Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 25 maj 2016

Väder och hydrologi

Vädret över Skandinavien blir milt och relativt torrt. Detta gör att den hydrologiska balansen landar på minus 8 TWh i vecka 22. Senast utfall ligger på minus 8 TWh för vecka 19. Kyligare väder, mindre vindkraftsproduktion och kontroll på vattnet höjde spotpriset i vecka 20.

Veckomedel i system steg med drygt två euro per MWh till 24,89 euro per MWh och tillrinningen minskade jämfört med veckan tidigare då vädret var kyligare. Denna vecka har inletts med lägre spotpriser än förra veckan, de tre första dygnen drygt två euro per MWh lägre i snitt. Vattenkraftsproducenterna har fortsatt full kontroll på vattnet vilket håller uppe prisnivå. Det som pressar priset är mer kärnkraftsproduktion denna vecka samt ett mildare väder. Drygt två grader varmare under vecka 20 än vecka 19. Vi bedömer att systempriset levereras till 23,5 euro per MWh i vecka 21. Något mindre elområdesdifferenser än förra veckan.

Under nästkommande vecka, vecka 22, väntas elanvändningen sjunka ytterligare då vädret är än mildare, vilket motverkas av att kärnkraften minskar svagt. Tillrinningen blir något högre. Vinden i Norden väntas bli oförändrad medan vinden i Tyskland minskar. Vi bedömer att systempriset stiger marginellt till 24 euro per MWh.

Elterminer

Under den senaste veckan har de nordiska elterminerna stigit. Störst uppgångar har noterats på den korta kurvan. I skrivande stund, onsdag förmiddag, handlas Q3-16 till 22,60 euro per MWh, YR-17 till 22,40 euro per MWh och YR-18 till 21,35 euro per MWh. 

Producenter med låg säkringsgrad kan utnyttja senaste tidens uppgång till att säkra delar av sin produktion. Förbrukare föreslås avvakta.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ring oss på 0771-12 12 00.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i vår spotprisprognos med en tolerans på ± 5 procent. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 90 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i om spotpriset rört sig sidledes, upp eller ned nästkommande vecka med marginal på spotprisutfallet på ± 0,3 euro per MWh. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 85 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd på korta elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,5 euro per MWh. Under 2015 har haft vi en träffsäkerhet på 69 procent. Målet är 55 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av korta elterminer

Utfall råd på långa elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till  nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,3 euro per MWh.Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent. Målet är 65 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av långa elterminer