Bixia logo
Meny

Elsituationen just nu

Våra elhandelsexperter förklarar vilka faktorer som styr elpriset, delar prognosen just nu och ger råd kring hur du mest effektivt kan påverka ditt elpris.

Svar på våra vanligaste frågor

Just nu är det väldigt många som ringer till oss. Vi besvarar alla samtal i turordning, men tyvärr är väntetiderna längre än vanligt. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att svaren på våra just nu vanligaste frågor kan underlätta för dig. Du hittar även mycket information på bixia.se, och på Mina sidor kan du göra flera ärenden själv.

Vanliga frågor och svar

Sammanfattning av marknadsläget och vår rekommendation

  • Vindkraftsrekord
  • Stabila dygnspriser
  • Bixia rekommenderar tryggheten med aktiv förvaltning i Bixia Framtid

Vi rekommenderar Bixia Framtid

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på högre nivåer under en längre tid. Vi rekommenderar därför alla våra kunder att byta till Bixia Framtid – vårt elavtal med aktiv förvaltning. Bixia Framtid kombinerar tryggheten i ett fast pris med möjligheten i det rörliga. Våra elhandelsexperter sköter ditt elinköp och säkrar delar av ditt elpris, medan resten av din elanvändning baseras på det rörliga priset. Förvaltningen styrs helt och hållet utefter vad som beräknas ge dig ett gynnsamt pris över tid. Effekten blir ett lågt snittpris och färre pristoppar.

Bixia Framtid

Jag är redan kund och vill byta till Bixia Framtid

 

Jag vill teckna elavtal

 Aktuellt marknadsläge 31 januari och prognos framåt

Våra elhandelsexperter förutspår att elpriset kommer hålla sig på en högre nivå under en längre tid. Här kan du ta del av deras prognos över hur elpriset kommer påverkas framåt.

Försiktigt stigande spot

Det blev ett nytt svenskt vindkraftsrekord under föregående vecka. Totalt producerades det 1,257 TWh med hjälp av vindkraft. Det medverkade till att spotpriserna sjönk i Sveriges alla elområden utom SE4. I system kom priset in på 100 öre per KWh medan de två norra elområdena i Sverige backade med 47 öre till ett medelpris om 42 öre per KWh. SE3 hade ett snittpris om 93 öre och SE4 104 öre per KWh.

Under veckan som kommer blir det fortsatt god vindproduktion även om den sjunker ju längre veckan lider. Temperaturmässigt sker inga större förändringar innevarande vecka vilket håller tillbaka en stigande elanvändning. Spotpriset i system håller sig likvärdigt denna vecka kring 80-100 öre per KWh. Nästa vecka kan vi dock vänta oss ett temperaturfall med stigande förbrukning som följd och med det stigande elpriser.

Backande terminspriser

Terminsmarknaden har utstått ytterligare prisfall under veckan som gått. Frontproduktuerna har tagit mest stryk och för tillfället är det endast Q1-24 av kvartalen som handlas över 100 euro per MWh i system. Nästa veckas väderomslag mot kallare har dock vänt utvecklingen under tisdagen. Både frontmånaden och kvartalet är upp med omkring 10 euro. Kyligare temperaturer är även att vänta på kontinenten vilket fått bränslepriserna att stiga och med det helårskontrakten på den nordiska terminskurvan.

Februari och mars fortsätter att backa även om tisdagens uppgång mildrar fallet. De två kontrakten handlas på omkring 100-110 öre per KWh. Frontåret 2024 har fallit tillbaka och handlas på drygt 74 öre per KWh. Gällande elområdeskontrakten så är det fortsatt en kraftig rabatt för de två norra svenska elområdena SE1/SE2. För de två södra elområdena SE3 och SE4 betalas fortfarande en premie. Den har dock sjunkit den senaste tiden och SE3 prissätts nästan i par med system.

Rekommendation utifrån elpriset

Den osäkra situationen med stora slag i prisbilden gör att vår huvudrekommendation just nu är produkter med en aktiv förvaltning. Mycket händer på elmarknaden, mer vindkraft kommer till, ledningar byggs ut och kärnkraft avvecklas vilket innebär större svängningar i elpriset från nu och framåt. Därför rekommenderar vi en produkt med aktiv förvaltning som kan erbjuda bra priser på 3 års sikt, men som samtidigt även kan parera de stora slagen i närtid.

Prisvariationer på el över dygnet

Vi räknar med att elpriserna fortsätter att variera under dygnet. Vid våtår i Norden kan det tidvis bli låga elpriser då mycket förnybar el pressar priserna utöver den befintliga vattenkraften. Vid torrår kommer kopplingen mot den kontinentala prisbilden vara tydlig.

Ordlista:

  • Spotpriser är det dagliga priset som sätts på el baserat på tillgång och efterfrågan på den nordiska elbörsen.
  • Terminspriser är det förväntade elpriset i framtiden. Idag är det möjligt att köpa el upp till tio år i förväg.


Elsituationen är framtagen av Bixia AB 31 januari. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed bli inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Relaterad information

Så minskar du din elförbrukning

Att minska sin elförbrukning ger stora fördelar mot liten insats. Med enkla justeringar i vardagen kan du minska både din elkostnad och klimatpåverkan, utan att tumma på komfort. Här listar vi därför en rad bra tips på hur du kan spara energi hemma.

Hur bestäms elpriset?

Den ena månaden kan elpriset vara rekordlågt - för att under nästa månad stiga till rekordnivåer. Hur stor din elräkning blir varje månad styrs av en mängd olika faktorer. Här går vi igenom vad detta beror på.

Bixia Framtid

Stabilt, tryggt och utan de högsta elpristopparna – säg hej till Bixia Framtid, avtalet som ersatt fast pris. Här får du ett avtal som kombinerar tryggheten i ett fast pris med möjligheterna i ett rörligt pris. Ditt elpris varierar från månad till månad, men vi jämnar ut svängningarna och kapar pristopparna så att det blir mer förutsägbart.

Uppdaterad: 31 januari 2023
Kontakta sidansvarig