Årsredovisning 2018

Ett år med klimatet i fokus

2018 var året då IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning väckte liv i klimatdebatten. Enligt rapporten är inte 2 grader tillräckligt utan konsekvenserna på redan idag sårbara områden är stora. När världens ledare sedan möttes på klimatmötet i Katowice i december, lyckades de dessvärre inte få alla att acceptera IPCC:s specialrapport. Däremot enades de om ett gemensamt regelverk som ska styra hur länderna genomför sitt klimatarbete under Parisavtalet. Något som anses både viktigt och positivt då en gemensam regelbok kan ses som en ”guide” till klimatarbetet på nationell, europeisk och global nivå. 

Filmen går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.

Under det gångna året har vi på Bixia skrivit många nya avtal med lokala producenter av sol- vind- och vattenkraft

Pär Kaller, VD

JANUARI

Bixia tar emot diplom av föreningen Navitas. Bixia utsågs till Årets miljöföretag i Linköping 2017.

JANUARI/FEBRUARI

Bixia genomför en omorganisation som resulterar i fyra affärsområden; försäljning, krafthandel, strategiska samarbeten och pris & produkt.

MARS

Bixia välkomnar regeringens nya lagförslag som kan förenkla för de småskaliga vattenkraftproducenterna. Inom en 20-årsperíod ska alla vattenkraftverk ha moderna miljötillstånd.

MARS

Bixia flyttar innesälj-avdelningen från Nässjö till Linköping. I samband med flytten byggdes lokalerna på Linköpingskontoret om till ett öppet och grönt kontorslandskap.

 

AUGUSTI

Rekordmånga nya solelsproducenter. Antalet nya solelsproducenter har ökat med över 20 procent. Under sommaren skrev Bixia avtal med 180 nya solelsproducenter. 

 

AUGUSTI

Bixias digitala årsredovisning nomineras till Publishingpriset. Produktion bestod till stor del av film där medarbetarna själva står framför kameran.

 

OKTOBER

Bixia och Ica i nytt samarbete! I oktober inleddes ett samarbete med ICA för att erbjuda ICA-kunderna ett hållbart elavtal. Det förmånliga erbjudandet lanserades till ICA:s kunder i mitten av oktober.

 

NOVEMBER

Genom samarbetet mellan Bixia och Erikshjälpen har 68 solpanelsanläggningar installerats, vilket lett till ökad livskvalitet för minst 2 500 människor i Bangladeshs mest utsatta områden.

DECEMBER

Bixias elprisrapport visar att elpriserna 2018 blev de högsta på åtta år. Det är en prisnivå som vi kommer att få räkna med i framtiden.

Antal medarbetare

Nya solproducenter

Totalt antal producenter

Vistena gård

Lantbrukarna Jan och Jenny Johansson på Vistena gård utanför Skänninge utnyttjar sin mark och sina fastigheter till fullo. Utöver sina odlingar av potatis-, spannmål och oljeväxter producerar de el genom den naturliga kraft som kommer från solen och vinden. Två vindkraftverk och en växande solcellsanläggning tillhör näringarna på den miljövänliga gården i Östergötland.

Filmen går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.

Gransholms bruk

Patrik Dahlberg och Peter Iburg sålde sitt framgångsrika företag Fresh AB och investerade i anrik vattenkraft på Gransholms bruk utanför Växjö. Varje år producerar de 3 miljoner kWh förnybar el som räcker till 150 hushåll. Och mer ska det bli.

Filmen går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.

542 nya närproducenter började sälja sin förnybara el genom Bixia under 2018

Pär Kaller, VD

Strategiskt samarbete med ICA

Under året inledde vi på Bixia ett strategiskt samarbete med ICA - ett mycket viktigt steg i vår strävan efter att få fler att göra ett medvetet elval. Här träffar vår medarbetare Jenny Johnson ICA:s hållbarhetschef Maria Smith.

Filmen går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.

ICA Supermarket i Småland

Möt Niclas Stenberg som driver en ICA Supermarket i Moheda, Småland. För honom är det lika självklart att köpa el som är närproducerad och förnybar som det är att köpa ekologiska och närproducerade grönsaker. Samtidigt som han gör en viktig klimatinsats stärker det butikens varumärke.

Filmen går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.

Hållbarhetsarbete

Under 2018 har Bixia tagit ytterligare omtag kring vårt hållbarhetsarbete. Här beskrivs hur Bixias hållbarhetsarbete har sett ut under 2018 samt ambitioner framåt. Till grund för detta arbete ligger en intressentanalys och väsentlighetsanalys.

Bixia Solklart

Bixia Solklart hjälper dig som företag att använda ditt tak för att producera solel.

Bixia Nära Exklusiv

Bixia Nära Exklusiv är ett miljötillval som innebär att du får förnybar el som du själv har valt från en specifik produktionskälla.

Hållbara samarbeten

Är du intresserad av ett hållbart samarbete? Kontakta oss för personlig rådgivning.

Filmen går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.

Filmen går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.

Filmen går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.

Vad består mitt elpris av?

Filmen går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.

Vilken el får jag i mitt eluttag?

Filmen går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.

Vad är en kWh?

Filmen går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.

Vad är närproducerad el?