Bixia logo
Meny

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas av flera faktorer bland annat väder, bränslepriser och den ekonomiska konjunkturen. Likt övriga marknader så styrs också elpriset av utbud och efterfrågan. Export-och importmöjligheter via kabelförbindelser gör också att elpriset i Norden påverkas av priset i andra delar av Europa.

Aktuellt marknadsläge 13 juli och prognos framåt

  • Från låg till måttlig vindkraftsproduktion i slutet av veckan
  • Kärnkraftsproduktionen ligger på 75 %
  • Bixia rekommenderar just nu fastprisavtal på 3 år

Höga spotpriser med låg vindkraftsproduktion

Vecka 28 inleds högtrycksbetonat för att därefter växla mot lite mer ostadigt väder i mitten av veckan. Framförallt är det de norra delarna som får sjunkande temperaturer och mer nederbörd. I södern dröjer värmen sig kvar och regnet lyser med sin frånvaro.

Vindarna är fortsatt i princip obefintliga vilket gör att vindkraftsproduktionen går på lågvarv. Helgens sista dagar och inledningen av nästa vecka ökar dock vindarna och med det går vindkraften från låga till måttliga nivåer.

Inflödet till vattenmagasinen har drastiskt minskat. Det låga snötäcket som blev under vintern har medfört en modest tillrinning och nu avtar den tidigare än normalt. Vattenproducenterna i norra delarna av Sverige kan på grund av detta kontrollera sin produktion så väl att man ligger under överföringskapaciteten mellan elområdena. Det i sin tur gör att SE1-SE2 kopplas mot de södra elområdenas (SE3-SE4) priser och de senaste dagarna har Sveriges alla elområden haft samma dygnspris.

Årets snittpris är hittills 43 öre per kilowattimme på systemnivå där den senaste veckan kom in på just 57 öre per kWh. Hittills i år har priset i de två nordliga elområdena varit sex öre lägre än systempriset, medan elområde SE3 kostat 44 öre och SE4 58 öre per kWh.

Differentierade terminspriser

Elterminernas frontprodukter är fortsatt högt prissatta. Den försämrade hydrologiska balansen och höga spotpriser håller uppe prisbilden i närtid. Bränslemarknaderna med gas, kol och utsläppsrätter går mycket starkt för stunden men marknaden fortsätter att ha fokus på den stora mängd produktion som tillkommer och terminerna från nästa års andra kvartal fortsätter att ligga långt under marginalkostnaden.

Rekommendation utifrån elpriset

Marginalkostnaden och nuvarande prisbild gör att vår huvudrekommendation just nu är främst längre bindningstider. Priset för det kommande året har klättrat upp till vad vi anser en normal till något hög nivå medan priset längre fram är billigt. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till, ledningar byggs ut och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Därför rekommenderar vi dig att binda ditt avtal på 3 år.

 

Jag är redan kund och vill binda mitt elavtal - Mina sidor

 

Jag vill teckna elavtal


Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft som är under snabb expansion.

Elsituationen är framtagen av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Relaterad information

Så påverkar elmarknaden ditt elpris

Inom de flesta branscher är det efterfrågan och tillgången som styr priset. Så är det även för det nordiska rörliga elpriset. Som konsument har du två olika avtal på ditt elpris. Läs mer om hur det fungerar. 

Fast eller rörligt elpris?

Vad ger egentligen bäst pris per kilowattimme, fast eller rörligt elpris? Frågan har inget enkelt svar, men här förklarar vi skillnaden och ger råd om hur du kan tänka när du väljer elavtal.

Kundservice

Kontakta oss för att snabbt få svar på dina frågor om exempelvis nytt elavtal, flytt av elavtal, fakturan, solel, vind- eller vattenkraft.

Uppdaterad: 13 juli 2021
Kontakta sidansvarig