Bixia logo
Meny

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas av flera faktorer bland annat väder, bränslepriser och den ekonomiska konjunkturen. Likt övriga marknader så styrs också elpriset av utbud och efterfrågan. Export-och importmöjligheter via kabelförbindelser gör också att elpriset i Norden påverkas av priset i andra delar av Europa.

Aktuellt marknadsläge 14 september och prognos framåt

  • Systempriset närmar sig tresiffrigt
  • Kärnkraftsproduktionen ligger på 67 %
  • Bixia rekommenderar just nu fastprisavtal på 3 år

Nya höjder när Norge kopplas mot kontinenten

Vissa förseningar vad gäller omstarten för vissa kärnkraftsreaktorer fortsätter att stöka till det i Norden. Överföringsbegränsningarna söderut består och får priserna att stiga. Bränslepriserna når nya rekordnivåer och får kontinentens prisbild att spilla över på de nordiska priserna. Vattenmagasinen fylls inte på någon högre takt och nederbörden är låg för perioden. Hydrologin försämras sakta varje vecka och vattenproducenter kontrollerar sin produktion väl. Vi närmar oss var dag som går ett dygnsmedel om 100 euro per MWh i system. Under veckan kommer vindkraften att producera på låga till måttliga nivåer. Vi kan inte förvänta oss några större regnmängder, utan det blir torrt och temperaturer ett par grader under normalt för perioden.

Årets snittpris är hittills 48 öre per kilowattimme på systemnivå där den senaste veckan kom in på 86 öre per kWh. De två nordliga elområdena har varit 7 öre lägre än systempriset, medan elområde SE3 kostat 49 öre och SE4 61 öre per kWh.

Differentierade terminspriser

Elterminernas frontprodukter fortsätter att öka i pris. Bränslemarknaden, med gasen i spetsen, når nya höjder och den hydrologiska balansen är alltjämt lägre än normalt för perioden. De höga spotpriserna det medför drar upp frontpriserna. Lite längre ut på tidsaxeln så prisar marknaden in den stora mängd produktion som tillkommer och terminerna från tredje kvartalet 2022 och framåt är fortsatt lägre prissatt.

Rekommendation utifrån elpriset

Marginalkostnaden och nuvarande prisbild gör att vår huvudrekommendation just nu är främst längre bindningstider. Priset för det kommande året har klättrat upp till vad vi anser en normal till något hög nivå medan priset längre fram är billigt. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till, ledningar byggs ut och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Därför rekommenderar vi dig att binda ditt avtal på 3 år.

 

Jag är redan kund och vill binda mitt elavtal - Mina sidor

 

Jag vill teckna elavtal


Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft som är under snabb expansion.

Elsituationen är framtagen av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Relaterad information

Så påverkar elmarknaden ditt elpris

Inom de flesta branscher är det efterfrågan och tillgången som styr priset. Så är det även för det nordiska rörliga elpriset. Som konsument har du två olika avtal på ditt elpris. Läs mer om hur det fungerar. 

Fast eller rörligt elpris?

Vad ger egentligen bäst pris per kilowattimme, fast eller rörligt elpris? Frågan har inget enkelt svar, men här förklarar vi skillnaden och ger råd om hur du kan tänka när du väljer elavtal.

Kundservice

Kontakta oss för att snabbt få svar på dina frågor om exempelvis nytt elavtal, flytt av elavtal, fakturan, solel, vind- eller vattenkraft.

Uppdaterad: 14 september 2021
Kontakta sidansvarig