Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 24 augusti 2016

Väder och hydrologi

Det blir en period med stabilt och milt väder i söder men ostadigare i mellersta och norra delarna. Den hydrologiska balansen har stärkts och ligger nu på -1 TWh. Prognosen för vecka 35 är -2 TWh.

Spotpriser

I vecka 33 steg systemprisets veckomedel med 2,3 euro per MWh till 25,76 euro per MWh. Det beror bland annat på att vindkraftsproduktionen minskade i Norden och i Tyskland. Vidare höjdes även vattenvärden något när tillrinningen avtog. Elområdesdifferenserna ökade något i vecka 33. Priserna steg mest i Danmark och i Sverige. Kraftigast ökning på Jylland med betydligt mindre vind medan Sverige steg av samma orsak och dessutom minskad tillrinning och höjda vattenvärden. Hela Sverige låg drygt 6 euro per MWh över systempriset.

Spotpriserna har fortsatt gått upp denna vecka. Vinden är lägre, och det gäller även för kärnkraften med R4 ur drift, vilket driver priserna uppåt. Vinden kommer att vara låg hela veckan och kärnkraften ökar inte förrän i slutet av helgen. Vi bedömer att systempriset levereras till 26,5 euro per MWh i vecka 34. Elområdesdifferenserna är fortsatt stora.

Enligt dagens prognoser ska vindkraften öka kraftigt i Norden och i Tyskland i vecka 35. Snitteffekten i Sverige och Danmark ökar med totalt cirka 3000 MW per timme. Kärnkraften ökar även den om R4 kommer in till helgen enligt senaste besked. Vi bedömer att spotpriset sjunker svagt och säger knappt 26 euro per MWh som veckomedel. Elområdesdifferenserna är fortsatt höga men bör minska något jämfört med denna vecka.

Elterminer

Under den senaste veckan har de nordiska elterminerna fallit över hela kurvan, med störst fall i fronten. I skrivande stund, onsdag förmiddag, handlas Q4-16 till 25,95 euro per MWh, helår-17 till 22,25 och helår-18 till 20,25.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ringa oss på 0771-12 12 00.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i vår spotprisprognos med en tolerans på ± 5 procent. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 90 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i om spotpriset rört sig sidledes, upp eller ned nästkommande vecka med marginal på spotprisutfallet på ± 0,3 euro per MWh. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 85 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd på korta elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,5 euro per MWh. Under 2015 har haft vi en träffsäkerhet på 69 procent. Målet är 55 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av korta elterminer

Utfall råd på långa elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till  nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,3 euro per MWh.Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent. Målet är 65 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av långa elterminer