Just nu har vi hög belastning och det kan vara svårt att komma fram. Upplever du problem kan du alltid mejla oss på kundservice@bixia.se. På grund av belastningen är våra svarstider längre än normalt, men vi hör av oss så snart vi kan.

Bixia logo
Meny

Elsituationen just nu

Elpriset fortsätter vara högt för perioden och många har fått högre fakturor än vanligt. Vi tipsar om vad du själv kan göra för att sänka din elkostnad och våra elhandelsexperter förklarar vilka faktorer som styr prisutvecklingen.

Elpriskompensation till hushåll med höga elpriser

Regeringen kommer avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser.
Du behöver inte själv ansöka – regeringen kommer arbeta fram utformningen för kompensationen i dialog med myndigheter och elnätsbolag.
För mer information i nuläget, läs om elpriskompensationen på regeringens hemsida.

Har du fått en ovanligt hög elfaktura?

Det extremhöga elpriset gör att många kontaktar oss i tron om att det är fel på fakturan – en reflektion vi har full förståelse för. Tyvärr är så inte fallet, utan alla med rörligt pris påverkas då elpriset just nu är ovanligt högt. Men det finns saker du kan göra för att sänka din elkostnad.

Kontrollera att fakturan stämmer – jämför din förbrukning

För att själv kontrollera din faktura kan du jämföra din senaste månadsförbrukning med motsvarande månad förra året. Är den snarlik beror den ökade kostnaden på det höga elpriset. Ser du däremot att din förbrukning ökat markant har förstås även det stor inverkan. Ha med i din beräkning att elanvändningen sannolikt är högre än tidigare år på grund av kallare temperatur än normalår.
Fundera över vilka förändringar du gjort sedan förra året – genom att identifiera orsaken kan du eventuellt också påverka den.

Vi kan tyvärr inte svara på frågor kring din elförbrukning, utan den informationen hittar du hos ditt elnätsföretag.
Har du övriga frågor kring din elhandelsfaktura, maila till kundservice@bixia.se.
Vi har just nu längre svarstider än normalt men vi hör vi av oss så snart vi kan.

Påverka din energiförbrukning och sänk din elkostnad

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning – den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats.

 • Kontrollera inomhustemperaturen
  Ett bra riktvärde är 20–21 grader. För varje grad extra ökar energianvändningen med 5 procent. Har du 23–24 grader hemma finns det alltså pengar att spara.
 • Täta dragiga fönster och ytterdörrar
  Genom att använda tätningslister kan du enkelt minska mängden kall luft som kommer in hemma.
 • Många bäckar små
  Små insatser gör skillnad för helheten. Fyll alltid tvätt- och diskmaskinen fullt innan du startar, häng upp tvätten istället för att tumla den och stäng av handdukstorken.

Fler tips om hur du minskar din elförbrukning

Byt till Bixia Framtid

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på högre nivåer under en längre tid. Vi rekommenderar därför alla våra kunder att byta till Bixia Framtid – vårt elavtal med aktiv förvaltning. Bixia Framtid kombinerar tryggheten i ett fast pris med möjligheten i det rörliga. Våra elhandelsexperter sköter ditt elinköp och säkrar delar av ditt elpris, medan resten av din elanvändning baseras på det rörliga priset. Förvaltningen styrs helt och hållet utefter vad som beräknas ge dig ett gynnsamt pris över tid. Effekten blir ett lågt snittpris och färre pristoppar.

Bixia Framtid

 

Jag är redan kund och vill byta till Bixia Framtid

 

Jag vill teckna elavtal


Vad beror det höga elpriset på?

Elpriset påverkas av flera faktorer så som väder, bränslepriser, den ekonomiska konjunkturen samt utbud och efterfrågan på el. Även elpriserna i övriga Europa påverkar då vi importerar och exporterar el mellan länderna.

Högt pris på fossila bränslen

Just nu är elpriset i Europa extremt högt vilket till stor del beror på rekordhöga priser på kol, olja och gas – vad vi med ett samlingsnamn kallar för fossila bränslen. Eftersom fossila bränslen används för att producera el stiger även elpriset med motsvarande nivåer. Det höga priset på fossila bränslen beror på begränsat utbud i kombination med hög efterfrågan. Flera länder har minskat sin utvinning av gas, exporten från Ryssland är begränsad och gaslagernivåerna i Europa ligger på en ovanligt låg nivå.

Vädret styr utbudet

Även vädret har betydelse. I somras och början på hösten regnade det ovanligt lite för perioden, vilket fram till idag påverkar vattennivåerna i vattenkraftsmagasinen i form av rekordlåga nivåer. Detta i kombination med att det har blåst ovanligt lite för perioden innebär lågt utbud av el. Parallellt medför vinterhalvåret hög efterfrågan.

Aktuellt marknadsläge 25 januari och prognos framåt

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på en högre nivå under en längre tid. Här kan du ta del av deras prognos över hur elpriset kommer påverkas framåt.

 • Lågtrycket består, kortvarig kyla i nästa vecka
 • Riklig vindproduktion dämpar priserna under januari
 • Bixia rekommenderar tryggheten med aktiv förvaltning i Bixia Framtid

Snabba förändringar – slagiga priser

Förra veckan blev helt normal för årstiden gällande temperatur och nederbörd, medan den rikliga vinden höll i sig. Vindproduktionsrekordet blev inte långvarigt där torsdagen bjöd på nytt dygnsrekord och för veckan som helhet producerade vindkraften nära 2,6 TWh eller en tiondel av hela fjolårets volym. Innevarande vecka blir någon grad mildare medan vi ser ut att få några dygn med kyla under första halvan av nästa vecka. Nederbörd och vind följer skiftningarna där en hel del snö väntas och stärker den hydrologiska balansen ned mot -9 TWh. God vindproduktion men inte fullt så blåsigt som de två senaste veckorna, även om helgen blir rik på vind när högtrycket drar in.

Spotpriserna visar tydligt vindens påverkan på priset. Norra Sverige ligger konstant lågt och vattenkraftsproducenterna kan hålla igen de dagar som det blåser. Elområde 3 och 4 pressas ordentligt vid god vind och inkommer under systempriset, runt 34 öre per kWh i onsdags medan det blir raska kliv uppåt när vinden avtar. Nästan vindstilla i lördags och priset närmade sig marginalkostnaden på kontinenten med runt 1,60 kr per kWh i södra Sverige. I södra Norge, med liten installerad vindkraft, hålls priset jämnare och har hittills under året varit de dyraste områdena till följd av exporten till och den starka priskopplingen mot Tyskland och Storbritannien.

Januari går mot sitt slut och vi kommer få ett månadsmedelpris som blir omkring 30 procent lägre än i december. Det är tydligt hur mildare temperatur (i snitt 2 grader varmare än december), mer vind och lägre bränslepriser dämpar spotpriserna. De lite längre väderprognoserna, fram till andra halvan av februari, indikerar fortsatt lågtryck utan långvariga köldknäppar med såväl temperatur som nederbörd över normalt för årstiden och den hydrologiska balansen ser ut att få sig ett lyft.

Differentierade terminspriser

En lugn föregående vecka på terminsmarknaderna men en större rörelse under måndagen som inte sällan sker, denna gång uppåt. Många marknader påverkas för stunden av konflikten mellan Ryssland och Ukraina, och faktorerna som påverkar elpriset undkommer inte detta.

Gaspriset skenade under måndagen med omkring 15 % när det ligger i farans riktning att leveranserna från Ryssland till Europa kan minska än mer eller utebli helt.

Även kolpriset fortsätter att stiga när leveranskedjorna är långa och efterfrågan är stor så kolkraftverken kör på så mycket de kan när intäkten per producerad MWh överstiger produktionskostnaden med nära 60 euro.

Kostnaden för att tillverka el med gaskraft är nu 180 euro per MWh. Även om dessa priser stigit den senaste veckan är det långt under nivåerna i december. Därmed når vi i Norden inte de extrema pristopparna som vi såg då, samtidigt som våra priser pressas när vinden tilltar.

Elterminerna under våren är nu åter dyrare än desamma för kommande höst. Ett större lugn råder kring terminerna från 2023 och framåt som knappt rör sig. Mycket hinner fortfarande hända under vintern i form av väder och politisk oro men de allra högsta priserna har vi sannolikt bakom oss.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft som är under snabb expansion.

Ordlista:

 • Spotpriser är det dagliga priset som sätts på el baserat på tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen.
 • Terminspriser är det förväntade elpriset i framtiden. Idag är det möjligt att köpa el upp till tio år i förväg.


Elsituationen är framtagen av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Relaterad information

Hur bestäms elpriset?

Den ena månaden kan elpriset vara rekordlågt - för att under nästa månad stiga till rekordnivåer. Hur stor din elräkning blir varje månad styrs av en mängd olika faktorer. Här går vi igenom vad detta beror på.

Fast eller rörligt elpris?

Vad ger egentligen bäst pris per kilowattimme, fast eller rörligt elpris? Frågan har inget enkelt svar, men här förklarar vi skillnaden och ger råd om hur du kan tänka när du väljer elavtal.

Kundservice

Kontakta oss för att snabbt få svar på dina frågor om exempelvis nytt elavtal, flytt av elavtal, fakturan, solel, vind- eller vattenkraft.

Uppdaterad: 25 januari 2022
Kontakta sidansvarig