och tillsammans med Bixia bidra till den gröna omställningen. Vid behov kommer vi dra ner elförbrukningen inom ventilation och värmesystem under kortare perioder för att bidra till stabiliteten i elsystemet.

Magnus Larsson, fastighetstekniskt ansvarig på Gekås Ullared

Vi är glada att vi numera kan erbjuda effekt från vindkraft på balansmarknaden och stärker därmed vår långsiktiga affär som elproducent, men framför allt bidrar vi till en ökad stabilitet i kraftsystemet, vilket är en förutsättning och möjliggörare för fortsatt expansion av ny förnybar elproduktion.

Staffan Bergh, analyschef på SR Energy

Hur fungerar balansmarknaden?

Varför behövs balansmarknaden, vad är en stödtjänst och vem kan bli flexleverantör? Här berättar vi mer om vikten av ett stabilt energisystem och vilka åtgärder Svenska kraftnät vidtagit för att bibehålla balansen i systemet.

Frågor och svar

Vad är flexibilitetsmarknaden?

Flexibilitetsmarknaden, även kallad flexmarknaden eller balansmarknaden, är en marknad utvecklad av Svenska kraftnät och syftar till att köpa in och aktivera stödtjänster från flexleverantörer.

Vad är flextjänster?

Flextjänst, stödtjänst och balanstjänst är olika benämningar på den tjänst som Svenska kraftnät köper in från flexleverantörer på marknaden. Det görs och upphandlas med hjälp av budgivning på de så kallade balansmarknaderna. Flextjänster bidrar i sin tur med en förmåga som energisystemet behöver just då – till exempel att upp- eller nedreglera elproduktion eller elkonsumtion.

Vilka flextjänster finns det?

Energisystemet behöver kunna hantera olika störningar. Därför finns det flera olika flextjänster och de bidrar alla med olika funktioner.

FCR-D Upp

 • Uppreglering
 • Snabb aktivering
 • Automatisk aktivering: 49,90–49,50 Hz
 • Uthållighet: 20 minuter

FCR-D Ned

 • Nedreglering
 • Snabb aktivering
 • Automatisk aktivering: 50,10–50,50 Hz
 • Uthållighet: 20 minuter

FCR-N

 • Symmetrisk upp- och nedreglering
 • Snabb aktivering
 • Automatisk aktivering: 59,90–50,10 Hz
 • Uthållighet: 1 timme

mFRR

 • Upp- och nedreglering
 • Långsam aktivering
 • Manuell aktivering på begäran av Svenska kraftnät
 • Uthållighet: 1 timme

Hur mycket kan man tjäna på stödtjänster?

Det finns inget exakt svar på hur mycket en flexleverantör tjänar på att sälja stödtjänster, men ju högre kapacitet som ställs ut till Svenska kraftnät, desto större ersättning blir det.

Intäktsexempel för FCR:

Intäkt per MWh 20-30 EUR/MW och timme
Tillgänglighet 2500h – 8760h
Intäkt per MW 0,5 Mkr – 2,5Mkr*

*Intäkten påverkas av när och hur länge på dygnet som resursen kan vara aktiv.

Vad är frekvensmarknad?

Frekvensmarknad är ytterligare ett ord för balansmarknad, flexibilitetsmarknad eller flexmarknad.

Vad är en teknisk aggregator?

En teknisk aggregator slår ihop effekt från olika resurser, till exempel batterier, vattenkraftverk och vindkraftverk, och möjliggör för dem att delta på balansmarknaden. Den tekniska aggregatorn styr och reglerar även flexleverantörens resurser.

Är du en teknisk aggregator och vill komma i kontakt med oss? Hör av dig på flextjanster@bixia.se

Fler frågor om flex?

Kontakta oss så berättar vi mer eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Contact card image

Philip Wahl

Account Manager

Contact card image

Christian Andersson

Key Account Manager

Contact card image

Magnus Höglund

Key Account Manager

Uppdaterad: 24 juni 2024
Kontakta sidansvarig