Vi har tillfälliga störningar vid tecknande av avtal. Det kan ta längre tid än normalt att få bekräftelse.
Bixia logo
Meny

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas av flera faktorer bland annat väder, bränslepriser och den ekonomiska konjunkturen. Likt övriga marknader så styrs också elpriset av utbud och efterfrågan. Export-och importmöjligheter via kabelförbindelser gör också att elpriset i Norden påverkas av priset i andra delar av Europa.

Elpriset från den 26 januari och prognos för kommande vecka

  • Väderomslag och kalla temperaturer ökar elanvändningen
  • God överföringskapacitet inom landet och mot kontinenten
  • Kärnkraftsproduktionen ligger för närvarande på 99 %
  • Bixia rekommenderar just nu fastprisavtal på 3 eller 5 år

2020 är till ända och vi har upplevt det varmaste och blötaste året sedan mätningar tog sin början. Mycket snö och riklig nederbörd även resten av året har gjort att vi går in i vintern med en stark hydrologi och goda förutsättningar för vattenkraftsproduktion. Året var ett våtår och vattenkraftsproduktionen uppgick till 72 TWh i Sverige medan kärnkraften producerade endast 48 TWh, något som kan jämföras med året innan där båda dessa produktionsslag producerade 65 TWh var. Mer installerad vindkraft och omkring 25 procent blåsigare än ett normalår gjorde att vindkraftsproduktionen gav nära 28 TWh elproduktion.

Högtryck en bit in i februari

Inledningen av året har tidvis präglats av väderfenomenet stratosfärisk uppvärmning, vilket innebär att kylig luft som normalt hålls på plats över Arktis lättar och beger sig söderut. Efter en mild och blåsig föregående vecka ser vi nu en återgång mot mer högtrycksbetonade förutsättningar med kallare temperaturer och låga nederbördsmängder kommande vecka och första halvan av februari. Vid högtryck blir det också nästintill vindstilla varpå vindkraftsproduktionen blir låg och vi blir beroende av andra produktionsslag för att täcka behovet av el. Kärnkraften går nu för fullt och överföringskapaciteten såväl inom landet som mot kontinenten är i det närmaste fullt tillgänglig, vilket gör att elen kan flöda dit den behövs. Vinterns antågande har snabbt förändrat prisbilden där vi hittills i år har legat på i snitt 45 öre per kilowattimme på systemnivå. Detta kan jämföras med 2020 års snittpris som blev 11 öre per kilowattimme.

Delar av fjolåret präglades av stora prisdifferenser mellan nord och syd, men den stigande prisbilden har minskat denna differens. Hittills under januari har priset i SE3 varit 48 öre och i SE4 50 öre per kWh. I takt med att kärnkraften går för fullt har överföringskapaciteten stabiliserats och att vi har en god export mot kontinenten får vi en mer homogen prisbild över landet, och priskopplingen mot dyrare elområden runt Östersjön blir tydlig.

Kalla temperaturer och hemarbete ger stigande bränslepriser

Blickar vi så ut mot prisbilden på el längre fram i tiden så har dessa kontrakt stabiliserats efter ett par månader av uppgång. Vintertemperaturerna över Europa och Asien har normaliserats och behovet av kol och gas har mattats av. Utsläppsrätterna är inne i en ny fas mot 2030 och EU har skärpt sina ambitioner med minskade koldioxidutsläpp kraftigt. En sidledes marginalkostnad och något sämre hydrologi har inte förändrat prisbilden den senaste tiden, varken på kort eller lång sikt och är att betrakta som ett mer normalt pris eller något undervärderat.

Rekommendation utifrån elpriset

Vår huvudrekommendation just nu är alla fastprislängder då elmarknaden inte är dyr, särskilt inte på längre sikt. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till, ledningar byggs ut och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Därför rekommenderar vi att binda ditt avtal på 1, 3 eller 5 år.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Så påverkar elmarknaden ditt elpris

Inom de flesta branscher är det efterfrågan och tillgången som styr priset. Så är det även för det nordiska rörliga elpriset. Som konsument har du två olika avtal på ditt elpris. Läs mer om hur det fungerar. 

Elens ursprung

Se ursprung och miljöpåverkan för den el Bixia sålt i Sverige. Bixia är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden.

Uppdaterad: 26 januari 2021
Kontakta sidansvarig