Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Efterfrågan på lokalproducerad el ökar i livsmedelsbranschen

I livsmedelsbranschen har det länge varit en självklarhet att arbeta med ekologiska och närproducerade råvaror. I takt med att hållbarhetsfrågan blivit allt viktigare, har även efterfrågan på lokalproducerad och förnybar el ökat. Ett företag i Östergötland som gått i bräschen för den här utvecklingen är Den svenska Matfabriken. Motsvarigheten till deras totala elbehov köper de från en mindre vindkraftsanläggning utanför Skänninge.

Ett gediget hållbarhetsarbete

Den Svenska Matfabriken erbjuder matgrossister och varumärkesägare möjligheten att producera framtidens mat, utan att behöva investera i egna produktionsanläggningar. Men det är inte bara maträtter de lyfter till en bättre och mer hållbar nivå; hela verksamheten genomsyras av ett gediget hållbarhetstänk.

– Kunderna blir alltmer medvetna och gör aktiva val kopplat till klimatet. De vill veta varifrån råvarorna kommer, vem som står bakom och hur hanteringen går till. Det är en självklarhet för oss att ha koll på det. Likaså strävar vi efter att alla våra transporter ska vara gröna och gå på biodiesel. Genom samarbetet med Bixia tar vi nu även ansvar för vår energianvändning, säger Stefan Malm, sälj- och marknadschef på Den svenska Matfabriken.

Avtalet med Bixia innebär att motsvarigheten till Den svenska Matfabrikens totala elbehov produceras på en mindre vindkraftsanläggning som ägs av lantbrukaren Jan Johansson utanför Skänninge. För varje kilowattimme som Den svenska Matfabriken använder går en del av pengarna tillbaka till producenten. På det sättet gynnas småskaliga, lokala elproducenter som får möjlighet att underhålla och investera i mer förnybar energi. Avtalet ger inte bara elkunden ett trovärdigt miljövärde utan bidrar också till att elproducenten ökar sina affärsmöjligheter.

Ökad efterfrågan på lokalproducerad el

På Bixia har man under de senaste åren sett en tydlig ökad efterfrågan på lokalt producerad el bland företag. Framförallt finns intresset hos lokala aktörer, varav Den svenska matfabriken är ett exempel. Anledningen menar de är att affären gynnar både affärsmöjligheter och det lokala näringslivet.

– Vi märker att våra kunder ställer sig mycket positiva till vårt helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågan, vilket stärker vårt varumärke långsiktigt. För oss är det lokala perspektivet en viktig pusselbit som dessutom gynnar det lokala näringslivet, avslutar Stefan Malm.

Uppdaterad: 17 oktober 2023
Kontakta sidansvarig