Just nu har vi hög belastning och det kan vara svårt att komma fram. Upplever du problem kan du alltid mejla oss på kundservice@bixia.se. På grund av belastningen är våra svarstider längre än normalt, men vi hör av oss så snart vi kan.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Fast eller rörligt elpris?

Två personer som analyserar och diskuterar siffror och diagram på ett dokument.

Vad ger egentligen bäst pris per kilowattimme, fast eller rörligt elpris? Frågan har inget enkelt svar, men här förklarar vi skillnaden och ger råd om hur du kan tänka när du väljer elavtal.

Vad består elpriset av?

Det är många faktorer som avgör vilket pris du betalar för el. Först och främst behöver vi skilja på de två poster som elkostnaden består av: elpris och elnätsavgift. Elpriset regleras av ditt elavtal och är vad du betalar för elen du använder. Elnätsavgiften betalas till bolaget som äger nätet och täcker bland annat underhåll av elnätet.

Vad är skillnaden på elnätsbolag och elhandelsbolag?

Vad ingår i elpriset?

Så sätts elpriset

Grunden för det elpris du betalar sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Här köps och säljs el på en öppen marknad som styrs av utbud och efterfrågan. Aktörerna på Nord Pool är elproducenter som säljer elen och elhandelsbolag som köper den. Elhandelsbolagen säljer sedan vidare elen till privatpersoner och företag.

Rörligt elpris

Rörligt elpris innebär att elpriset varierar från månad till månad. Det beror på att elpriset följer elbörsens upp och nedgångar. Går priset upp får du betala mer och går det ner får du betala mindre.

Rörligt elavtal kan vara lämpligt för dig som är flexibel inför skiftningar i elpriset och har ett intresse av att aktivt följa elprisernas utveckling på elmarknaden.

Rörligt elpris - Bixia

Fast elpris

Fast elpris innebär att du betalar ett bestämt elpris under hela avtalsperioden. Det enda som påverkar ditt elpris är mängden el du förbrukar. I praktiken innebär det att när priserna på elbörsen stiger så är det elbolagets kostnader som ökar. På samma sätt betalar du ett dyrare pris än marknadspriset när priserna på elbörsen sjunker.

Fast elpris passar dig som vill ha kontroll över elkostnaderna och slippa tänka på eventuella prishöjningar.

Elpriser och historik – Rörligt elpris är historiskt sett billigare

Prognoser över elprisets utveckling under de senaste åren visar att rörligt elavtal över tid är billigare än fast elavtal. Det finns dock inget som garanterar att den framtida utvecklingen kommer att följa samma mönster.

Här kan du ta del av historiska elpriser från 2011 fram tills idag.

Historiska spotpriser - Bixia

Aktuella elpriser idag

För bästa möjliga elpris rekommenderar vi att du är engagerad i din energiförbrukning och följer elprisets utveckling. Det kan du göra här på hemsidan där vår analysavdelning kontinuerligt uppdaterar en sammanställning över den nuvarande elsituationen.

Prognosen tar upp faktorer som påverkar elpriset just nu, vilken typ av avtal som rekommenderas därefter samt elprisets förväntade utveckling framöver.

Elpris: utveckling och prognos - Bixia

 

Jag vill teckna elavtal

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 21 januari 2022