Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Elsituationen just nu

Våra elhandelsexperter förklarar vilka faktorer som styr elpriset, delar prognosen just nu och ger råd kring hur du mest effektivt kan påverka ditt elpris.

Svar på våra vanligaste frågor

Just nu är det väldigt många som ringer till oss. Vi besvarar alla samtal i turordning, men tyvärr är väntetiderna längre än vanligt. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att svaren på våra just nu vanligaste frågor kan underlätta för dig. Du hittar även mycket information på bixia.se, och på Mina sidor kan du göra flera ärenden själv.

Vanliga frågor och svar

Vilka faktorer påverkar elpriset?

Elpriset påverkas av flera faktorer bland annat väder, bränslepriser och den ekonomiska konjunkturen. Likt övriga marknader så styrs också elpriset av utbud och efterfrågan. Export-och importmöjligheter via kabelförbindelser gör också att elpriset i Norden påverkas av priset i andra delar av Europa.

Sammanfattning av marknadsläget och vår rekommendation

  • Grönlandsblockad på ingång
  • Hastigt förändrad prisbild inför vintern
  • Bixia rekommenderar tryggheten med aktiv förvaltning i Bixia Framtid

Vi rekommenderar Bixia Framtid

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på högre nivåer under en längre tid. Vi rekommenderar därför alla våra kunder att byta till Bixia Framtid – vårt elavtal med aktiv förvaltning. Bixia Framtid kombinerar tryggheten i ett fast pris med möjligheten i det rörliga. Våra elhandelsexperter sköter ditt elinköp och säkrar delar av ditt elpris, medan resten av din elanvändning baseras på det rörliga priset. Förvaltningen styrs helt och hållet utefter vad som beräknas ge dig ett gynnsamt pris över tid. Effekten blir ett lågt snittpris och färre pristoppar.

Bixia Framtid

Jag är redan kund och vill byta till Bixia Framtid

 

Jag vill teckna elavtal

 Aktuellt marknadsläge 30 november och prognos framåt

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på en högre nivå under en längre tid. Här kan du ta del av deras prognos över hur elpriset kommer påverkas framåt.

Höga spotpriser första halvan av december

Ett rejält hopp upp för spotpriserna under vecka 47 och tiden när vi fick ”låna” lite billigare priser i samband med den milda hösten är förbi. Systempriset steg med ca 90 öre per kWh och kom in i snitt på nära 2 kronor per KWh för veckan. De två norra elområdena i Sverige, SE1 och SE2, kom även förra veckan in över systempriset, 2,11 kronor per KWh. Isläggning på de viktiga älvarna fortgår och även vindkraften har problem med isbildning på rotorbladen vilket tvingar vissa parker att stå stilla. Lägre total produktion medför en tät priskoppling mot de södra elområdena. Vi kan förvänta oss att de norra delarna kommer vara högt prissatta under ytterligare en tid. Elområdena SE3 och SE4 blev ännu något högre prissatta med ett medelpris om nästan 2,30 kronor öre per KWh. De allt kyligare temperaturerna har fått elanvändningen i både Sverige och Nordpoolområdet att öka vilket givit ytterligare skjuts uppåt på prisbilden. Att samtliga elområden i NordPool-området förutom norra Norge ligger högt vittnar om en tuff situation. Dagarna framåt rör sig ett högtryck närmare Skandinavien och i mitten av nästa vecka ser en högtrycksblockad över Grönland ut att ta över taktpinnen. Resultatet blir nordliga och mycket kalla vindar som rör sig söderut och temperaturen faller ned mot 5 – 7 grader under normalt för säsongen. Vindkraftsproduktionen ser inte heller ut att ge något betydande tillskott till energimixen. Låg till måttlig vindproduktion är att vänta där den pendlar mellan 5–10 GW under december månads första hälft. Vi kommer också att ha ett uppehåll i Oskarshamn 3 under tiotalet dygn med start 9 december. Med allt högre priser på kontinenten är det inget annat att vänta än att prisbilden blir mycket hög när efterfrågan stiger och utbudet minskar, det kan till och med bli import framåt nästa helg.

Det är inga stora förändringar på ledningarna mot föregående vecka. Det extra underhållet av Oskarshamn 3 lär tvinga Svenska Kraftnät att minska överföringskapaciteterna ytterligare. Inget nytt om den nya kärnkraftsreaktorn Olkiluoto 3 sedan förra veckan. Testperioden kan som tidigast påbörjas igen den 11 december medan normaldrift som absolut tidigast kan komma igång i slutet av januari, tidigare skulle reaktorn komma i normaldrift per 27 december 2022.

Terminerna stiger kraftigt

Sett vecka till vecka har terminsmarknaden tagit nya rejäla kliv uppåt. Framförallt är det frontmånaden december som klättrat och det med 130 euro per MWh till 330 euro när vi nu går i leverans. Anmärkningsvärt nog är vår nordiska decembertermin dyrare än den tyska, vilket kan vara ett tecken på att det kan bli Storbritannien som blir marginalprissättande för oss i Norden under stora delar av månaden. Vädret har börjat få allt större påverkan på terminspriser, likt gasterminerna rör sig med temperaturen nere på kontinenten. I takt med allt kyligare väderprognoser har bränslepriserna nu börjat röra sig uppåt när behovet av uppvärmning stiger snabbt, dock är det fortsatt nästintill fulla lagernivåer. Som vi tidigare varit inne på finns en oro över hur man ska klara återfyllnad av gasen till de nästkommande vintrarna. Terminsmarknaden dragning uppåt medan Tyskland inte rört sig särskilt mycket gör att vi för Q1-23 nu endast ligger virka 40 euro under den tyska terminen, det vill säga att vi kan få kontinentens priser under stora delar av vintern.

I dagsläget får man betala omkring 3,60 kronor per kWh för vinterterminerna i system. Även övriga kvartal har stigit i spannet 30 – 80 öre vilket som helhet har fått helår 2023 att stiga till 2,30 kronor per KWh, en uppgång med 90 öre bara på en vecka. Helåren 2024 – 2025 är upp 15 respektive 10 euro. Det är låg likviditet på elområdeskontrakten och stora prisskillnader mellan de svenska elområdena. De norra (SE1/SE2) rabatteras kraftigt mot systempriset, samtidigt som de södra (SE3/SE4) handlas till en premie på terminsmarknaden. Liksom tidigare speglas inte alltid de stora differenserna på EPAD-kontrakten hur väl spotpriserna kommer in varje månad.

Rekommendation utifrån elpriset

Den osäkra situationen med stora slag i prisbilden gör att vår huvudrekommendation just nu är produkter med en aktiv förvaltning. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till, ledningar byggs ut och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Därför rekommenderar vi en produkt med aktiv förvaltning som kan erbjuda bra priser på 3 års sikt, men som samtidigt även kan parera de stora slagen i närtid.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna fortsätter att variera under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Vid torrår kommer kopplingen mot den kontinentala prisbilden vara tydlig.

Ordlista:

  • Spotpriser är det dagliga priset som sätts på el baserat på tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen.
  • Terminspriser är det förväntade elpriset i framtiden. Idag är det möjligt att köpa el upp till tio år i förväg.


Elsituationen är framtagen av Bixia AB 30 november. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Relaterad information

Bixia Framtid

Stabilt, tryggt och utan de högsta elpristopparna – säg hej till Bixia Framtid, avtalet som ersatt fast pris. Här får du ett avtal som kombinerar tryggheten i ett fast pris med möjligheterna i ett rörligt pris. Ditt elpris varierar från månad till månad, men vi jämnar ut svängningarna och kapar pristopparna så att det blir mer förutsägbart.

Hur bestäms elpriset?

Den ena månaden kan elpriset vara rekordlågt - för att under nästa månad stiga till rekordnivåer. Hur stor din elräkning blir varje månad styrs av en mängd olika faktorer. Här går vi igenom vad detta beror på.

Kontakta kundservice

Kontakta oss för att snabbt få svar på dina frågor om exempelvis nytt elavtal, flytt av elavtal, fakturan eller solel.

Uppdaterad: 30 november 2022
Kontakta sidansvarig