Meny

Egen el

Vi köper din lokalt producerade elkraft från sol, vind, vatten och biomassa. Prissättningen sker utifrån gällande priser på elbörsen Nord Pool, och självklart kan du välja fast eller rörligt pris. I vårt pris ingår alltid balansansvar.

Vi köper din el

Vi köper även dina elcertifikat, antingen löpande månadsvis eller vid utvalda tillfällen. Priset sätts utifrån rådande marknadspris. Marknaden för el med miljövärde, det vill säga specificerad produktion eller produktion med garanterat ursprung, utvecklas hela tiden och vi följer naturligtvis detta noga och utvecklar våra affärer i takt med att marknaden förändras.

Mer el från förnybara energikällor

Vi vill medverka till mer el från förnybara energikällor – inte bara sälja den som redan finns. Därför har vi startat Bixia Miljöfond för att gynna mindre och lokala producenter av förnybar energi. Privatpersoner, företag, organisationer och föreningar som vill främja produktion av el från förnybara energikällor, kan ansöka om medel från fonden. Tillsammans med våra kunder får vi ihop drygt 1 miljon kronor per år som vi kan dela ut till olika projekt.

Vi är direktaktörer på Nord Pool och arbetar proaktivt för den svenska omställningen till en energiproduktion baserad på enbart förnybara energikällor. Vi är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad el och ännu mer ska det bli i framtiden.