Bixia logo

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 25 april 2017

Väder och hydrologi

Det blöta och kyliga vädret övergår nu till mildare och torrare. Den hydrologiska balansen är nu minus 8 TWh och prognosen är minus 8 TWh för vecka 18.

Spotpriser 

I vecka 16 landade systempriset på 29,2 euro per MWh, vilket är en uppgång jämfört med veckan tidigare. Under vecka 16 var vädret mildare trots det var elanvändningen högre än veckan tidigare och orsaken var att ledigheten i samband med påsken dämpat elanvändningen under vecka 15. Vindkraften var högre i Sverige men lägre i Danmark och i Tyskland i vecka 16. Kärnkraften låg i snitt på 96 procent jämfört med 93 procent i vecka 15. Priserna steg i samtliga elområden, förutom på Jylland och Själland. Vindkraftsproduktionen var också hög under helgen vilket ledde till mycket låga priser då som i sin tur dämpade områdespriset för veckan.

Inledningen av denna vecka ligger i snitt drygt 4 euro per MWh högre än förra veckan. Elanvändningen är ungefär densamma men framförallt är vindkraften lägre. Kärnkraften ligger på ungefär samma veckosnitt

Elterminer

Terminerna i fronten har rört sig svagt uppåt drivet av betydligt torrare väderprognoser den senaste veckan. Längre ut på kurvan har elpriserna rört sig sidledes under låg omsättning. Läget på elmarknaden är ganska neutralt för tillfället med en möjlig svag uppsida för den korta kurvan och en svag nedsida för de längre kontrakten.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ringa oss på 0771-12 12 00

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i vår spotprisprognos med en tolerans på ± 5 procent. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 90 procent rätt.

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i om spotpriset rört sig sidledes, upp eller ned nästkommande vecka med marginal på spotprisutfallet på ± 0,3 euro per MWh. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 85 procent rätt.

Utfall råd på korta elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,5 euro per MWh. Under 2015 har haft vi en träffsäkerhet på 69 procent. Målet är 55 procent rätt.

Utfall råd på långa elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till  nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,3 euro per MWh.Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent. Målet är 65 procent rätt.