Just nu är det många som ringer till oss och svarstiden är längre än vanligt.
T.o.m. 21 augusti gäller följande öppettider: måndag-fredag 09.00-15.00 (lunchstängt 12.00-12.30).

Bixia logo
Meny

Elsituationen just nu

Våra elhandelsexperter förklarar vilka faktorer som styr elpriset, delar prognosen just nu och ger råd kring hur du mest effektivt kan påverka ditt elpris.

Elpriskompensation till hushåll med höga elpriser

På grund av vinterns ovanligt höga elpriser väljer regeringen nu att kompensera dig som elanvändare. Kompensationen gäller för hushåll med en förbrukning på 700 kWh eller mer under månaderna december 2021, januari 2022 och februari 2022. Detta oavsett om du bor i villa, radhus eller lägenhet.

Du behöver inte själv ansöka – Du som har rätt till elpriskompensation kommer att få din ersättning automatiskt via ditt elnätsbolag.
För frågor om elpriskompensationen hänvisar vi dig därför till ditt elnätsbolag.

För mer information i nuläget, läs om elpriskompensationen på regeringens hemsida.

Vilka faktorer påverkar elpriset?

Elpriset påverkas av flera faktorer, bland annat väder, bränslepriser och den ekonomiska konjunkturen. Precis som på övriga marknader styrs även elpriset av utbud och efterfrågan. Dessutom påverkas priserna på el i Europa genom att vi importerar och exporterar till och från Norden via kabelförbindelser.

Sammanfattning av marknadsläget och vår rekommendation

  • Normal sommar men augusti blir överlag varm
  • Gaspriset har rusat vilket slår igenom på elterminerna
  • Bixia rekommenderar tryggheten med aktiv förvaltning i Bixia Framtid

Vi rekommenderar Bixia Framtid

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på högre nivåer under en längre tid. Vi rekommenderar därför alla våra kunder att byta till Bixia Framtid – vårt elavtal med aktiv förvaltning. Bixia Framtid kombinerar tryggheten i ett fast pris med möjligheten i det rörliga. Våra elhandelsexperter sköter ditt elinköp och säkrar delar av ditt elpris, medan resten av din elanvändning baseras på det rörliga priset. Förvaltningen styrs helt och hållet utefter vad som beräknas ge dig ett gynnsamt pris över tid. Effekten blir ett lågt snittpris och färre pristoppar.

Bixia Framtid

Jag är redan kund och vill byta till Bixia Framtid

 

Jag vill teckna elavtal

 Aktuellt marknadsläge 11 augusti och prognos framåt

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på en högre nivå under en längre tid. Här kan du ta del av deras prognos över hur elpriset kommer påverkas framåt.

Lägre sommarpriser men högre att vänta inom kort

Semesterperioden går mot sitt slut och vi har lämnat årets lägsta elanvändning bakom oss nu när industrin taktar upp och vi sakta får lite mörkare kvällar. Variationerna i spotpris är mycket stora beroende på tidpunkt på dygnet och hur mycket det har blåst, allt från timmar med i princip gratis el till dito med mycket höga priser upp mot 5 kronor per kWh.

Mellersta och södra Sverige har den senaste månaden inkommit under det nordiska systempriset när södra Norge allt oftare importerar från Storbritannien för att spara på vattenkraften inför vintern och därmed blir högprisområden tillsammans med Danmark. Med allt högre tyska priser får södra Sverige nästintill samma priser vid höglasttimmar under vindfattiga dagar medan vi kommer ned ordentligt när vi har motsatsen.

Norra Sverige ligger lågt i pris när vårfloden är på sluttampen och överföringskapaciteten är reducerad. Noterbart är att SE2 fick sitt högsta dygnsmedelpris i måndags och kopplades mot SE3 med drygt 2,50 kronor per kWh.

Vädermässigt har vi en vecka med starkt högtryck framför oss vilket innebär låg vindkraftsproduktion, så inledningen av nästa vecka lär ge mycket höga priser i södra Sverige innan ett normaliserat väderläge dämpar priserna under nästa veckas andra hälft.

Terminspriserna skenar när oron tilltar för vintern

Det tyska beroendet av den ryska gasen är vid det här laget välkänt. Gamla kraftverk, främst servade med kol, har dammats av i flera europeiska länder för att kunna möta det stigande kraftbehovet i vinter när gaskraften befinner sig på dagens prisnivåer.

Mycket fram och tillbaka har det varit med ledningen Nord Stream 1 där flödet har reducerats kraftigt först av kompressorproblem sant eller falskt, följt av ordinarie underhållsperiod till 21 juli och för stunden går flödet på 20 procent. Även flöden på övriga gasledningar från Ryssland har minskat. Till detta har vi Frankrikes situation. Ett par starka värmeböljor har renderat i den värsta torkan någonsin och dåliga förutsättningar för den europeiska vattenkraften. Det sedan en tid pågående problemet med den franska kärnkraften där flertalet reaktorer har förlängda revisioner.

Europas kraftsituation ser ansträngd ut inför vintern och elterminerna handlas därefter. I skrivande stund ligger kommande höst- och vinterkvartal på nära 5 kronor per kWh. Våra nordiska terminer har klättrat nästan lika brant även om den sista veckan har givit viss lättnad. Vi ser en mycket stor skillnad i förväntansbild för den kommande vintern beroende på de stora differenserna i vattenmagasinen och kopplingarna mot kontinenten.

Norra Sverige indikeras ligga omkring 40 öre per kWh om vi tar ett medelpris för höst och vinter. Elområde 3 ligger för motsvarande period omkring 2,60 kronor per kWh och viktiga faktorer här är om Olkiluoto 3 kommer igång inför vintern (testkörningar har återupptagits), utvecklingen av hydrologin i NO1 samt överföringskapaciteten i samtliga väderstreck. Sydliga elområde 4, det mest utsatta området till följd av sitt produktionsunderskott och koppling mot kontinenten, har den högsta premien med omkring 3,50 kronor per kWh. För en vecka sedan var priset 50 öre högre per kWh vilket säger en del om hur fort den nervösa marknaden ändrar sig för stunden och en rörelse på 20 öre per dag är inte ovanlig.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna fortsätter att variera under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Vid torrår kommer kopplingen mot den kontinentala prisbilden vara tydlig.

Ordlista:

  • Spotpriser är det dagliga priset som sätts på el baserat på tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen.
  • Terminspriser är det förväntade elpriset i framtiden. Idag är det möjligt att köpa el upp till tio år i förväg.


Elsituationen är framtagen av Bixia AB 11 augusti. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Relaterad information

Så påverkas elpriset av kriget i Ukraina

Situationen i Ukraina påverkar den europeiska elmarknaden och därmed även elpriset i Sverige. Vi förklarar hur och varför.

Hur bestäms elpriset?

Den ena månaden kan elpriset vara rekordlågt - för att under nästa månad stiga till rekordnivåer. Hur stor din elräkning blir varje månad styrs av en mängd olika faktorer. Här går vi igenom vad detta beror på.

Kontakta kundservice

Kontakta oss för att snabbt få svar på dina frågor om exempelvis nytt elavtal, flytt av elavtal, fakturan eller solel.

Uppdaterad: 12 augusti 2022
Kontakta sidansvarig