Bixia logo
Meny
söklogotyp

Fast eller rörligt elpris?

Gustav Olsson, analytiker och elexpert på Bixia.

Gustav Olsson, analytiker och elexpert på Bixia.

Många undrar om de ska välja ett elavtal med fast eller rörligt elpris och ja, vad är egentligen billigast? För att besvara den frågan har vi tagit hjälp av vår analytiker och elexpert Gustav Olsson. Tillsammans med honom reder vi ut skillnaden mellan ett fast och rörligt elpris och när du ska välja vilket.

Ska jag välja ett elavtal med rörligt eller fast elpris?

– För att svara på den frågan är det viktigt att förstå skillnaden mellan avtalen och ställa sig frågan om man värdesätter trygghet eller ett tidvis billigare elpris. Med ett rörligt elpris kommer dina elkostnader att skilja sig ganska mycket över årets 12 månader, vilket kan vara riskfyllt om din ekonomi inte tillåter sådana svängningar. Ett fast pris är å andra sidan enklare att beräkna, men då betalar du ofta ett högre elpris, förklarar Gustav Olsson, analytiker och elexpert på Bixia.

Teckna elavtal idag!

Fast och rörligt elpris – så skiljer sig avtalen

Med ett fast pris betalar du samma pris per kilowattimme under hela avtalsperioden och det enda som gör att din elräkning varierar är mängden el du förbrukar. Med andra ord vet du i förväg vad varje kilowattimme kommer att kosta dig.

Ett rörligt elavtal följer elbörsen, som i sin tur påverkas av bland annat utbud och efterfrågan, värme och kyla, väder och vind, fyllnadsgrad i våra vattenmagasin och kärnkraftsproduktionen. När elpriset på elbörsen varierar, upp och ner, gör elpriset för ett rörligt avtal detsamma.

Våra elavtal
Så fungerar Sveriges elmarknad

Hur vet jag vilket avtal som passar mig bäst?

– Ditt förbrukningsmönster och din boendesituation är ytterligare två faktorer som hjälper dig att välja elavtal. Bor du i en villa eller ett radhus med stor förbrukning kan det vara tryggt att välja ett fast pris eftersom det skapar förutsägbarhet, men du kan också teckna ett rörligt elavtal. Då behöver du dock vara beredd på att elpriset kommer att variera, vilket blir mest märkbart för den med hög elförbrukning. Däremot kan du se över och minska din elförbrukning för att få ner dina elkostnader, vilket får störst effekt när du bor i hus, säger Gustav Olsson.

Här kan du läsa om Bixia Rörligt pris

Ska jag välja fast eller rörligt elpris om jag bor i lägenhet?

– För dig som bor i lägenhet är förbrukningen oftast så pass låg att jag skulle rekommendera ett rörligt elpris. Trots att elpriset svänger borde du inte märka någon större skillnad med en så pass låg förbrukning, säger Gustav Olsson.

Hur ska jag tänka med bindningstid och uppsägningstid?

– Bindningstid, uppsägningstid och avtalsvillkor är alltid viktiga att ha koll på, oavsett vilket avtal det handlar om. Tecknar du ett fastprisavtal behöver du räkna med en längre bindningstid och med lång bindningstid följer ofta en särskild uppsägningstid. När det kommer till rörligt elpris ser det väldigt olika ut hos olika elhandelsbolag, så här skulle jag säga att det viktiga är att välja ett rörligt elavtal med kort bindningstid och uppsägningstid, säger Gustav Olsson.

Hur kommer det sig?

– Eftersom det rörliga elpriset alltid kommer att variera vet du inte vad du kommer att få betala framöver. Elhandelsbolagen kan bara visa upp vad deras rörliga pris legat på månaderna innan, så jämfört med andra företag kan ditt rörliga elpris visa sig bli väldigt högt, och då är det bra med en kort uppsägningstid och bindningstid som gör att du kan byta till ett billigare elavtal, säger Gustav Olsson.

Jämför elavtal – Elpriskollen

Rörligt elpris historiskt sett billigast

Övertid förklarar Gustav Olsson att prognoserna visar ett tydligt mönster – rörligt elpris är billigast. Däremot poängterar han att det inte finns något som garanterar att framtida utveckling kommer följa samma mönster.

Våra elavtal

Aktuella och historiska elpriser

Det bästa är alltid att vara engagerad i sin elförbrukning och följa elprisets utveckling. På vår hemsida uppdaterar vi kontinuerligt analysavdelningens prognoser och sammanställer nuvarande situation på elmarknaden.

Elsituationen just nu – prisutveckling och prognos
Se historiska spotpriser från 2011 och framåt

 

Jag vill teckna elavtal

Rörligt elpris passar dig som:

  • är okej med att elpriset svänger både upp och ner.
  • har marginaler i din ekonomi för när elpriset stiger,
  • men vill dra nytta av låga elpriser när marknadspriset sjunker.
  • bor i lägenhet, villa eller radhus.

Här kan du läsa om Bixia Rörligt pris

Fast elpris passar dig som:

  • värdesätter trygghet.
  • vill veta vad du ska betala per kilowattimme under avtalsperioden.
  • har mindre marginaler för marknadens svängningar.
  • har hög elförbrukning och bor i villa eller radhus.
  • är beredd på en längre bindningstid.

Frågor och svar

Hur sätts elpriset?

Grunden för det elpris du betalar sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Här köps och säljs el på en öppen marknad som styrs av utbud och efterfrågan. Aktörerna på Nord Pool är allt från producenter och förbrukare, till elhandelsbolag och rena tradingbolag. Elhandelsbolagen säljer i sin tur vidare elen till privatpersoner och företag.

Här förklarar vi hur elpriset bestäms

Vad består elpriset av?

Det är många faktorer som avgör vilket pris du betalar för el. Först och främst behöver vi skilja på de två poster som elkostnaden består av: elpris och elnätsavgift. Elpriset regleras av ditt elavtal och är vad du betalar för elen du använder. Elnätsavgiften betalas till bolaget som äger nätet och täcker bland annat underhåll av elnätet.

Vad ingår i elpriset?

Vilka kostnader ingår i rörligt elpris?

Elpriset består av flera delar som tillsammans blir det pris som du betalar för din el. Här kan du läsa mer om vad som ingår i Bixia Rörligt pris.

Det ingår i Bixia Rörligt pris

Vad är bäst – timpris eller rörligt elpris?

För att ett timprisavtal ska löna sig behöver du kunna styra din elförbrukning till dygnets billigaste timmar. Med ett rörligt elpris behöver du inte anpassa förbrukningen, men behöver vara beredd på att priset går upp och ner.

Timpris eller rörligt elavtal? Här förklarar vi skillnaden!

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 22 mars 2024