Bixia logo
Meny
söklogotyp

Fast eller rörligt elpris?

Två personer som analyserar och diskuterar siffror och diagram på ett dokument.

Två personer som analyserar och diskuterar siffror och diagram på ett dokument.

Vad ger egentligen bäst pris per kilowattimme, fast eller rörligt elpris? Vi förklarar skillnaden och visar hur elpriset har förändrats från 2011 fram till idag. Vi berättar också mer om Bixia Framtid – vårt elavtal som kombinerar tryggheten i ett fast pris med möjligheten i det rörliga, så du slipper välja!

Vad består elpriset av?

Det är många faktorer som avgör vilket pris du betalar för el. Först och främst behöver vi skilja på de två poster som elkostnaden består av: elpris och elnätsavgift. Elpriset regleras av ditt elavtal och är vad du betalar för elen du använder. Elnätsavgiften betalas till bolaget som äger nätet och täcker bland annat underhåll av elnätet.

Vad är skillnaden på elnätsbolag och elhandelsbolag?

Vad ingår i elpriset?

Så sätts elpriset

Grunden för det elpris du betalar sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Här köps och säljs el på en öppen marknad som styrs av utbud och efterfrågan. Aktörerna på Nord Pool är elproducenter som säljer elen och elhandelsbolag som köper den. Elhandelsbolagen säljer sedan vidare elen till privatpersoner och företag.

Rörligt elpris

Rörligt elpris innebär att elpriset varierar från månad till månad. Det beror på att elpriset följer elbörsens upp och nedgångar. Går priset upp får du betala mer och går det ner får du betala mindre.

Rörligt elavtal kan vara lämpligt för dig som är flexibel inför skiftningar i elpriset och har ett intresse av att aktivt följa elprisernas utveckling på elmarknaden.

Rörligt elpris - Bixia

Fast elpris

Fast elpris innebär att du betalar ett bestämt elpris under hela avtalsperioden. Det enda som påverkar ditt elpris är mängden el du använder. I praktiken innebär det att du betalar ett dyrare pris än marknadspriset när priserna på elbörsen är låga och ett lägre pris när marknadspriset är högt.

Bixia Framtid

Med vårt elavtal Bixia Framtid kan du kombinera tryggheten i ett fast pris med möjligheterna i det rörliga priset. Du får ett tryggt och förmånligt elavtal där våra elhandelsexperter sköter ditt elinköp. De analyserar och följer elmarknadens utveckling, medan du lugnt kan fokusera på annat.

Ungefär hälften av elen som du använder köper våra elhandelsexperter in när priset på marknaden är som lägst. Det kallas för att prissäkra. Resten av din elanvändning baseras på det rörliga priset. Våra elhandelsexperter prissäkrar dock inte all el vid ett och samma tillfälle utan fördelar ut inköpstillfällena över en treårsperiod. Det gör att du i slutändan får ett elpris som inte bara är så lågt som möjligt utan också mer förutsägbart.

Bixia Framtid - Bixia

Elpriser och historik – rörligt elpris är historiskt sett billigare

Prognoser över elprisets utveckling under de senaste åren visar att rörligt elavtal över tid är billigare än fast elavtal. Det finns dock inget som garanterar att den framtida utvecklingen kommer att följa samma mönster.

Här kan du ta del av historiska elpriser från 2011 fram tills idag.

Historiska spotpriser - Bixia

Aktuella elpriser idag

För bästa möjliga elpris rekommenderar vi att du är engagerad i din energianvändning och följer elprisets utveckling. Det kan du göra här på hemsidan där vår analysavdelning kontinuerligt uppdaterar en sammanställning över den nuvarande elsituationen.

Prognosen tar upp faktorer som påverkar elpriset just nu, vilken typ av avtal som rekommenderas därefter samt elprisets förväntade utveckling framöver.

Elpris: utveckling och prognos - Bixia

 

Jag vill teckna elavtal

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 19 december 2022