Bixia logo
Meny

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Likt övriga marknader så styrs också elpriset av utbud och efterfrågan. Även konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el, vilket i sin tur påverkar elpriset.

Information om elpriset upppdateras varje vecka med uppehåll under sommarveckorna 28 till och med 32.

Elpriset från den 30 juni och prognos för kommande vecka

  • Systempriset i juni var det lägsta någonsin på Nord Pool.
  • Stora prisdifferenser mellan Sveriges elområden, med högre elpriser ju längre söderut man kommer.
  • Höga priser i SE4 gjorde att det oljeeldade Karlshamnsverket körde igång.
  • Kärnkraftsproduktionen ligger för närvarande på 77 %.
  • Bixia rekommenderar just nu fastprisavtal på 3 eller 5 år.

Lättade restriktioner runtom i världen gör att efterfrågan på framförallt bränsle stiger. Den temperaturjusterade elanvändningen i södra Europa var som mest nere omkring 25-30 procent lägre än normalt, men efterfrågan har stigit något de senaste veckorna. I Norden har elförbrukningen inte påverkats något nämnvärt utan ligger i princip i linje med normalt. Efter en vinter med temperaturer och nederbörd långt över referensvärdet så har väderläget återgått mot normalt för perioden. Den goda tillgången till vatten har gjort att vi har ett stort överskott av el i framförallt norra Sverige som exporteras söderut. En överföringskapacitet söderut som inte räcker till gör att det skapas flaskhalsar där norra Sverige får betydligt lägre elpris än SE3 och SE4.

Låga systempriser men stora prisdifferenser beroende på var i landet man befinner sig

Vinterns milda och nederbördsrika väder har gjort att vi går in i sommaren med goda förutsättningar för elproduktion i Norden. Vårfloden, som under juni var inne i sin mest intensiva fas, gjorde att vattenkraftsproducenter fick producera trots låga elpriser. Den höga produktionen, i framförallt Norge, gjorde att systempriset på Nord Pool blev det lägsta någonsin på 3,3 öre per kWh. Södra Sverige får inte ta del av de låga elpriserna då begränsningar på ledningarna gör att kraften inte kan flyttas från lågpris- till högprisområden i den utsträckning som önskas. Priserna i södra Sverige har vissa dagar till och med varit så pass höga att det oljeeldade Karlshamnsverket har kört igång. Kapacitetsbegränsningar på ledningsöverföringen åtminstone augusti ut gör att vi även de närmaste månaderna förväntas ha höga prisdifferenser mellan Sveriges elområden.

Corona påverkar elpriset genom bränsleprisets rörelser

Snittemperaturen rör sig uppåt ju närmare sommaren vi kommer och det bidrar vanligtvis också till en lägre elanvändning. Lägre elanvändning minskar i sin tur behovet av bränsle då mycket av produktionen i Europa sker med hjälp av gas eller kol. Samtidigt som den stigande temperaturen dämpar elanvändningen så har coronaviruset gjort att förbrukningen legat långt under normalt över Europa. Fallande bränslepriser ger oss lägre elpriser över längre säkringshorisonter. Avgörande för hur coronaviruset kommer påverka elpriset på sikt är om dagens situation för med sig en tillfällig nedgång i konjunkturen eller om det blir en längre efterfrågeminskning. Lättade restriktioner runtom i världen och stigande efterfrågan av framförallt bensin och flygbränsle har fått upp oljepriserna, men gas- och kolpriserna har svårt att lyfta till följd av stort överskott. Utifrån dagens förutsättningar så har elpriserna fallit ned till attraktiva nivåer där framförallt fastprisaval på 3 och 5 år har ett gynnsamt pris just nu.

Rekommendation utifrån elpriset

Vår huvudrekommendation just nu är alla fastprislängder då elmarknaden har gått ned den senaste perioden. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Därför rekommenderar vi att binda ditt avtal på 3 eller 5 år.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Så påverkar elmarknaden ditt elpris

Inom de flesta branscher är det efterfrågan och tillgången som styr priset. Så är det även för det nordiska rörliga elpriset. Som konsument har du två olika avtal på ditt elpris. Läs mer om hur det fungerar. 

Elens ursprung

Se ursprung och miljöpåverkan för den el Bixia sålt i Sverige. Bixia är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden.

Uppdaterad: 30 juni 2020
Kontakta sidansvarig