Bixia logo
Meny

Elsituationen just nu

Våra elhandelsexperter förklarar vilka faktorer som styr elpriset, delar prognosen just nu och ger råd kring hur du mest effektivt kan påverka ditt elpris.

Elpriskompensation till hushåll med höga elpriser

På grund av vinterns ovanligt höga elpriser väljer regeringen nu att kompensera dig som elanvändare. Kompensationen gäller för hushåll med en förbrukning på 700 kWh eller mer under månaderna december 2021, januari 2022 och februari 2022. Detta oavsett om du bor i villa, radhus eller lägenhet.

Du behöver inte själv ansöka – Du som har rätt till elpriskompensation kommer att få din ersättning automatiskt via ditt elnätsbolag.
För frågor om elpriskompensationen hänvisar vi dig därför till ditt elnätsbolag.

För mer information i nuläget, läs om elpriskompensationen på regeringens hemsida.

Vilka faktorer påverkar elpriset?

Elpriset påverkas av flera faktorer, bland annat väder, bränslepriser och den ekonomiska konjunkturen. Precis som på övriga marknader styrs även elpriset av utbud och efterfrågan. Dessutom påverkas priserna på el i Europa genom att vi importerar och exporterar till och från Norden via kabelförbindelser.

Sammanfattning av marknadsläget och vår rekommendation

  • Väderomslag mot lågtrycksbetonade förutsättningar
  • Nedgång på bränslemarknaderna när lagernivåerna fylls på
  • Bixia rekommenderar tryggheten med aktiv förvaltning i Bixia Framtid

Vi rekommenderar Bixia Framtid

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på högre nivåer under en längre tid. Vi rekommenderar därför alla våra kunder att byta till Bixia Framtid – vårt elavtal med aktiv förvaltning. Bixia Framtid kombinerar tryggheten i ett fast pris med möjligheten i det rörliga. Våra elhandelsexperter sköter ditt elinköp och säkrar delar av ditt elpris, medan resten av din elanvändning baseras på det rörliga priset. Förvaltningen styrs helt och hållet utefter vad som beräknas ge dig ett gynnsamt pris över tid. Effekten blir ett lågt snittpris och färre pristoppar.

Bixia Framtid

Jag är redan kund och vill byta till Bixia Framtid

 

Jag vill teckna elavtal

 Aktuellt marknadsläge 9 juni och prognos framåt

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på en högre nivå under en längre tid. Här kan du ta del av deras prognos över hur elpriset kommer påverkas framåt.

Högre priser när vinden avtar

Föregående vecka inleddes med en prisnivå mellan 150 till 160 euro per MWh men föll tillbaka rejält under veckans andra hälft och veckomedlet blev till slut 124,70 euro per MWh.

För de svenska elområdena fortsatte elområde 4 prissättas högre än system medan elområde 3 kom in något under. Elområde 1 och 2 såg under veckans inledning ut att gå mot ett tresiffrigt veckomedel men ett blåsigare veckoslut tryckte ned priset till strax under 73 euro per MWh.

Vi är nu inne i den tid på året där temperaturen har ringa betydelse för elpriset och det är vinden som styr hur långt under kontinentens priser vi hamnar. Väderprognoserna har den senaste veckan slagit om och vi har en ostadig period framför oss med mer nederbörd än normalt. Detta ser ut att kunna hålla i sig en tid då även fyraveckorsprognosen indikerar liknande förutsättningar, återstår att se om det slår in.

Vårfloden kulminerar i Sverige i dagarna och det börjar bli bra flöden även i Norge även om det är fortsatt ont om vatten i södra delarna där. Finland importerar sedan mitten av maj ingen kraft från Ryssland och är sedan dess ett högprisområde med innebörden att import från SE3 har ökat. Fortfarande två kärnkraftsreaktorer i revision och överföringskapaciteten begränsas, mellan elområde 3 och 4 kommande vecka på 50-70 procent mot maximal kapacitet.

Terminspriserna vände på rekordnivåer men har sedan fallit

Bränslepriserna är fortsatt höga även om gaspriset i närtid har gått ned något i takt med att de ryska gasleveranserna fortgår som normalt och övriga leveranser till Europa ökar. Länderna handlar upp det som finns för att nå ambitionen om bättre lagernivåer inför kommande vinter. Detta ser i nuläget ut att lyckas då lagernivåerna för både kol och gas snabbt förbättras och är högre än på ett par år.

Det är mer tryck på kolmarknaden då Kina har vaknat till liv efter en tid av nedstängningar och en värmebölja i Indien gör att de köper upp mycket av utbudet i närtid. Utsläppsrätterna uppvisar stora rörelser både upp och ned i takt med att EU har beslutat om en stramare reform.

När kontinentens priser inte faller mer och våra nordiska spotpriser ligger på en för årstiden hög nivå har aktiviteten och handeln på börsen ökat inte bara i närtid utan också på kontrakten längre fram i tiden. Helår 2023 noterade en ny toppnivå förra onsdagen när även nästa höst började handlas upp men har sedan dess gått ned en del. Kommande vinterkvartal kostar i nuläget omkring 1,25 kronor per kWh i system och helåret kostar 82 öre per kWh. Marknadens förväntansbild är att elområde 4 ska bli betydligt dyrare än så och det återspeglas i elområdeskontrakten som kan addera ytterligare 70 öre till systempriset trots att det hittills i år, när det kan tyckas vara så eländigt som det bara kan bli, inkommit i linje med system. I elområde 3, med bättre likviditet, har prissättningen ändrats till att ett elområdeskontrakt där handlas kring nollan eller till och med svagt negativa priser en bra bit framåt i tiden.

Även helår 2024 och 2025 ligger på sina nära nog högsta nivåer när omsättningen i dessa kontrakt har ökat. Om hydrologin fortsätter att stärkas och delar av riskpremien på bränslemarknaderna lyfts bort kan vi få se en fortsatt nedgång, men höga elpriser består i sommar. Lägre än vad de är i nuläget men högre än vad det någonsin varit vid den tidpunkten på året.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft som är under snabb expansion.

Ordlista:

  • Spotpriser är det dagliga priset som sätts på el baserat på tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen.
  • Terminspriser är det förväntade elpriset i framtiden. Idag är det möjligt att köpa el upp till tio år i förväg.


Elsituationen är framtagen av Bixia AB 9 juni. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Relaterad information

Så påverkas elpriset av kriget i Ukraina

Situationen i Ukraina påverkar den europeiska elmarknaden och därmed även elpriset i Sverige. Vi förklarar hur och varför.

Hur bestäms elpriset?

Den ena månaden kan elpriset vara rekordlågt - för att under nästa månad stiga till rekordnivåer. Hur stor din elräkning blir varje månad styrs av en mängd olika faktorer. Här går vi igenom vad detta beror på.

Kontakta kundservice

Kontakta oss för att snabbt få svar på dina frågor om exempelvis nytt elavtal, flytt av elavtal, fakturan eller solel.

Uppdaterad: 10 juni 2022
Kontakta sidansvarig