Bixia logo
Meny

Bixia Nära Exklusiv

Bixia Nära Exklusiv är ett miljötillval till dig med en elförbrukning som överstiger cirka 500 000 kWh per år. Det innebär att du får förnybar el som du själv har valt från en specifik produktionskälla.

Fördelar i korthet

  • Bidra till ett stabilt elsystem
  • Möjliggör till mer förnybar el
  • Ökade intäkter
  • Förberedd för andra tjänster som kan optimera verksamheten

Intresseanmälan

Referenser

Sparbanken Eken tog hållbarhet ett steg längre

För Sparbanken Eken, med kontor på sex orter i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, är det en självklarhet att stötta lokalsamhället och jobba hållbart. Genom att teckna ett Bixia Nära Exklusiv-avtal har banken tagit ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete.

Niclas har lyft hållbarhet till en ny nivå

Här kan du se filmen med Niclas Stenberg på Ica Supermarket i Moheda som är en av våra starkaste miljöambassadörer och ser marknadsvärdet i att ta in den hållbara elen i sin verksamhet. Med hjälp av solpaneler på taket och lokalproducerad vattenkraft kan Niclas visa ännu mer nyttan i att gynna det lokala och ekologiska inte bara i matdisken.

Youtube is being blocked by your cookie settings

Stor efterfrågan på lokalproducerad el

Motsvarigheten till Den svenska Matfabrikens totala elbehov produceras på en mindre vindkraftsanläggning som ägs av lantbrukaren Jan Johansson utanför Skänninge. Därmed gynnas de småskaliga elproducenterna och har större möjlighet att underhålla och investera i mer sol-, vind- eller vattenkraft.

Uppdaterad: 06 september 2021
Kontakta sidansvarig