Silverplats Brilliant Awards

I början av 2021 blev Bixia utsedd till Sveriges näst bästa kundservice i kategorin Energi!
Det är Brilliant Future som delar ut priset Brilliant Awards – Customer Experience. Utmärkelsen tilldelas de organisationer som lyckats skapa exceptionella kundupplevelser i sin kundservice. Utmärkelsen bygger helt och hållet på vad kunder tycker vilket gör det extra värdefullt. Vårt Kundcenter-team är så värda detta pris då de alltid jobbar med att ha kunden i fokus!

Ny organisation och fokus på team

Den 1 januari 2021 gick vi in i en ny organisation. Vi hade året innan delat upp vår affär i två nya Affärsenheter Privat & Företag och Stora företag & Producenter. Nu blev steget att fortsätta hitta nya smarta arbetssätt för att bli effektivare. Vi började därför etablera tvärfunktionella team inom varje affärsenhet med målet att minska stuprörstänk och på ett smartare sätt hantera frågor som berör fler än en avdelning.

Kulturforum bildas

I januari startade vi Bixias Kulturforum. Idén tog form för att vi ska se en förflyttning och förändring i vår arbetsvardag genom hela vår omställning. Vi såg ett behov av att vara fler som är med och bidrar i arbetet kring vår företagskultur. Under våren 2021 arbetade vi igenom en rad olika ämnen som arbetsglädje, fördomar och förståelse. Vi har övat oss i förmågor som feedback, samarbete, tillit och aktivt lyssnande. Dessa ämnen och förmågor är något vi tror kan hjälpa oss att nå våra mål och rusta oss för framtiden.

Tekniska verken blir helägare

I mitten av juni blev Tekniska verken helägare av Bixia efter att Nässjö Affärsverk sålt sina aktier. Tidigare under våren sålde även Mjölby-Svartådalen Energi, Sandviken Energi, Oxelö Energi och Alvesta Energi sina aktier till Tekniska verken.

Elpriset 2021 – högsta någonsin!

SVT, Dagens industri, Omni och en hel del lokala medier – en person som haft mycket
att göra senaste tiden är vår elprisexpert Johan. Hans kommentarer om prisläget har
utgjort en betydande del av Bixias publicitet och inte sällan har ordet ”rekord” varit
inblandat. Elpriset har under året skapat stora rubriker. När vi summerar 2021 kan vi konstatera att årets medelpris för el hamnar på cirka 63 öre per kWh, vilket är det högsta årspriset någonsin på den nordiska elbörsen NordPool.

 

Vinnare av Bixias klimathjälte utses

Genom Bixias Miljöfond gjordes ett nytt initiativ under 2021 där vi valde att använda 100 000 kronor till ett klimatinitiativ som vem som helst kan ansöka till. Privatpersoner, organisationer, föreningar och företag som har en idé eller driver ett initiativ för att göra skillnad för klimatet har kunnat nominera sig själva eller andra. Vinnare blev Christian och Johanna på gården Sundhult i Halland. Christian och Johanna Dahlqvist är två eldsjälar som med stor passion och ett hållbart helhetsperspektiv driver en gård i Sundhult.

Heja oss! Arbetsglädjen ökar!

Under året har vi satt mål på och följt resultatet av vår arbetsglädje som vi mäter i verktyget Healthwatch. Målet var att arbetsglädjen skulle utvecklas positivt. Det har givetvis varit en utmaning med detta mål med tanke på omständigheterna med fortsatt pandemi och mycket hemarbete. Vi har trots detta gjort många insatser för att öka arbetsglädje och fortsätta bygga Bixia-laget. När vi summerar året kan vi konstatera att vi nått vårt mål för arbetsglädje!

Bixia är en schysst elhandlare!

I början av 2020 blev vi certifierade som Schysst elhandlare,något vi är mycket stolta över! Certifieringen innebär att vi som elhandlare uppfyller 18 kundlöften för att våra kunder ska känna sig trygga i sitt val av elbolag.

Sparbanken Eken

I slutet av 2020 skrev vi ett Bixia Nära Exklusiv-avtal med Sparbanken Eken. Avtalet omfattar cirka en miljon kilowattimmar och innebär att motsvarigheten till bankens totala elbehov produceras på de tre lokala vattenkraftverken, Dång Kraftstation i Konga, Veka Kraftstation i Delary och Granefors i Blekinge. För varje kilowattimme som Ekens Sparbank använder går en del av pengarna tillbaka till producenterna. På det sättet gynnas småskaliga, lokala elproducenter som får möjlighet att underhålla och investera i mer förnybar energi.

Coronapandemi

År 2020 blev minst sagt ett annorlunda år, där en hel värld tvingades anpassa sig till en pandemi. Många människor har drabbats hårt och fått sina liv förstörda. Bixia har ur det perspektivet varit skonade, inga medarbetare har varit svårt sjuka och vår affär har inte drabbats nämnvärt till följd av pandemin. Vi har fått den dagliga verksamheten att fungera väl. Vi var snabba med att lösa tekniken så att det gick att jobba hemifrån.

Bixia Framtid

Bixia Framtid är det nya elavtalet som vi lanserar mot företagskunder. Avtalet är ett sätt för oss att nå målet på 100 procent förnybar elleverans även på företagssidan, och samtidigt göra det lättare och mer förmånligt för små och medelstora företag att göra ett hållbart elval.

Kundsynpunkter

I början av 2020 tog vi fram ett nytt arbetssätt kring hanteringen av kundsynpunkter. Vi ville ta hand om denna viktiga feedback på ett bättre sätt. Vi har dagligen kontakt med våra kunder via telefon, chatt och mejl och får ofta till oss både ris och ros om vår service och produktutbud. Med det nya arbetssättet tar vi hand om synpunkter som är generella och konstruktiva som vi kan göra något åt. Det här har varit en viktig del i vårt förbättringsarbete och vårt arbete med kundnöjdhet mot målet Sveriges nöjdaste kunder.

Företagskultur

Hösten 2020 arbetade vi fram en målbild för vår företagskultur på Bixia. Målbilden formulerades utifrån värderingar vi tror vi behöver i framtidens Bixia. Det handlar om en rad påståenden som är viktiga för oss och som ger oss ett gemensamt synsätt på vad vi som medarbetare behöver bidra med i vårt dagliga arbete. Det handlar om vårt gemensamma engagemang och kundfokus. Det handlar om vikten av att se och stärka varandra och vara ett lag. Vi tror att när vi alla lever efter våra värderingar blir vi effektivare, jobbar smartare och blir på så sätt mer framgångsrika.

Förnyat samarbete med Erikshjälpen

2019 förnyade vi vårt samarbete med Erikshjälpen. Det nya avtalet är på tre år och innebär att vi årligen bidrar med 200 000 kronor som oavkortat går till två utvalda projekt, ett i
Bangladesh och ett i Etiopien. Samarbetet med Erikshjälpen går helt i linje med Bixias mål om mer förnybar el och vårt hållbarhetsarbete.

Målet Sveriges nöjdaste kunder ger resultat

Hösten 2017 tog vi oss an målet ”Sveriges nöjdaste kunder”. Två år senare, strax innan jul 2019, visade resultatet av undersökningarna SKI och Yougovs Brandindex en kraftig ökning i Bixias kundnöjdhet. Vårt hårda arbete hade gett resultat!

Nya samarbeten med ÖBO och Heimstaden lanseras

Samarbetet innebär att hyresgäster hos ÖBO och Heimstaden ska kunna teckna elavtal i samband med att de flyttar in i sin nya bostad. Genom samarbetet blir vi ett förmånligt och lättillgängligt alternativ när det är dags för kunden att välja elleverantör.

Toyota väljer Bixia Solklart!

I juni tecknade vi vårt hittills största avtal för produkten Bixia Solklart med Toyota Material Handling i Mjölby. Affären innebar att fyra stora solcellsanläggningar installerades på Toyotas anläggning med driftsättning 2019 och 2020. Solcellsanläggningarna producerar idag omkring en miljon kWh per år.

Bixia i förändring – vår förändringsresa tar ny form

Efter konferensen på Toftaholms herrgård började resan mot Bixia 2.0; en omställning av bolaget med mer fokus på kund, affär och enkelhet. Ett steg i detta var uppdelningen av affären i två delar, enkel och anpassad affär. Två nya affärsenheter bildas där Stefan Takac och Stefan Braun utsågs till affärsenhetschefer. Ett arbete påbörjades om hur vår kommande organisation ska se ut.

Bixia besöker bonde

Baserat på konceptet ”Sunt Bondförnuft” som vi arbetat med under flera år lanserade vi kampanjen ”Bixia Besöker Bonde” strax innan jul 2019. Syftet var att på ett begripligt sätt förklara varifrån den närproducerade elen kommer, genom att lära känna personerna bakom och samtidigt försöka locka ännu fler bönder att sälja sin el till oss. Det var första gången på nästan 10 år som vi gjorde en stor kampanj på detta sätt. Formatet är omtyckt och har fått fina räckvidds- och engagemangssiffror på sociala medier.

Vi etablerar förändringsledning

I slutet av 2019 etablerade vi förändringsledning som ett stöd på resan mot ett nytt Bixia. Syftet var att skapa delaktighet och engagemang kring pågående förändringar hos alla medarbetare Genom att lägga fokus på förändringsledning skapar vi bättre förutsättningar för förändringar att etableras och bli lönsamma. En del i förändringsarbetet var etableringen av ett förändringskontor. Kontoret blev ett stöd för verksamheten i arbetet med att planera och takta förändringsarbetet på ett rimligt sätt, så vi orkar hela vägen fram i mål.

 

Årets miljöföretag

Bixia utsågs till årets Miljöföretag 2018. Det är Linköpings miljönätverk som tillsammans med Navitas, föreningen för hållbarhetsintresserade studenter vid Linköpings universitet, som utser Årets miljöföretag. Temat detta år var ”smarta energilösningar”.

Bixia + ICA = sant

2018 inledde Bixia ett samarbete med ICA för att erbjuda ICA-kunder ett hållbart elavtal. Samarbetet skulle bidra till att vi, tillsammans med kunder och samarbetspartners, skulle öka andelen förnybar elproduktion, samtidigt som vi skulle stärka vårt varumärke. Det nya samarbetet lanseras för ICA:s kunder i mitten av oktober med både välkomstbonus, löpande bonus och rabatt på elpriset.

Vi bygger om vårt kontor

Vi fortsätter att bygga Bixia-laget och ett viktigt steg i det är att skapa bättre samarbete och gemenskap. Vi byggde om våra lokaler till öppet kontorslandskap med färger och textiler som matchade vår grafiska profil och det hållbara vi står för. Ett steg på vår resa att bygga intern stolthet och engagemang bland Bixias medarbetare.

Satsning på ledarskapet och feedbackkultur

2018 började vi jobba med ett coachande ledarskap. Det innebar att cheferna avsatte tid för att kontinuerligt coacha och utveckla sina medarbetare i enskilda samtal. Som stöd för cheferna i detta arbetssätt startade vi också ett ledarforum med fokus på ledarrollen. Vi börjar också mäta medarbetarnas engagemang med hjälp av Healthwatch; ett digitalt självskattningsverktyg som varje medarbetare fyller i. Vi införde också en coachingenkät, som gav medarbetarna möjlighet att bedöma sin chefs ledarskap. Resultatet av dessa två enkäter diskuteras sedan i samtal. Dessa två verktyg i kombination med coachingsamtalet är viktiga delar i det vi kallar för feedback-kultur!

Ny organisation med fokus på affär

Under året gjorde vi en organisationsförändring som syftade till ett ökat fokus på vår affär. Vi ville utveckla nya försäljningskanaler, få en ännu bättre intern samordning kring affären samt skapa ett effektivare kundgränssnitt i alla kundsegment. Elmarknaden står inför stora förändringar och vi behövde rusta oss för framtiden. Ledningsgruppen valde att utmana sig själva och sina roller. Ett arbete genomfördes där vi kom fram till att skapa nya funktioner och roller. Tillsammans som grupp byggde vi en ny ledning och en ny organisation.

Ny Vd

Styrelsen arbetade fram en ny strategisk riktning för Bixia. De hade identifierat flera närliggande förändringar i både omvärlden och i energibranschen som Bixia behövde anpassa sig efter. Under året tillträder Pär Kaller som Vd för Bixia.

Vi bygger lag!

Hösten 2017 samlades alla medarbetare på Bixia tillsammans med representanter från våra ägarbolag för en gemensam konferens. Syftet var att börja bygga Bixia-laget och tydliggöra de utmaningar vi hade i bolaget. Vi samlades kring en gemensam målbild att stoppa kundtappet. Vi identifierade saker som vi var stolta över inom Bixia, vilka våra USP:ar var och vilka hinder vi såg. Underlaget blev vår grund för att jobba vidare. Vi tog fram en lista med lågt hängande frukter av förbättringar att åka och hem och jobba med direkt, under parollen: Nu vänder vi trenden!

 

20-årsjubileum

Bixia bildades 1997 och 2017 firade vi 20 år med en stor jubileumsfest för Bixias medarbetare.

Nya produkter lanseras

2017 lanserades vår produkt Bixia Nära Exklusiv till företagskunder. Det innebar att företag kunde köpa sin el från en av våra producenter i närheten av sin verksamhet. Företag såg en möjlighet att stärka sitt eget miljöarbete genom att köpa förnybar närproducerad el. Hösten 2017 lanserade vi också Bixia Solklart. Det innebär att våra företagskunder kan låna ut sitt tak till solelsproduktion och att Bixia sedan sköter alltifrån tillstånd, nätanslutning, försäkring och installation. På detta sätt kan företag bidra till en hållbar energiomställning utan att investera vare sig i tid eller pengar.

Att bygga lag

Du som medarbetare är Bixias viktigaste resurs! Vi vill ha engagerade medarbetare och vara ett företag där alla trivs och känner sig delaktiga. För att vi ska nå våra mål på lång sikt behöver vi medarbetare som vill bidra och är stolta ambassadörer för vårt varumärke. Detta bygger vi genom gemensamma aktiviteter och tydlighet kring våra mål samt riktningen på vår gemensamma resa.

- Jenny McDaniel