Bixia logo
Meny

Elpriset - prognos just nu

Elpriset påverkas av flera faktorer bland annat väder, bränslepriser och den ekonomiska konjunkturen. Likt övriga marknader så styrs också elpriset av utbud och efterfrågan. Export-och importmöjligheter via kabelförbindelser gör också att elpriset i Norden påverkas av priset i andra delar av Europa.

Aktuellt marknadsläge 11 maj och prognos framåt

  • Varma temperaturer och kraftig nederbörd under veckan
  • Kärnkraftsproduktionen ligger på 79 %
  • Bixia rekommenderar just nu fastprisavtal på 3 eller 5 år

Vårens intåg kickstartade vårfloden

Ett lågtryck över de brittiska öarna och ett högtryck från öster pressar norden och har orsakat ett väderomslag där temperaturerna ökat kraftigt mot förra veckan. Det har även medfört att vi förväntar oss rikligt med nederbörd, omkring dubbelt så mycket som är normalt för perioden. Elanvändning förväntas därför minska och vi blir inte lika beroende av elen för att värma upp våra hem och kontor. Omslaget mot varmare temperaturer har även kickstartat vårfloden vilket gör att vattenmagasinen fylls på i en allt högre takt. Fyllnadsgraden i magasinen är ändock redan god med ett par procentenheter över vad som anses normalt för säsongen. Kikar vi på vädret för nästa vecka så ser det lite ostadigare ut. Ett lågtryck kommer mest troligt dominera i nästa vecka, samtidigt som ett nordvästligt högtryck för med sig kyligare temperaturer. Förväntningar över hela maj-månad är generellt ostadigt väder där både temperatur och nederbörd blir växlande. Kärnkraften som haft två reaktorer, Olkilouto 1 och Forsmark 2, ur drift den senaste vecka, har hållit uppe elpriset även under blåsiga dagar då vindkraften vanligtvis medför ett lägre pris. Årets snittpris är hittills 42 öre per kilowattimme på systemnivå där den senaste veckan kom in högre än förväntat med 51 öre per kWh till följd av hög elanvändning och sämre tillgång till kärnkraft. Hittills i år har priset i de två nordliga elområdena varit sex öre lägre än systempriset, medan elområde SE3 kostat 44 öre och SE4 48 öre per kWh.

Den senaste veckan har vi sett hur väl systemet fungerar med kopplingarna mot kontinenten. Dagar då det blåst ordentligt nere i Tyskland och angränsade länder så har vi kunnat importera kraft. Som exempel har Norge, som i princip är självförsörjande via vattenkraften, varit nettoimportör av el från Tyskland, i normalfallet så går flödet åt det andra hållet.

Differentierade terminspriser

Elterminerna rörde sig sakta uppåt under föregående vecka. Ett kraftigt fall på elbörsen under inledningen av denna vecka fick dock priserna att komma ner på samma nivåer som den förra inledde på. De fortsatt höga spotpriserna och en marginalkostnad för gas som är omkring 66 öre gör att prisbilden fortsatt håller sig på en rimligt hög nivå i fronten. Elterminerna från 2022 ligger fortfarande långt under marginalkostnaden för gas och kol.

Rekommendation utifrån elpriset

Marginalkostnaden och nuvarande prisbild gör att vår huvudrekommendation just nu är främst längre bindningstider. Priset för det kommande året har klättrat upp till vad vi anser en normal nivå medan priset längre fram är billigt. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till, ledningar byggs ut och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Därför rekommenderar vi att binda ditt avtal på 3 eller 5 år.

Jag är redan kund och vill binda mitt elavtal - Mina sidor

 

Jag vill teckna elavtal


Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna framöver kommer att variera mer under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Samtidigt hålls priserna även nere under torrår tack vare mer vindkraft.

Elsituationen är framtagen av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Relaterad information

Så påverkar elmarknaden ditt elpris

Inom de flesta branscher är det efterfrågan och tillgången som styr priset. Så är det även för det nordiska rörliga elpriset. Som konsument har du två olika avtal på ditt elpris. Läs mer om hur det fungerar. 

Fast eller rörligt elpris?

Vad ger egentligen bäst pris per kilowattimme, fast eller rörligt elpris? Frågan har inget enkelt svar, men här förklarar vi skillnaden och ger råd om hur du kan tänka när du väljer elavtal.

Kundservice

Kontakta oss för att snabbt få svar på dina frågor om exempelvis nytt elavtal, flytt av elavtal, fakturan, solel, vind- eller vattenkraft.

Uppdaterad: 12 maj 2021
Kontakta sidansvarig