Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 22 februari 2017

Väder och hydrologi

Denna period dominerar lågtryck väderbilden vilket bidrar till mildare temperaturer framåt. Blött väder stärker den hydrologiska balansen som just nu är på minus 15 TWh. Prognosen för vecka 9 är minus 11 TWh.

Spotpriser 

Systempriset sjönk i vecka 7 till 31,99 euro per MWh, vilket var en nedgång på 4,04 euro per MWh. Den främsta orsaken till nedgången var ett betydligt mildare väderläge, 3,8 grader mildare och att elanvändningen minskade med 830 GWh veckorna emellan. Det är inte enbart temperaturen som påverkar elanvändningen. Vi går mot ljusare tider och behovet av belysning minskar successivt. Utöver detta var vindkraftsproduktionen i Sverige högre under vecka 6 och pressade priset. Lägst pris i under vecka 7 hamnade NO4 på 24,89 euro per MWh. Detta på grund av inlåst kraft orsakat av begränsad överföring på kabeln mellan NO4 och SE1. Elområde Malmö och Själland var nära kopplade och hamnade på 34,61 respektive 34,29 euro per MWh. Dessa områden drevs upp av de högre priserna på kontinenten.

De fyra första dygnen denna vecka ligger under förra veckans nivåer. Den lägre nivån beror på betydligt högre vindkraftsproduktion men även lägre konsumtion då temperaturerna är högre. För resterande dagar denna vecka kommer temperaturerna att sjunka och likaså minskar vindkraftsproduktionen. Vidare är NordBalt ur drift 13-26 februari, vilket innebär minskad export österut. Vi har dubbelt så hög vind i Tyskland denna vecka. Vår prognos är att systempriset levereras till cirka 29 euro per MWh i vecka 8. För nästkommande vecka, vecka 9, visar väderprognoserna på mildare väder. Vindkraften ser ut att bli betydligt lägre. Kärnkraften är fortsatt kring 100 procent. Hydrologiska balansen bedöms hamna kring minus 11 TWh då väderprognosen är blöt. Vi bedömer att systempriset i nästa vecka landar på cirka 31 euro per MWh.

Elterminer

Elterminerna har lyfts över hela kurvan drivet i huvudsak av stigande kolpriser. I skrivande stund, onsdag förmiddag, handlas Q2-17 till 25,65 euro per MWh och helår-18 till 23,55 euro per MWh.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ringa oss på 0771-12 12 00

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i vår spotprisprognos med en tolerans på ± 5 procent. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 90 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i om spotpriset rört sig sidledes, upp eller ned nästkommande vecka med marginal på spotprisutfallet på ± 0,3 euro per MWh. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 85 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd på korta elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,5 euro per MWh. Under 2015 har haft vi en träffsäkerhet på 69 procent. Målet är 55 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av korta elterminer

Utfall råd på långa elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till  nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,3 euro per MWh.Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent. Målet är 65 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av långa elterminer