Bixia logo

Elavtal vid flytt

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på men glöm inte bort att flytta elen. Vi hjälper dig med ditt elavtal vid flytt så det blir rätt på den nya adressen. OBS! Om du anmäler din flytt innan du flyttar in kan vi se till att du får ett bra elavtal redan från inflyttningsdagen.

Har du flyttat eller ska du flytta?

Ring oss på kundservice 0771-60 30 30 - vi hjälper dig gärna!

Du kan även SMS:a BIXIA FLYTT följ av personnummer/kundnummer och eventuellt meddelande till 71120.

Vill du istället att vi ringer upp dig? Lämna dina uppgifter
Uppsägningar hanteras endast över telefon.

Öppettider: 
Mån-tor 09.00-20.00 
Fre 09.00-18.00

Vanliga flyttfrågor

Behöver jag säga upp mitt elavtal när jag ska flytta?

Ja, förutom ditt elhandelsavtal, har du även ett avtal med ett elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Du behöver ta kontakt både med ditt befintliga elnätsföretag, för att anmäla utflyttningsdatum, och ditt nya elnätsföretag, för att anmäla inflyttningsdatum. Vi rekommenderar att du kontaktar elnätsföretaget i god tid, gärna en månad före din flytt. Det är bra om du också meddelar oss som elhandelsföretag ditt inflyttningsdatum, så undviks missförstånd. När ditt elnätsföretag har bekräftat din flytt och meddelat oss en slutavläsning kommer du att få en slutfaktura för din gamla adress.

Kan både jag och min sambo stå på elavtalet?

Avtalen med elnät- och elhandelsföretagen är personliga. Samma person måste stå som tecknare för båda avtalen. Om du är sambo eller gift och ni flyttar isär är det viktigt att kontrollera vem avtalen är skrivna på. Den som står för avtalen är nämligen betalningsansvarig.

Detsamma gäller vid dödsfall. När du har anmält ett dödsfall, upphör avtalen, som den avlidne hade. Vid dödsfall får efterlevande som bor kvar överta den avlidnes elhandelsavtal, men måste dock teckna nytt avtal med elnätsföretaget.

Om du inte har meddelat oss att du vill flytta med ditt elavtal, eller tecknat nytt elavtal på din nya adress, får du automatiskt el från elnätsföretagets anvisade elhandelsföretag.

Vad ska jag tänka på när jag flyttar ut?

 • Ring Bixias kundservice på 0771-60 30 30 senast fem dagar innan flyttlasset går. Det går också bra att SMS:a BIXIA FLYTT till 71120 eller e-posta till kundservice@bixia.se. När du flyttar kan du välja att ta med dig ditt befintliga elavtal eller teckna ett nytt. Oavsett var du flyttar inom Sverige kan Bixia vara ditt elhandelsföretag.
 • Ring ditt nuvarande elnätsföretag minst en månad innan flytt. De ger instruktioner om vad som gäller inför flytten samt vad som gäller angående slutavläsning på din nuvarande adress och kostnad för detta.
 • Om du inte gör ett aktivt val får du automatiskt el från elnätsföretagets anvisade elhandelsbolag, som generellt ligger högre i pris än de andra avtal du kan välja mellan. Vi hjälper dig gärna att göra ett aktivt val, kontakta oss. 

Vad ska jag tänka på när jag flyttar in?

 • Du har två avtal, elhandel och elnät. Det ena är för den el du förbrukar och det andra för överföringen av din el.
 • Kontakta ditt elbolag och teckna ett elavtal på den nya adressen. Har du tidigare haft ett avtal med oss på Bixia? Ring kundservice på 0771-60 30 30, SMS:a BIXIA FLYTT till 71120 eller e-posta till kundservice@bixia.se, senast 5 dagar innan flyttlasset går så hjälper vi dig med ett nytt avtal till din nya adress. Ibland kan vi också erbjuda dig möjlighet att behålla ditt nuvarande elavtal även på din nya adress.
 • Anmäl i god tid till ditt nya elnätsföretag att du ska flytta in på en ny adress. Eftersom elnätsavtalet är knutet till en viss adress kan det inte flyttas. En viss avgift i samband med flytt kan förekomma. Om du inte vet vilket det lokala elnätsföretaget är kan du antingen kontakta ditt gamla elnätsföretag eller ringa via din nya kommuns växel.
 • Du behöver uppge följande uppgifter till ditt nya elnätsföretag: 
  - Personuppgifter, adress och eventuellt lägenhetsnummer
  - Telefonnummer
  - Den dag då elleveransen ska starta
  - Om ni är två som flyttar ihop måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom både elnät- och elhandelsavtal ska tecknas av samma person.