Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 21 september 2016

Väder och hydrologi

Det är fram till måndag torrt och milt väder över Nordpool-området, där efter blir det mer ostadigt, kyligare och blött. Hydrologiska balansen är nu på normal nivå. Prognosen är minus 4 TWh i vecka 39.

Spotpriser

Det är fortsatt stabila spotpriser. Systempriset levererades till 25,11 euro per MWh i vecka 37, en nedgång med 0,1 euro per MWh. Ingen stor förändring av fundamentala parametrar. Något ökad konsumtion, något mindre vind men något mera kärnkraft som kompenserade. Tillrinningen avtog marginellt mellan veckorna.

Elområdesdifferenserna minskade något jämfört med veckan före. I DK1 och DK2 sjönk spotpriserna en del beroende på mera vind i Danmark och även i Tyskland. Något mer kärnkraft och höjda vattenvärden i södra Norge innebar att Sverige kom marginellt närmare systempriset än tidigare. SE1 och 2 låg 3,6 euro per MWh över systempriset medan SE3 och 4 låg 3,7 respektive 3,8 euro per MWh över.

Systempriset under de tre första dygnen denna vecka ligger knappt två euro per MWh över förra veckans nivå. Konsumtionen är något högre i denna vecka medan vinden är betydligt lägre de första dygnen, vilket även gäller i Tyskland. Vi bedömer att systempriset levereras till 26,3 euro per MWh. Differenserna mellan elområden har åter ökat. Detta beror på den lägre vindkraften och fortsatt inlåst kraft i både södra och norra Norge och ökad export från SE4 till DE. SE4 hamnar högst i Sverige beroende på minskad överföring från SE3. Enligt dagens prognoser ska vindkraften öka kraftigt i vecka 39 både i Norden och i Tyskland. Konsumtionen ökar marginellt medan tillrinningen minskar. Vi bedömer att ökad vind ger sjunkande systempris till cirka 25 euro per MWh.

Elterminer

Den senaste veckan har torrare väderprognoser, höga spotpriser och stigande marginalkostnad fått upp terminerna över hela kurvan. I skrivande stund, onsdag förmiddag, handlas Q4-16 till 26,55 euro per MWh, helår-17 till 23,10 och helår-18 till 20,85.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ringa oss på 0771-12 12 00.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i vår spotprisprognos med en tolerans på ± 5 procent. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 90 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i om spotpriset rört sig sidledes, upp eller ned nästkommande vecka med marginal på spotprisutfallet på ± 0,3 euro per MWh. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 85 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd på korta elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,5 euro per MWh. Under 2015 har haft vi en träffsäkerhet på 69 procent. Målet är 55 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av korta elterminer

Utfall råd på långa elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till  nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,3 euro per MWh.Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent. Målet är 65 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av långa elterminer