Bixia logo
Meny

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas bland annat av väder, driftstörningar i elproduktionen och världspriser på kol, olja och naturgas. Likt övriga marknader så styrs också elpriset av utbud och efterfrågan. Även konjunktursvängningar kan påverka efterfrågan på el, vilket i sin tur påverkar elpriset.

Elpriset från den 20:e oktober och prognos för kommande vecka

  • Blöta väderprognoser håller nere höstpriserna
  • Osäkerhet kring nya miljömål och Brexit skapar stora rörelser för utsläppsrätterna
  • Kärnkraftsproduktionen ligger för närvarande på 72 %
  • Bixia rekommenderar just nu fastprisavtal på 1, 3 eller 5 år.

Bixia rekommenderar just nu fastprisavtal på 1, 3 eller 5 år.

Elmarknadens första 3 kvartal har saknat motstycke ur flera aspekter. Utbredningen av pandemin har satt sina spår på bränslepriserna samtidigt som vi hittills har haft det mest nederbördsrika året i Skandinavien sedan mätningarna tog sin början. De enorma snömängderna som kom i vintras har präglat spotpriserna hela sommaren och med nya lågtrycksområden som ger rikligt med nederbörd förväntas spotpriserna vara låga åtminstone de närmaste månaderna. Ledningsbegränsningar, låg kärnkraftsproduktion och mycket export från södra Sverige gör fortsatt att elområdesdifferenserna är stora och förväntas förbli det året ut.

Begränsad överföringskapacitet ger högre elpriser i Sverige

Prisbilden på spotmarknaden har stabiliserats på rekordlåga nivåer vilket är en följd av det stora överskottet i den hydrologiska balansen. Som normalt något högre elpriser i oktober till följd av fallande temperaturer, men fortsatt väldigt lågt prissatt sett till historiska utfall. Stora vattenmängder i Norge gör att priserna är låga där, men ledningsbekymmer på kablarna in mot Sverige gör att vi inte få ta del av de låga elpriserna utan priskoppling sker mer mot Danmark och Tyskland som ligger betydligt högre i pris.

Värt att beakta är att spotpriserna skiljer sig mellan de olika elområdena inom Sverige och övriga områden i Nord Pool-området. Månadsmedlet för september blev 16,4 öre kWh på systemnivå medan de svenska elpriserna levererades mellan 31-38 öre per kWh, norra Sverige fortsatt lägre i pris än mellersta och södra Sverige. Det är framförallt under perioder med låg vindkraftsproduktion som vi ser betydligt högre elpriser i södra Sverige.

Låga elpriser på längre sikt trots stigande marginalkostnad

Blickar vi så ut mot prisbilden på el längre fram i tiden så är helårskontrakten fortsatt nedpressade långt under marginalkostnaden för gas- och kolkraft. Med en hydrologisk balans som i fortfarande har ett överskott på 15-20 TWh och risken för en längre torrperiod nästan är över, återspeglas detta till stor del i elpriset för 2021. Bränslepriserna på kol, gas och utsläppsrätter har i sommar rört sig svagt uppåt då värmeböljan över Europa ökat behovet av kraftproduktion med hjälp av kol och gas.

Marknaden börjar ta höjd för att EU ska använda coronaläget till att satsa än hårdare mot en grön omställning och att fler sektorer ska få tuffare krav. Trots dyrare utsläppsrätter har vi snarare fått se en nedgång i elpriset för helåren 2021 och framåt. Det tolkas som att marknaden spår en svag världsekonomi under en bra tid framåt och att utbyggnaden av förnybar kraftproduktion kommer hålla nere elpriserna även på längre sikt.

Rekommendation utifrån elpriset

Vår huvudrekommendation just nu är alla fastprislängder då elmarknaden har gått ned den senaste perioden. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Därför rekommenderar vi att binda ditt avtal på 3 eller 5 år.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Så påverkar elmarknaden ditt elpris

Inom de flesta branscher är det efterfrågan och tillgången som styr priset. Så är det även för det nordiska rörliga elpriset. Som konsument har du två olika avtal på ditt elpris. Läs mer om hur det fungerar. 

Elens ursprung

Se ursprung och miljöpåverkan för den el Bixia sålt i Sverige. Bixia är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden.

Uppdaterad: 21 oktober 2020
Kontakta sidansvarig