Bixia logo
Meny

Elsituationen just nu

Våra elhandelsexperter förklarar vilka faktorer som styr elpriset, delar prognosen just nu och ger råd kring hur du mest effektivt kan påverka ditt elpris.

Elpriskompensation till hushåll med höga elpriser

På grund av vinterns ovanligt höga elpriser väljer regeringen nu att kompensera dig som elanvändare. Kompensationen gäller för hushåll med en förbrukning på 700 kWh eller mer under månaderna december 2021, januari 2022 och februari 2022. Detta oavsett om du bor i villa, radhus eller lägenhet.

Du behöver inte själv ansöka – Du som har rätt till elpriskompensation kommer att få din ersättning automatiskt via ditt elnätsbolag.
För frågor om elpriskompensationen hänvisar vi dig därför till ditt elnätsbolag.

För mer information i nuläget, läs om elpriskompensationen på regeringens hemsida.

Vilka faktorer påverkar elpriset?

Elpriset påverkas av flera faktorer, bland annat väder, bränslepriser och den ekonomiska konjunkturen. Precis som på övriga marknader styrs även elpriset av utbud och efterfrågan. Dessutom påverkas priserna på el i Europa genom att vi importerar och exporterar till och från Norden via kabelförbindelser.

Sammanfattning av marknadsläget och vår rekommendation

  • Normala väderförutsättningar för årstiden men mindre vind i sikte
  • Fram och tillbaka på bränslemarknaderna och terminerna på en hög nivå
  • Bixia rekommenderar tryggheten med aktiv förvaltning i Bixia Framtid

Vi rekommenderar Bixia Framtid

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på högre nivåer under en längre tid. Vi rekommenderar därför alla våra kunder att byta till Bixia Framtid – vårt elavtal med aktiv förvaltning. Bixia Framtid kombinerar tryggheten i ett fast pris med möjligheten i det rörliga. Våra elhandelsexperter sköter ditt elinköp och säkrar delar av ditt elpris, medan resten av din elanvändning baseras på det rörliga priset. Förvaltningen styrs helt och hållet utefter vad som beräknas ge dig ett gynnsamt pris över tid. Effekten blir ett lågt snittpris och färre pristoppar.

Bixia Framtid

Jag är redan kund och vill byta till Bixia Framtid

 

Jag vill teckna elavtal

 Aktuellt marknadsläge 17 maj och prognos framåt

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på en högre nivå under en längre tid. Här kan du ta del av deras prognos över hur elpriset kommer påverkas framåt.

Det lägsta veckomedelspriset på tre månader

Efter en tid med, för årstiden mycket höga spotpriser, blev föregående vecka den första sedan vecka 7 att i medel prissättas under 100 euro per MWh. Fallande elförbrukning enligt säsongsmönstret i kombination med, för årstiden mycket god vindproduktion, fick ner spotpriserna i merparten av Nordens elområden. Vädermässigt en stabil tiodygnsprognos i sikte med såväl nederbörd som temperatur i linje med normalt.

Det är fortsatt ont om vatten i södra Norge och där sker mer import från kontinenten än normalt, något som håller uppe priset i dessa områden och därmed även systempriset. Efter ett par veckor med högt pris i elområde 4 till följd av årets lägsta ordinarie kärnkraftsproduktion och därmed begränsad import från SE3 blev priset i sydligaste Sverige åter lägre än systempriset, något som gäller samtliga svenska elområden.

Oskarshamn 3 är nu tillbaka efter sin månadslånga revision vilket skapar bättre stabilitet i stamnätet. Vi är nu inne i den tid på året där temperaturen har ringa betydelse för elpriset och det är vinden som styr hur långt under kontinentens priser vi hamnar. Vårfloden, som i år är några veckor senare än vanligt till följd av en kylig april, har nu börjat ta fart och tilltar kommande vecka. Detta till trots lär vi få se en stigande prisbild fram till Kristi Himmelsfärd.

Terminspriserna höga och mer handel längre fram

Bränslepriserna är fortsatt höga även om gaspriset i närtid har gått ned något i takt med att de ryska gasleveranserna fortgår som normalt och övriga leveranser till Europa ökar. Det är fortsatt stora rörelser i takt med olika utspel och sanktioner mellan EU och Ryssland.

Depåerna av kol och gas börjar fyllas på men marknaden prissätter risken för att främst gasflödet kan komma att förändras när som helst. Kolpriset stiger när det är problem i fransk kärnkraft som har många reaktorer i revision vilket tvingar in mer kolkraft i produktionsmixen. Detta leder till att fler utsläppsrätter behöver inhandlas och priset har de senaste veckorna åter börjat dra iväg uppåt och är den största anledningen till att marginalkostnaden för fossil kraft inte faller mer. När kontinentens priser inte faller mer och våra nordiska spotpriser ligger på en för årstiden hög nivå har aktiviteten och handeln på börsen ökat inte bara i närtid utan också på kontrakten längre fram i tiden. Även om helår 2023 dämpats lite grann sedan toppen för ett par veckor sedan har förväntansbilden på ett högt prisläge förändrats till en bra bit över nästa vinter och fram till sommaren. Kommande vinterkvartal kostar i nuläget omkring 1,20 kronor per kWh i system och helåret kostar 80 öre per kWh.

Marknadens förväntansbild att elområde 4 ska bli betydligt dyrare än så och det återspeglas i elområdeskontrakten som kan addera ytterligare 70 öre till systempriset trots att det hittills i år, när det kan tyckas vara så eländigt som det bara kan bli, inkommit under system. I elområde 3, med bättre likviditet, har prissättningen ändrats till att ett elområdeskontrakt där handlas kring nollan eller till och med svagt negativa priser en bra bit framåt i tiden. Även helår 2024 och 2025 har fått sig ett lyft när omsättningen i dessa kontrakt har ökat. Utifrån nuvarande förutsättningar med höga bränslepriser och en för stunden svag hydrologi lär höga elpriser bestå i sommar. Lägre än vad de är i nuläget men högre priser än vad det någonsin varit vid den tidpunkten på året.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft som är under snabb expansion.

Ordlista:

  • Spotpriser är det dagliga priset som sätts på el baserat på tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen.
  • Terminspriser är det förväntade elpriset i framtiden. Idag är det möjligt att köpa el upp till tio år i förväg.


Elsituationen är framtagen av Bixia AB 17 maj. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Relaterad information

Så påverkas elpriset av kriget i Ukraina

Situationen i Ukraina påverkar den europeiska elmarknaden och därmed även elpriset i Sverige. Vi förklarar hur och varför.

Hur bestäms elpriset?

Den ena månaden kan elpriset vara rekordlågt - för att under nästa månad stiga till rekordnivåer. Hur stor din elräkning blir varje månad styrs av en mängd olika faktorer. Här går vi igenom vad detta beror på.

Kontakta kundservice

Kontakta oss för att snabbt få svar på dina frågor om exempelvis nytt elavtal, flytt av elavtal, fakturan eller solel.

Uppdaterad: 17 maj 2022
Kontakta sidansvarig