Bixia logo
Meny

Elpriset - varför är det så högt just nu?

Elpriset fortsätter vara högt för perioden. Våra elhandelsexperter förklarar vilka faktorer som styr prisutvecklingen, delar med sig av prognosen just nu och ger tips för hur du mest effektivt kan påverka ditt elpris.

Vilka faktorer påverkar elpriset?

Elpriset påverkas av flera faktorer bland annat väder, bränslepriser och den ekonomiska konjunkturen. Precis som på övriga marknader styrs även elpriset av utbud och efterfrågan. Dessutom påverkas priserna på el i Europa genom att vi importerar och exporterar till och från Norden via kabelförbindelser.

Sammanfattning av marknadsläget och vår rekommendation

  • Kallt och torrt väder
  • Kärnkraftsproduktionen ligger på 100 %
  • Bixia rekommenderar tryggheten med aktiv förvaltning i Bixia Framtid

Vi rekommenderar Bixia Framtid

För nuvarande ser vi stora prisvariationer på marknaden och att kommande år är betydligt högre prissatta än tidigare. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till, ledningar byggs ut och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Vår rekommendation just nu är därför Bixia Framtid – vårt elavtal med aktiv förvaltning. Bixia Framtid kombinerar tryggheten i ett fast pris med möjligheten i det rörliga. Våra elhandelsexperter sköter ditt elinköp och säkrar alltid minst 40 procent av ditt elpris, medan resten av din elanvändning baseras på det rörliga priset. Effekten blir ett lågt snittpris och färre pristoppar. På så sätt kan våra elhandelsexperter erbjuda dig bra priser på tre års sikt och parera höga elpriser i närtid.

Bixia Framtid

 

Jag är redan kund och vill binda mitt elavtal - Mina sidor

 

Jag vill teckna elavtal


Aktuellt marknadsläge 29 november och prognos framåt

Kylan består

Vintervädret med temperaturer klart under nollan dröjer sig kvar. Väderprognoserna ser inte ut att ändras mot det mildare förrän andra halvan i december och då kvarstår ändå ett relativt stort alternativ för att kylan består än längre. Den högtrycksbetonade väderbilden får nederbörden över Skandinavien att sjunka vilket får den hydrologiska balansen att sakta börja vända ner mot ett större negativt tal. Prognosen för vecka 49 är i skrivande stund -7,3 TWh.

Köldknäppen har fått elanvändningen att öka. Den har också medfört att istäcket börjat lägga sig över älvarna i norr, det gör att vattenkraftsproduktionen för tillfället inte kan gå på full effekt förrän isen satt sig. Spotpriserna har skjutit i höjden med en aldrig tidigare skådad prisnivå. Systempriset för måndag (29/11) kom in på 2,5 kronor per kWh, alla elområden kom in över 2,0 kronor i dygnsmedel. Den höga prisbilden ser ut att bestå veckan ut, men något lägre mot idag med drygt 1 krona per kWh. Kärnkraften fortsätter att prestera fläckfritt och alla reaktorer i Norden går för 100 procent. Överföringskapaciteten mellan Norge-Storbritannien kommer gå på halv kapacitet in i 2022, tidigare väntades ledningen rampas upp till 100 procent (1400 MW) till årsskiftet.

Årets snittpris är hittills 56 öre per kilowattimme på systemnivå där den senaste veckan kom in på 1,41 krona per kWh. De två nordliga elområdena har varit 15 öre lägre än systempriset, medan elområde SE3 kostat 57 öre och SE4 72 öre per kWh.

Differentierade terminspriser

Det rör sig med stora slag på den nordiska elbörsen. En hög marginalkostnad och en fortsatt negativ hydrologisk balans håller uppe terminerna i inledningen av 2022. En stor utbyggnad av förnybar kraft i form av vindkraft och ett omslag mot det blötare under senare delen av 2022 prispressar kontrakten längre ut.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft som är under snabb expansion.

Ordlista:

  • Spotpriser är det dagliga priset som sätts på el baserat på tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen.
  • Terminspriser är det förväntade elpriset i framtiden. Idag är det möjligt att köpa el upp till tio år i förväg.


Elsituationen är framtagen av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Relaterad information

Hur bestäms elpriset?

Den ena månaden kan elpriset vara rekordlågt - för att under nästa månad stiga till rekordnivåer. Hur stor din elräkning blir varje månad styrs av en mängd olika faktorer. Här går vi igenom vad detta beror på.

Fast eller rörligt elpris?

Vad ger egentligen bäst pris per kilowattimme, fast eller rörligt elpris? Frågan har inget enkelt svar, men här förklarar vi skillnaden och ger råd om hur du kan tänka när du väljer elavtal.

Kundservice

Kontakta oss för att snabbt få svar på dina frågor om exempelvis nytt elavtal, flytt av elavtal, fakturan, solel, vind- eller vattenkraft.

Uppdaterad: 01 december 2021
Kontakta sidansvarig