Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Fast eller rörligt elpris?

Intervju med Gustav Olsson, analytiker och elexpert på Bixia, om skillnaden mellan rörligt eller fast elpris.

Gustav Olsson, analytiker och elexpert på Bixia.

Många undrar om de ska välja ett elavtal med fast eller rörligt elpris och ja, vad är egentligen billigast? För att besvara den frågan har vi tagit hjälp av vår analytiker och elexpert Gustav Olsson. Tillsammans med honom reder vi ut skillnaden mellan ett fast och rörligt elpris och när du ska välja vilket.

Rörligt eller fast elpris – så skiljer sig elavtalen åt

Med ett fast pris betalar du samma pris per kilowattimme under hela avtalsperioden och det enda som gör att din elräkning varierar är mängden el du förbrukar. Med andra ord vet du i förväg vad varje kilowattimme kommer att kosta dig.

Ett rörligt elavtal följer elbörsen, som i sin tur påverkas av bland annat utbud och efterfrågan, värme och kyla, väder och vind, fyllnadsgrad i våra vattenmagasin och kärnkraftsproduktionen. När elpriset på elbörsen varierar, upp och ner, gör elpriset för ett rörligt avtal detsamma.

Ska jag välja ett elavtal med rörligt eller fast elpris?

– För att svara på den frågan är det viktigt att förstå skillnaden mellan avtalen och ställa sig frågan om man värdesätter trygghet eller ett tidvis billigare elpris. Med ett rörligt elpris kommer dina elkostnader att skilja sig ganska mycket över årets 12 månader, vilket kan vara riskfyllt om din ekonomi inte tillåter sådana svängningar. Ett fast pris är å andra sidan enklare att beräkna, men då betalar du ofta ett högre elpris, förklarar Gustav Olsson, analytiker och elexpert på Bixia.

Hur vet jag vilket avtal som passar mig bäst?

– Ditt förbrukningsmönster och din boendesituation är ytterligare två faktorer som hjälper dig att välja elavtal. Bor du i en villa eller ett radhus med stor förbrukning kan det vara tryggt att binda ett elavtal med fast pris eftersom det skapar förutsägbarhet. Men du kan också teckna ett rörligt elavtal. Då behöver du dock vara beredd på att elpriset kommer att variera, vilket blir mest märkbart för den med hög elförbrukning. Däremot kan du se över och minska din elförbrukning för att få ner dina elkostnader, vilket får störst effekt när du bor i hus, säger Gustav Olsson.

Rörligt elpris passar dig som:

  • är okej med att elpriset svänger både upp och ner.
  • har marginaler i din ekonomi för när elpriset stiger,men vill dra nytta av låga elpriser när marknadspriset sjunker.
  • bor i lägenhet, villa eller radhus.

Fast elpris passar dig som:

  • värdesätter trygghet.
  • vill veta vad du ska betala per kilowattimme under avtalsperioden.
  • har mindre marginaler för marknadens svängningar.
  • har hög elförbrukning och bor i villa eller radhus.
  • är beredd på en längre bindningstid.

Ska jag välja fast eller rörligt elpris om jag bor i lägenhet?

– För dig som bor i lägenhet är förbrukningen oftast så pass låg att jag skulle rekommendera ett rörligt elpris. Trots att elpriset svänger borde du inte märka någon större skillnad med en så pass låg förbrukning, säger Gustav Olsson.

Är det bättre att ha fast elpris om jag har en hög elförbrukning?

– Med fast elpris vet du exakt vad du ska betala per kilowattimme under hela avtalsperioden. Detta gör det enklare för dig att budgetera dina elkostnader, vilket är särskilt viktigt om du har en hög förbrukning. Ett fast elpris kan alltså vara en bra lösning om du har hög elförbrukning och värdesätter ekonomisk stabilitet och förutsägbarhet över potentiella besparingar med rörliga priser. Det är alltid klokt att jämföra olika alternativ och noga överväga din egen ekonomiska situation och risktolerans innan du fattar beslut kring vilket elavtal du ska teckna, säger Gustav Olsson.

Hur ska jag tänka med bindningstid och uppsägningstid?

– Bindningstid, uppsägningstid och avtalsvillkor för ditt elavtal är alltid viktiga att ha koll på, oavsett vilket avtal det handlar om. Tecknar du ett fastprisavtal behöver du räkna med en längre bindningstid och med lång bindningstid följer ofta en särskild uppsägningstid. När det kommer till rörligt elpris ser det väldigt olika ut hos olika elhandelsbolag, så här skulle jag säga att det viktigaste är att välja ett rörligt elavtal med kort bindningstid och uppsägningstid, säger Gustav Olsson.

Hur kommer det sig?

– Eftersom det rörliga elpriset alltid kommer att variera vet du inte vad du kommer att få betala framöver. Elhandelsbolagen kan bara visa upp vad deras rörliga pris legat på månaderna innan, så jämfört med andra företag kan ditt rörliga elpris visa sig bli väldigt högt, och då är det bra med en kort uppsägningstid och bindningstid som gör att du kan byta till ett billigare elavtal, säger Gustav Olsson.

Rörligt elpris: historiskt sett billigast

Övertid förklarar Gustav Olsson att prognoserna visar ett tydligt mönster – rörligt elpris är billigast. Däremot poängterar han att det inte finns något som garanterar att framtida utveckling kommer följa samma mönster.

Teckna ett av marknadens billigaste elavtal!

Aktuella och historiska elpriser

Det bästa är alltid att vara engagerad i din elförbrukning och följa elprisets utveckling. På vår hemsida uppdaterar vi kontinuerligt analysavdelningens prognoser och sammanställer nuvarande situation på elmarknaden och historiska spotpriser från 2011 och framåt.

Vårt enklaste elavtal är också ett av marknadens billigaste

Vill du slippa övervaka och jaga dygnets billigaste timmar? Teckna Bixia Rörligt pris – ett enkelt elavtal där du betalar samma pris per kilowattimme under hela månaden, oavsett när du använder elen. Ingen bindningstid. Alltid 100 % förnybar el.

Trött på överraskningar? Välj ett tryggt elavtal

Värdesätter du trygghet, stabilitet och vill veta vad elen kommer kosta varje månad? Teckna Bixia Fast pris och slipp bli överraskad när elräkningen kommer. Självklart med 100 % förnybar el.

Vanliga frågor

Hur sätts elpriset?

Grunden för det elpris du betalar sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Här köps och säljs el på en öppen marknad som styrs av utbud och efterfrågan. Aktörerna på Nord Pool är allt från producenter och förbrukare, till elhandelsbolag och rena tradingbolag. Elhandelsbolagen säljer i sin tur vidare elen till privatpersoner och företag. Här förklarar vi hur elpriset bestäms

Vad består elpriset av?

Det är många faktorer som avgör vilket pris du betalar för el. Först och främst behöver vi skilja på de två poster som elkostnaden består av: elpris och elnätsavgift. Elpriset regleras av ditt elavtal och är vad du betalar för elen du använder. Elnätsavgiften betalas till bolaget som äger nätet och täcker bland annat underhåll av elnätet. Läs mer om vad som ingår i elpriset.

Vilka kostnader ingår i rörligt elpris?

Elpriset består av flera delar som tillsammans blir det pris som du betalar för din el. Här kan du läsa mer om vad som ingår i Bixia Rörligt pris.

Vad är bäst – timpris eller rörligt elpris?

För att ett timprisavtal ska löna sig behöver du kunna styra din elförbrukning till dygnets billigaste timmar. Med ett rörligt elpris behöver du inte anpassa förbrukningen, men behöver vara beredd på att priset går upp och ner. Osäker på vilket elavtal du bör teckna för just ditt hushåll och vad som skiljer timpris eller rörligt elavtal åt?

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 04 juli 2024