Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Sparbanken Eken tog hållbarhet ett steg längre tillsammans med Bixia

För Sparbanken Eken, med kontor på sex orter i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, är det en självklarhet att stötta lokalsamhället och jobba hållbart. Det har visat sig vara en framgångsrik strategi då banken har bland de mest nöjda kunderna i landet. Genom att teckna ett Bixia Nära Exklusiv-avtal har banken tagit ytterligare ett steg i sitt hållbarhetsarbete. Motsvarigheten till deras totala elbehov köps från tre lokala vattenkraftverk.

Sparbanken Eken, som är en fristående lokal bank, har bildat en hållbarhetsgrupp för att ta ett mer samlat grepp kring sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Gruppen kom i sin analys fram till att elanvändning var en av de frågorna där banken kan göra stor skillnad för miljön. Valet av ny elleverantör föll på Bixia och elavtalet Bixia Nära Exklusiv där de gavs möjlighet att gynna förnybar elproduktion från valfria anläggningar.

– Vi vill alltid, när det är möjligt, hitta en lösning från den geografi där vi verkar för att ge tillbaka till lokalsamhället. Bixias erbjudande motsvarade alla våra krav, dvs miljöaspekten, det lokala och det småskaliga. Nu produceras motsvarigheten till all den el vi på Eken använder, på tre små lokala vattenkraftverk. Det betyder att pengarna går tillbaka till de lokala producenterna i vår region, på så vis bidrar vi till en cirkulär ekonomi, vilket vi gillar, säger Lars Olsson, vd på Sparbanken Eken.

En miljon kilowattimmar

Avtalet med Bixia innebär att motsvarigheten till bankens totala elbehov på cirka 1 GWh (1000 000 kWh) produceras av de tre lokala vattenkraftverken; Dång Kraftstation i Konga, Veka Kraftstation i Delary och Grandefors i Blekinge. För varje kilowattimme som Ekens Sparbank använder går en del av pengarna tillbaka till producenten. På det sättet gynnas småskaliga, lokala elproducenter som får möjlighet att underhålla och investera i mer förnybar energi. Avtalet ger inte bara elkunden ett trovärdigt miljövärde utan bidrar också till att elproducenten ökar sina affärsmöjligheter.

– Vi är mycket glada över att Eken har valt att samarbeta med oss. Det är ett unikt elavtal på elmarknaden som erbjuder en lösning där kundens el produceras av egna utvalda produktionskällor. Tillsammans täcker de här tre vattenkraftverken Ekens årliga elanvändning. Vi märker att efterfrågan på närproducerad el ökar i takt med att allt fler företag vill vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Eric Constantien, på Bixia.

Småskalig vattenkraft viktig för elförsörjningen i södra Sverige

Göran Widing driver två av vattenkraftverken som stödjs av Sparbanken Eken. Han är i grunden elektriker men sålde sitt företag för tio år sedan och satsade helt på småskalig vattenkraft. Idag äger han 15 små anläggningar och säljer all el han producerar genom Bixia.

– Från början var det mitt teknikintresse som lockade mig till vattenkraften. Jag har varit med och byggt nya vattenkraftsanläggningar och renoverat upp gamla. Det som driver mig nu är den goda känslan av att göra en insats både för klimatet och för samhällsutvecklingen. Här i södra delen av landet är den småskaliga vattenkraften viktigare än många tror och står för en stor del av elförsörjningen, säger Göran.

Göran inledde sitt samarbete med Bixia för tio år sedan och idag säljer han all sin el, på cirka 15 GWh per år, genom Bixia.

– Bixia var tidiga med att satsa på oss småskaliga producenter. De har också lyckats ta fram erbjudanden och kommunicera vinsterna med närproducerad el. För mig som producent känns det bra att kunna sälja min el till en specifik kund, som Sparbanken Eken, och veta att de uppskattar det jag gör. Dessutom får jag lite bättre betalt för elen med ett Bixia Nära Exklusiv-avtal, säger Göran.

Uppdaterad: 17 oktober 2023
Kontakta sidansvarig