Bixia logo
Meny

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Likt övriga marknader så styrs också elpriset av utbud och efterfrågan. Även konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el, vilket i sin tur påverkar elpriset.

Elpriset från den 31:e mars och prognos för kommande vecka

  • Rekordlåga elpriser i närtid till följd av fallande efterfrågan och hög vattenkraftsproduktion
  • Snösmältning kan skapa översvämningar i redan välfyllda vattenmagasin
  • Milt väder och omvärldsoro pressar bränslekomplexet
  • Marknaden prisar in lägre efterfrågan av el även på längre sikt
  • Kärnkraftsproduktion ligger för närvarande på 84 %
  • Bixia rekommenderar just nu fastprisavtal på 3 eller 5 år

I stora delar av världen går samhällsfunktioner och industrier just nu på lågvarv i syfte att stoppa spridning av coronaviruset. I takt med det minskar också konsumtionen av el, vilken också dämpas av att temperaturerna ligger över normalt för årstiden. Samtidigt som efterfrågan av el är låg så har vi goda förutsättningar för elproduktion i Norden. Till följd av flera nya vindkraftsparker och rekordmycket vind under inledningen av året så har vindkraftsproduktionen utgjort en stor del av den nordiska totalproduktionen.

Fyllda vattenmagasin

Stora nederbördsmängder sedan inledningen av året har dessutom fyllt på vattenmagasinen och vattenkraftsproducenter har till och med fått släppa förbi vatten för att inte skapa översvämningar. I kombination med mycket vatten i magasinen så har framförallt Norge väldigt mycket snö vilket gör att vi även kommande månader kommer ha goda förutsättningar för vattenkraftsproduktion. Redan nu har vi de lägsta vinterpriserna på 20 år och mycket talar för att de historiskt låga elpriserna kommer hålla i sig även kommande månader.

Corona påverkar bränslepriser

Vid driftstörningar i den nordiska elproduktionen samt om det blir väldigt torrt, vindfattigt eller kallt så måste vi importera el från kontinenten. Där styrs elpriset mer av priset på gas, kol och utsläppsrätter då andra produktionsslag används för att framställa el. Bränslepriserna har fallit kraftigt de senaste veckorna till följd av coronaviruset och marknaden prisar in låga bränslepriser även framåt i tid. De lägre bränslepriserna har pressat ned fastprisavtalen till attraktiva nivåer där framförallt fastprisaval på 3 och 5 år har ett gynnsamt pris just nu.

Rekommendation utifrån elpriset

Vår huvudrekommendation just nu är alla fastprislängder då elmarknaden har gått ned den senaste perioden. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Därför rekommenderar vi att binda ditt avtal på 3 eller 5 år.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Så påverkar elmarknaden ditt elpris

Inom de flesta branscher är det efterfrågan och tillgången som styr priset. Så är det även för det nordiska rörliga elpriset. Som konsument har du två olika avtal på ditt elpris. Läs mer om hur det fungerar. 

Elens ursprung

Se ursprung och miljöpåverkan för den el Bixia sålt i Sverige. Bixia är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden.

Kontakta sidansvarig