Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Nolato köper el från solkraft – säkrar delar av sitt elpris

Industrikoncernen Nolato köper elen från en av Sveriges största solparker. Effekten? Förnybar el till säkrat pris, helt utan kostsam investering.

Parken står för cirka 15 % av Nolatos årsförbrukning i Sverige

I Skåne, strax utanför Åhus, breder en imponerande solpark ut sig. Parken är 13 fotbollsplaner stor och producerar cirka 8 GWh el per år – en siffra som täcker årsförbrukningen hos 1 600 villor. Satsningen har blivit verklighet genom ett så kallat Power Purchase Agreement (PPA) mellan Nolato, solenergiföretaget Alight och oss på Bixia.

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

I Skåne, strax utanför Åhus, breder en imponerande solpark ut sig. Parken är 13 fotbollsplaner stor och producerar cirka 8 GWh el per år – en siffra som täcker årsförbrukningen hos 1 600 villor. Satsningen har blivit verklighet genom ett så kallat Power Purchase Agreement (PPA) mellan Nolato, solenergiföretaget Alight och oss på Bixia.

Förnybar el till säkrat pris

Avtalet innebär att Alight utvecklar, äger och driver anläggningen medan Nolato, via oss på Bixia, köper all den el som parken producerar till ett förutbestämt pris. Avtalet gäller just nu 10 år, men det finns möjlighet till förlängning. Parkens livslängd är nämligen så lång som 30-40 år.

– Elen som parken producerar står för cirka 15 procent av Nolatos totala årsförbrukning i Sverige. Det gör solparken till en långsiktig och attraktiv prissäkring, säger Marcus Annell, ansvarig för finansiell handel på Bixia.

En satsning för klimatet

För Nolato möjliggör denna PPA även att de kommer ett steg närmare sitt offensiva hållbarhetsmål – att minska sina koldioxidutsläpp med 80 procent till 2025.

– Genom att vi producerar vår egen förnybara el säkrar vi inte bara delar av vårt energibehov och skyddas mot volatilitet i elmarknaden – vi minskar också vår miljöpåverkan, säger Glenn Svedberg, hållbarhetschef för Nolatokoncernen.

Harald Överholm, vd på Alight, fortsätter:

Vi är väldigt stolta över vårt samarbete med Nolato och Bixia, som möjliggjort utbyggnaden av ny grön energi i Sverige. Genom denna satsning visar man industrin vägen till en mer hållbar energiproduktion, och att det är fullt möjligt att på ett år gå från beslut till färdig storskalig solpark.

Stöttar en driftsäker elleverans

Men det är inte bara lönsamhet och minskat klimatavtryck som gör parken till en fördelaktig investering. Svenska kraftnät förutspår att elanvändningen i Sverige kommer att fördubblas fram till 2045, framför allt på grund av den snabba elektrifieringen inom industrin och transportsektorn. Utvecklingen är välkommen sett ur ett klimatperspektiv, men den medför också stora utmaningar för kraftsystemet.

– Många olika lösningar kommer att behövas för att klara av att på ett driftsäkert sätt leverera den el som kunderna behöver framöver. Flexibel produktion i form av sol- och vindkraftsanläggningar är en del, säger Marcus Annell.

Relaterad information

Företagsrådgivning

Har du frågor, funderingar eller är nyfiken på att veta mer om våra tjänster? Kontakta våra företagsrådgivare så hjälper de dig! Här hittar du våra kontaktvägar.

Solcellsparker – en del av svensk solenergi

Solcellsparker är en attraktiv och lönsam investering för många företag och parkerna ökar ständigt i antal – en trend som förväntas fortsätta. Men vad kännetecknar egentligen en solcellspark, hur vanligt är det och vilka förutsättningar krävs för god lönsamhet?

Producera solel

Vill du sänka dina energikostnader och bidra till en hållbar omställning? Tillsammans med vår samarbetspartner erbjuder vi solcellslösningar för både mark och tak.

Uppdaterad: 11 januari 2024