Bixia logo

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 23 maj 2018

Vill du som Bixiakund få den senaste informationen om elmarknadsläget skickad direkt till din e-post istället?
Kontakta marknad@bixia.se så hjälper vi dig.

Väder och hydrologi

Högtryck dominerar och ger milt och torrt väder under hela perioden. Hydrologiska balansen hamnar kring minus 9 TWh i nästa vecka. Senast utfall ligger på minus 6 TWh.

Spotpriser 

Minskad tillrinning (jämfört med rekordhög tillrinning vecka 19) och lite vindkraftsproduktion fick upp veckomedlet under vecka 20 till 33,1 euro per MWh. Under veckan dominerade förövrigt ett högtryck och milda temperaturer sänkte elanvändningen och motverkade prisuppgången.

Denna vecka inleds med spotpriser i snitt på 36,1 euro per MWh. Högtryck dominerar fortsatt över området och ger ett i snitt mildare väder än förra veckan, cirka 2 grader mildare. Tillrinningen är fortsatt hög men vindkraftsproduktionen är låg varpå spotpriserna hålls uppe. Torrt väder har försämrat den hydrologiska balansen ytterligare vilket likaså håller uppe prisnivån. Utöver detta är kärnkraften reducerad till drygt 70 procent. 

Nästa vecka, vecka 22, blir fortsatt högtrycksbetonad med milt, torrt väder och därtill vindkraften mycket låg. Fortsatt reducerad kärnkraftstillgänglighet men ökar i mitten av veckan till 80 procent då Forsmark 3 kommer tillbaka efter revision. 

Elterminer

Trendlinjen pekar fortsatt rakt upp över hela terminskurvan. Den senaste månaden har det inte kommit en enda vecka med nedåtriktad handel. Det som driver upp priserna i fronten är framförallt en försämrad hydrologisk balans och längre ut på kurvan stiger priserna till följd av en stark utveckling på bränslemarknaden. Sannolikheten för en sättning har ökat i och med kraftiga uppställ över hela terminskurvan. 

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet. Dessa tabeller uppdateras en gång per år runt mars månad. 

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Under 2017 har vi haft en träffsäkerhet på 93 procent. 

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Under 2017 har vi haft en träffsäkerhet på 80 procent.

Utfall råd på korta elterminer

Under 2017 har haft vi en träffsäkerhet på 61 procent. 

Utfall råd på långa elterminer

Under 2017 har vi haft en träffsäkerhet på 85 procent.