Bixia logo
Meny

Elsituationen just nu

Våra elhandelsexperter förklarar vilka faktorer som styr elpriset, delar prognosen just nu och ger råd kring hur du mest effektivt kan påverka ditt elpris.

Aktuellt marknadsläge 21 mars och prognos framåt

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på en högre nivå under en längre tid. Här kan du ta del av deras prognos över hur elpriset kommer påverkas framåt.

Sammanfattning av marknadsläget

  • Bättre kärnkraftstillgänglighet
  • Tvåsiffriga spotpriser

Omväxlande temperaturer

Under föregående vecka halverades i det närmaste spotpriset i alla svenska elområden. Oskarshamn 3 kom åter i drift och den nya finska reaktorn Olkiluoto 3 påbörjade en ny provdrift och kom snabbt upp över 1000 MW i effekt. Tillsammans med mildare temperaturer gav det grunden för tvåsiffriga elpriser i hela landet. I SE1 och SE2 kom spotpriset in på 48 öre per KWh i medel. De södra delarna av Sverige blev något dyrare där SE3 kom in på 61 och SE4 fick ett medelpris på 64 öre per KWh.

Veckan som kommer väntas temperaturerna sjunka mot föregående. Inledningsvis håller de sig strax över det stigande referensvärdet, men från torsdag sjunker de brant och kommer in på omkring 2-3 grader under referens till helgen. Måttlig vindkraftsproduktion till torsdag innan den också faller i samklang med temperaturerna. Tysk vindkraft väntas dock stiga under helgen vilket hjälper Nordens energibalans positivt.

Spotpriserna håller sig likvärdigt mot föregående vecka och alla svenska elområden väntas komma in på tvåsiffriga tal.

Fallande terminsmarknad

Precis som spotpriserna backade terminsmarknaden tillbaka under veckan som gick. Inte lika kraftig förändring som en halvering, men ändå runt 11-16 % back i kontrakten fram till helår 2025.

Européerna håller fortsatt igen på sin energiförbrukning och den franska kärnkraften går visserligen inte för fullt på grund av strejker men tidigare oroväckande rapporter om extra reparationer visade sig inte vara fullt så allvarliga som marknaden trott. Tillsammans med att gaslagren börjar visa en positiv trend har det skapat ytterligare tryck ner på elterminerna, både i Norden som i kontinentala Europa.

Nästkommande kvartal, Q2-23, handlas på omkring 58 öre per KWh i system. Nästkommande år, 2024 görs kring 76 öre per KWh. Det är stor spridning i elområdeskontrakten. De svenska norra elområdena (SE1/SE2) handlas till en kraftig rabatt medan SE3 handlas i linje med system. Det sydligaste elområde SE4 handlas fortfarande till en stor premie.

Rekommendation utifrån elpriset

Den osäkra situationen med stora slag i prisbilden gör att vår huvudrekommendation just nu är produkter med en aktiv förvaltning. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till, ledningar byggs ut och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Därför rekommenderar vi en produkt med aktiv förvaltning som kan erbjuda ett stabilt elpris över tid.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna fortsätter att variera under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Vid torrår kommer kopplingen mot den kontinentala prisbilden vara tydlig.

Ordlista:

  • Spotpriser är det dagliga priset som sätts på el baserat på tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen.
  • Terminspriser är det förväntade elpriset i framtiden. Idag är det möjligt att köpa el upp till tio år i förväg.


Elsituationen är framtagen av Bixia AB 21 mars. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Svar på våra vanligaste frågor

Just nu är det väldigt många som ringer till oss. Vi besvarar alla samtal i turordning, men tyvärr är väntetiderna längre än vanligt. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att svaren på våra just nu vanligaste frågor kan underlätta för dig. Du hittar även mycket information på bixia.se, och på Mina sidor kan du göra flera ärenden själv.

Vanliga frågor och svar

Relaterad information

Minska din elförbrukning

Att minska sin elförbrukning gör stor skillnad. Med enkla justeringar i vardagen kan du minska både din elkostnad och klimatpåverkan – utan att tumma på din komfort. Här hittar du bra tips på hur du kan spara el hemma.

Hur bestäms elpriset?

Den ena månaden kan elpriset vara rekordlågt - för att under nästa månad stiga till rekordnivåer. Hur stor din elräkning blir varje månad styrs av en mängd olika faktorer. Här går vi igenom vad detta beror på.

Bixia Framtid

Stabilt, tryggt och utan de högsta elpristopparna – säg hej till Bixia Framtid, avtalet som ersatt fast pris. Här får du ett avtal som kombinerar tryggheten i ett fast pris med möjligheterna i ett rörligt pris. Ditt elpris varierar från månad till månad, men vi jämnar ut svängningarna och kapar pristopparna så att det blir mer förutsägbart.

Uppdaterad: 31 mars 2023
Kontakta sidansvarig