Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 3 februari 2016

Väder och hydrologi

Vädret blir fortsatt ostadigt och milt med lågtryck som kommer in från väster. I mitten av nästa vecka är det troligt att nederbörden och temperaturen håller sig på normala nivåer. Den hydrologiska balansen ligger på minus 2 TWh i vecka 3 och bedöms att stärkas till plus 6 TWh i vecka 6.

Spotpriser

Spotpriserna rasade i vecka 4 och systempriset föll till 18,18 euro per MWh, en nedgång med nästan 28 euro. Orsaken var betydligt mildare och blåsigare väder. Konsumtionen sjönk med i snitt 9000 MW per timme och vinden ökade kraftigt i Norden och i Tyskland.

Elområdesdifferenserna minskade med mycket vind och att vattenkraftsproducenterna följde med nedåt i sina prisbud. Lägst priser på Jylland och Själland beroende på kopplingen till Tyskland och att Tyskland stänger gränsen för import när vinden är hög. Några timmar med negativa priser i Danmark. SE3 och SE4 låg 0,7 euro under systempriset och norra Sverige låg 0,8 euro per MWh under.

Även i denna vecka präglas spotpriserna av milt och blåsigt väder. Det är mer vind och mildare än vad prognoserna indikerade i förra veckan. Även vinden i Tyskland är hög och pressar våra spotpriser. Senare i veckan ska vinden avta något. Vi bedömer att veckomedel i vecka 5 blir 18,3 euro per MWh.

Elterminer

 

Terminskurvan inledde denna veckoperiod starkt men föll sedan tillbaka på grund av blötare och mildare väderutsikter samt svagare bränsle. I skrivande stund, onsdag förmiddag, handlas Q2-16 till 16,65 euro per MWh, YR-17 till 17,80 euro per MWh och YR-18 till 17,60 euro per MWh.

 

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ring oss på 0771-12 12 00.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i vår spotprisprognos med en tolerans på ± 5 procent. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 90 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i om spotpriset rört sig sidledes, upp eller ned nästkommande vecka med marginal på spotprisutfallet på ± 0,3 euro per MWh. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 85 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd på korta elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,5 euro per MWh. Under 2015 har haft vi en träffsäkerhet på 69 procent. Målet är 55 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av korta elterminer

Utfall råd på långa elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till  nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,3 euro per MWh.Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent. Målet är 65 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av långa elterminer