Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Vida köper el från solcellspark i södra Sverige

I Sölvesborg i Blekinge ligger en av Sveriges största solcellsparker – Hörby. Sedan hösten år 2023 köper sågverkskoncernen Vida solelen från oss på Bixia.

Solparken Hörby

I mitten av oktober år 2023 invigdes solparken Hörby i Sölvesborg – ett samarbete mellan Bixia, Svea Solar och sågverkskoncernen Vida. Parken är ett viktigt tillskott i den gröna energiomställningen och ökningen av förnybar el, inte minst i södra Sverige där parken ligger.

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Ett långsiktigt avtal och samarbete

Solcellsparken Hörby ligger i södra Sverige och beräknas bidra med en ny elproduktion på 19 GWh till elområde 4. Det motsvarar en elförbrukning hos ungefär 3 800 villor. Svea Solar äger och förvaltar parken, medan Vida köper in elen via oss på Bixia genom ett långsiktigt fastprisavtal – ett så kallat PPA (Power Purchase Agreement).

– Vi ser att intresset för denna typ av långsiktiga energiköpsavtal ökar alltmer bland svenska företag. Det är glädjande och av stor betydelse att fler företag väljer denna typ av avtal då det främjar uppbyggnaden av solparker och ökar produktionen av förnybar energi, vilket i sin tur stärker vår övergång till en mer hållbar framtid, säger Pontus Skog, utvecklingschef Solparker på Svea Solar.

Vill bidra till en hållbar framtid

Vida är en global leverantör av förädlade produkter från svensk skog och redan idag bidrar koncernen till att minska mängden koldioxid i atmosfären. Deras biprodukter från sågverk, som producerar utsläppsneutral energi, är bara ett av flera exempel. Genom att nu också producera egen solel minskar de inte bara sin klimatpåverkan, utan skyddas även mot volatilitet på elmarknaden.

– Vi är väldigt glada att solparken är i gång, för det innebär att vi kan minska vår klimatpåverkan ytterligare. Att driva produktion med solkraft är ett viktigt steg i vårt klimatarbete, säger Måns Johansson, vd på Vida.

Solelsproduktion där behovet är som störst

Elområde 4 i södra Sverige, där solcellsparken ligger, är ett av de två elområden i Sverige som har högst efterfrågan på el och högst elpriser. Det beror på att energibehovet är stort, men att de har ett produktionsunderskott. Solcellsparken Hörby är därför ett viktigt och välbehövligt tillskott av förnybar och lokalproducerad el i södra Sverige.

– Sågverkskoncernen Vida har, liksom oss, högt ställda ambitioner på klimatområdet. Därför är det roligt att tillsammans kunna bidra till utbyggnaden av solenergi i södra Sverige, där behovet är som störst. Lokalt producerad förnybar energi är en nyckel i den gröna omställningen, säger Magnus Reitersjö, vice vd Bixia.

Relaterad information

Företagsrådgivning

Har du frågor, funderingar eller är nyfiken på att veta mer om våra tjänster? Kontakta våra företagsrådgivare så hjälper de dig! Här hittar du våra kontaktvägar.

Solcellsparker – en del av svensk solenergi

Solcellsparker är en attraktiv och lönsam investering för många företag och parkerna ökar ständigt i antal – en trend som förväntas fortsätta. Men vad kännetecknar egentligen en solcellspark, hur vanligt är det och vilka förutsättningar krävs för god lönsamhet?

Producera solel

Vill du sänka dina energikostnader och bidra till en hållbar omställning? Tillsammans med vår samarbetspartner erbjuder vi solcellslösningar för både mark och tak.

Uppdaterad: 29 april 2024