Årsredovisning 2019

Med hållbarhet som drivkraft

2019 – ett år med ökad energimedvetenhet

2019 var året då den globala klimatrörelsen flyttade ut på gatorna och klimatdebatten spred sig till middagsbordet. Mitt i den här klimatdebatten står vi i energibranschen. I snart tio års tid har vi på Bixia jobbat för att få in mer förnybar el i energisystemet. Det har vi gjort tillsammans med tusentals producenter av sol-, vind- och vattenkraft. Under 2019 har vi knutit till oss över 600 nya producenter som valt att sälja sin el genom oss.

Elmarknaden är fortfarande en tuff marknad där marginalerna är knappa och konkurrensen stenhård. Men tack vare vår ökade kundnöjdhet och ett stort fokus på försäljning och kundservice har vi lyckats öka försäljningen både på privat- och företagssidan.

VD och vice VD i ett samtal om det gångna året

Bixias VD Pär Kaller och vice VD Stefan Braun sammanfattar el-året 2019. Hur har elpriset utvecklats och varför? Vad har varit Bixias största framgångar och utmaningar? Hur kommer elmarknaden utvecklas framåt?

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Resultat (mnkr)

Omsättning (mnkr)

Medarbetare

En förnybar framtid

Vi på Bixia vill bidra till verklig förändring. En grönare, friskare och mer hållbar förändring. Därför driver vi utbyggnaden av närproducerad el från förnybara energikällor genom att främja lokala initiativ och satsa på lokala producenter.

Bixia är ett av de elhandelsbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el och ännu mer ska det bli i framtiden.

Vision

Vi ger kraft som förändrar världen mot en helt förnybar elmarknad.

Värdegrund

Innovativa, Ansvarstagande, Tillsammans

Affärsidé

Vi köper el, främst från lokala producenter av sol, vind och vattenkraft. Den närproducerade elen säljer vi sedan vidare till privat- och företagskunder i Sverige.

Nya samarbeten

I juni tecknade Bixia samarbetsavtal med de två bostadsbolagen Heimstaden och Örebrobostäder. Avtalen innebär att bostadsbolagens hyresgäster ges möjlighet att teckna ett förmånligt förnybart elavtal med Bixia.

Hållbarhetsarbetet

Under 2019 tog Bixia ytterligare ett steg i det strategiska hållbarhetsarbetet genom att stämma av FN:s globala hållbarhetsmål mot verksamheten. Vi har valt ut att i första hand prioritera mål 7, 13 och 17, då det är här vi bedömer att vi har störst chans att göra skillnad.

Erikshjälpen

Tack vare Bixias miljöfond har vi under året förnyat vårt samarbete med Erikshjälpen. Det nya avtalet innebär att vi stöttar två projekt, ett i Bangladesh och ett i Etiopien. I Bangladesh bidrar vi till att installera solceller som gör att fler barn kan gå i skolan. Projektet i Etiopien borrar vattenbrunnar som förses med en elektrisk pump som drivs av solel.

Solcellserbjudande

Under våren 2019 lanserade Bixia ett solcellskoncept till privatkunder tillsammans med solcellsleverantören Otovo. Samarbetet som riktar sig till privatkunder, bidrar till att öka andelen närproducerad förnybar el ytterligare.

1 miljon kWh solel

Under 2019 tecknade Bixia det hittills största avtalet för produkten ”Solklart” med kunden Toyota Material Handling i Mjölby. Avtalet innebär att företaget lånar ut sitt tak till Bixia som producerar solel. När de fyra solcellsanläggningarna är i drift kommer de att producera cirka en miljon kWh solel per år.

Nöjda kunder

I slutet av året släppte SKI (Svensk Kvalitetsindex) och Yougovs Brandindex sina resultat. Båda undersökningarna visar en kraftig ökning i kundnöjdhet för Bixia. Det är ett bevis på att vårt kundfokus börjar ge resultat.

Med hållbarhet som drivkraft

Som elbolag har de beslut vi fattar och det vi gör en väsentlig påverkan på vår omvärld och miljö. Det betyder också att vi har ganska stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Och det är just det som driver oss. Här berättar representanter från Bixias hållbarhetsteam hur vi jobbar tillsammans för ett hållbart samhälle.

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Sol

Vind

Vatten

Så är det att jobba på Bixia

Vi är runt 90 medarbetare på Bixia, med olika roller, bakgrund och intressen. Det som förenar oss, utöver att vi har samma arbetsgivare, är att vi brinner för det vi gör och att vi är stolta över det vi är med och bidrar till. Här berättar några av medarbetarna hur det är att jobba på Bixia.

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Den Svenska Matfabriken

Den Svenska Matfabriken är en av Bixias företagskunder som valt närproducerad el från lantbrukaren Jan Johansson utanför Skänninge. Här kliver vi in i fabriken och träffar VD Stefan Malm som visar hur det går till att tillaga köttbullar på närproducerade råvaror och berättar hur hans elavtal bidrar till att stärka varumärket och förtroendet hos kunderna.

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Bixia besöker bonde

Vi på Bixia tycker att förnybar el ska vara en självklarhet och vill se till att vår el i största möjliga mån är så närproducerad som möjligt. Den närproducerade elen ger inte bara mer förnybar energi till marknaden utan stärker även den lokala näringen i ditt område. Vi kallar det för el med sunt bondförnuft.

I slutet av 2019 lanserade vi en ny reklamkampanj. Vi presenterar våra elbönder och deras verksamhet på ett lekfullt och lättsamt sätt.

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Hur mycket el använder vi i Sverige?

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Är vi självförsörjande på el i Sverige?

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Hur mycket el producerar vi i Sverige och från vilka källor?

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Hur mycket el kommer vi att behöva i framtiden?