Så här fungerar det

Vi köper din lokalt producerade elkraft från sol, vind, biomassa och småskalig vattenkraft. Prissättningen sker utifrån gällande priser på NordPool, och självklart kan du välja fast eller rörligt pris. I vårt pris ingår alltid balansansvar.

Så här fungerar det

Vi köper din lokalt producerade elkraft från sol, vind, biomassa och småskalig vattenkraft. Prissättningen sker utifrån gällande priser på NordPool, och självklart kan du välja fast eller rörligt pris. I vårt pris ingår alltid balansansvar.

Vi köper även dina elcertifikat, antingen löpande månadsvis eller vid utvalda tillfällen. Priset sätts utifrån rådande marknadspris. Marknaden för el med miljövärde, det vill säga specificerad produktion eller produktion med garanterat ursprung, utvecklas hela tiden och vi följer naturligtvis detta noga och utvecklar våra affärer i takt med att marknaden förändras.

Mer el från förnybara energikällor

Vi vill medverka till mer el från förnybara energikällor – inte bara sälja den som redan finns. Därför har vi startat Bixia Miljöfond för att gynna mindre och lokala producenter av förnybar energi. Privatpersoner, företag, organisationer och föreningar som vill främja produktion av el från förnybara energikällor, kan ansöka om medel från fonden. Vi avsätter 45 öre/månad och privatkund av den fasta årsavgiften till Bixia Miljöfond. Dessutom bidrar de kunder som kompletterar sitt elavtal med Bixia Nära med ytterligare pengar. På det sättet får vi tillsammans ihop drygt 1 miljon kronor per år som vi kan dela ut till olika projekt.

Vi är direktaktörer på Nord Pool och arbetar proaktivt för den svenska omställningen till en energiproduktion baserad på förnybara energikällor. Vi är redan idag ett av de elbolag som köper in störst andel närproducerad el och ännu mer ska det bli i framtiden.