Bixia logo
Meny

Fast eller rörligt elpris?

Vad ger egentligen bäst pris per kilowattimme, fast eller rörligt elpris? Frågan har inget enkelt svar, men här förklarar vi skillnaden och ger råd om hur du kan tänka när du väljer elavtal.

Vad består elpriset av?

Det är många faktorer som avgör vilket pris du betalar för el. Först och främst behöver vi skilja på de två poster som elkostnaden består av: elpris och elnätsavgift. Elpriset är vad du betalar för elen du använder och regleras av ditt elavtal. Elnätsavgiften betalas till bolaget som äger nätet och täcker bland annat underhåll av elnätet.

Så sätts elpriset

Grunden för det elpris du betalar sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Här köps och säljs el på en öppen marknad som styrs av utbud och efterfrågan. Aktörerna på Nord Pool är elproducenter som säljer elen och elhandelsbolag som köper den. Elhandelsbolagen säljer sedan vidare elen till privatpersoner och företag.

Rörligt elpris

Rörligt elpris innebär att elpriset varierar från månad till månad. Det beror på att elpriset följer elbörsens upp och nedgångar. Går priset upp får du betala mer och går det ner får du betala mindre.

Rörligt elavtal kan vara lämpligt för dig som är flexibel inför skiftningar i elpriset och har ett intresse av att aktivt följa elprisernas utveckling på elmarknaden.

Rörligt elpris - Bixia

Fast elpris

Fast elpris innebär att du betalar ett bestämt elpris under hela avtalsperioden. Det enda som påverkar ditt elpris är mängden el du förbrukar. I praktiken innebär det att när priserna på elbörsen stiger så är det elbolagets kostnader som ökar. På samma sätt betalar du ett dyrare pris än marknadspriset när priserna på elbörsen sjunker.

Fast elpris passar dig som vill ha kontroll över elkostnaderna och slippa tänka på eventuella prishöjningar.

Fast elpris - Bixia

Elpriser och historik – Rörligt elpris är historiskt sett billigare

Prognoser över elprisets utveckling under de senaste åren visar att rörligt elavtal över tid är billigare än fast elavtal. Det finns dock inget som garanterar att den framtida utvecklingen kommer att följa samma mönster.

Här kan du ta del av historiska elpriser från 2011 fram tills idag.

Historiska spotpriser

Aktuella elpriser idag

För bästa möjliga elpris rekommenderar vi att du är engagerad i din energiförbrukning och följer elprisets utveckling. Det kan du göra här på hemsidan där vår analysavdelning kontinuerligt uppdaterar en sammanställning över den nuvarande elsituationen.

Prognosen tar upp faktorer som påverkar elpriset just nu, vilken typ av avtal som rekommenderas därefter samt elprisets förväntade utveckling framöver.

Elpris: utveckling och prognos

Spara el - så minskar du din elförbrukning

Att minska sin elförbrukning ger stora fördelar mot liten insats. Med enkla justeringar i vardagen kan du minska både din elkostnad och klimatpåverkan, utan att tumma på komfort. Här listar vi därför en rad bra tips på hur du kan spara energi hemma.

Förnybar energi ger grön el

Genom att välja en grön elleverantör kan du leva klimatsmart och stötta en hållbar framtid. I den här artikeln tittar vi närmre på grön el – men även en rad andra klimatsmarta uttryck och begrepp.

Uppdaterad: 18 februari 2021