Bixia logo
Meny

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Likt övriga marknader så styrs också elpriset av utbud och efterfrågan. Även konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el, vilket i sin tur påverkar elpriset.

Elpriset från den 26:e maj och prognos för kommande vecka

  • Rekordlåga elpriser till följd av god tillgång till vatten och låg efterfrågan
  • Snösmältningen förväntas hålla nere elpriserna i närtid
  • Begränsad ledningskapacitet leder till stora prisdifferenser mellan elområdena
  • Kärnkraftsproduktionen ligger för närvarande på 62 %
  • Bixia rekommenderar just nu fastprisavtal på 3 eller 5 år

Lättade restriktioner runtom i världen gör att efterfrågan på framförallt bränsle stiger. Den temperaturjusterade elanvändningen i södra Europa var som mest nere omkring 25-30 procent lägre än normalt, men efterfrågan har stigit något de senaste veckorna. I Norden har elförbrukningen inte påverkats något nämnvärt utan ligger i princip i linje med normalt. Efter en vinter med temperaturer och nederbörd långt över referensvärdet så har väderläget återgått mot normalt för perioden. Den goda tillgången till vatten har gjort att vi har ett stort överskott av el i framförallt norra Sverige som exporteras söderut. En överföringskapacitet söderut som inte räcker till gör att det skapas flaskhalsar där norra Sverige får betydligt lägre elpris än SE3 och SE4.

Den nederbördsrika vintern ger rekordlåga elpriser

Vinterns milda och nederbördsrika väder har gjort att vi gått in i våren med goda förutsättningar för produktion i Norden. Vårfloden som så smått börjat sätta igång ger en god tillrinning från snön som smälter, framförallt i västra Norge som har ett stort överskott av snö. Den goda tillgången till vatten har pressat ned elpriserna till de lägsta nivåerna någonsin och utifrån hur marknaden prissätter elleveransen i sommar så kan priset gå ned ännu lägre. Spotpriserna är till och med så låga att flera kärnkraftverk har reglerat ned sin produktion och förlängt sina revisionsperioder. Det finns också vindkraftsproducenter som kopplat ifrån sina verk till följd av för låga elpriser för att skapa någon lönsamhet.

Corona påverkar elpriset genom bränsleprisets rörelser

Snittemperaturen rör sig uppåt ju närmare sommaren vi kommer och det bidrar vanligtvis också till en lägre elanvändning. Lägre elanvändning minskar i sin tur behovet av bränsle då mycket av produktionen i Europa sker med hjälp av gas eller kol. Samtidigt som den stigande temperaturen dämpar elanvändningen så har coronaviruset gjort att förbrukningen legat långt under normalt över Europa. Fallande bränslepriser ger oss lägre elpriser över längre säkringshorisonter. Avgörande för hur coronaviruset kommer påverka elpriset på sikt är om dagens situation för med sig en tillfällig nedgång i konjunkturen eller om det blir en längre efterfrågeminskning. Lättade restriktioner runtom i världen och stigande efterfrågan av framförallt bensin och flygbränsle har fått upp oljepriserna, men gas- och kolpriserna har svårt att lyfta till följd av stort överskott. Utifrån dagens förutsättningar så har elpriserna fallit ned till attraktiva nivåer där framförallt fastprisaval på 3 och 5 år har ett gynnsamt pris just nu.

Rekommendation utifrån elpriset

Vår huvudrekommendation just nu är alla fastprislängder då elmarknaden har gått ned den senaste perioden. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Därför rekommenderar vi att binda ditt avtal på 3 eller 5 år.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Så påverkar elmarknaden ditt elpris

Inom de flesta branscher är det efterfrågan och tillgången som styr priset. Så är det även för det nordiska rörliga elpriset. Som konsument har du två olika avtal på ditt elpris. Läs mer om hur det fungerar. 

Elens ursprung

Se ursprung och miljöpåverkan för den el Bixia sålt i Sverige. Bixia är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden.

Kontakta sidansvarig