Bixia logo

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 14 juni 2017

Väder och hydrologi

Denna period innehåller lågtrycksbetonat och blött väder. Den hydrologiska balansen är nu på minus 7 TWh och prognosen för vecka 25 är minus 4 TWh.

Spotpriser 

I vecka 23 landade systempriset 23,5 euro per MWh, vilket är en nedgång jämfört med veckan tidigare med nästan hela 4 euro per MWh. Under vecka 23 var det däremot mildare väder, 3 grader, och detta sänkte elanvändningen. Tillrinningen var likaså mycket högre under vecka 23 och pressen på vattenkraften ökade stundtals av den anledningen. Mycket vind i Tyskland pressade likaså stundtals Nordpool-priset, vissa timmar ned till 10 euro per MWh. Priserna steg i samtliga områden, undantaget i Finland som landade på 33,25 euro per MWh. Vi kunde förra veckan notera att differenserna mellan elområdena i Norden var små nattetid men att de var betydligt större dagtid då inte överföringen räckte till mellan vissa områden. Ett exempel på detta är 5 juni då Finland hade priser vissa timmar dagtid uppemot 100 euro per MWh då inte överföring från Sverige räckte till. Lägst i pris förra veckan hamnade återigen NO4, på 22,41 euro per MWh.

Under hela maj och även större delen av juni kommer norra Norge, NO4, att ligga lågt i prisnivå på grund av mycket ledningsarbeten och därmed inlåst kraft. De svenska elområdena hamnade samtliga på 24,46 euro per MWh. Denna vecka ligger hittills spotpriserna på en högre nivå än förra veckan, vilket delvis har med höjda vattenvärden att göra då producenterna har kontroll över produktionen trots fortsatt hög tillrinning. Vidare är vindkraftsproduktionen något högre denna vecka och kärnkraftstillgängligheten är i nivå med förra veckan.

Elterminer

Små förändringar av de fundamentala faktorerna har också gjort att terminsmarknaden har rört sig sidledes den senaste veckan. De längre produkterna börjar komma upp på intressanta nivåer för producenter som önskar att säkra på årshögsta nivåer.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ringa oss på 0771-12 12 00

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i vår spotprisprognos med en tolerans på ± 5 procent. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 90 procent rätt.

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i om spotpriset rört sig sidledes, upp eller ned nästkommande vecka med marginal på spotprisutfallet på ± 0,3 euro per MWh. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 85 procent rätt.

Utfall råd på korta elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,5 euro per MWh. Under 2015 har haft vi en träffsäkerhet på 69 procent. Målet är 55 procent rätt.

Utfall råd på långa elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till  nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,3 euro per MWh.Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent. Målet är 65 procent rätt.