Bixia logo
Meny

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 20 mars 2019

Vill du som Bixiakund få den senaste informationen om elmarknadsläget skickad direkt till din e-post istället? Kontakta marknad@bixia.se så hjälper vi dig.

Väder och hydrologi

Överlag milt, blött och blåsigt kommande period. Hydrologiska balansen ligger på minus 20 TWh för vecka 10 och prognosen för nästa vecka är minus 15 TWh.

Spotpriser 

Förra veckan hamnade systempriset på 42,1 euro per MWh, vilket är 0,5 euro per MWh lägre än veckan tidigare. Orsaken är något mildare väderläge med svagt lägre elanvändning som följd. Under söndagsdygnet var det dock mycket vindkraftsproduktion. Detta ledde till negativa priser i Tyskland och Danmark. Överskottet på produktion i förhållande till elanvändningen gav ett pris på minus 13 euro per MWh i Danmark timme 3. Lägsta pris under dygnet. Senaste veckorna har Tyskland legat lägre på grund av milt väder och mycket förnybart.

Denna vecka bedöms spotpriset hamna på cirka 40,5 euro per MWh. Veckan inleds med spotpriser kring 42 euro per MWh men en fallande pristrend väntas då vindkrafts-produktionen ökar. Kärnkraftsproduktionen ligger kring 86 procent under veckan. Nästa vecka handlas nu kring 39,5 euro per MWh. Kyligare temperaturer än innevarande vecka och mindre vindkraftsproduktion lyfter prisnivån. Men utöver detta har vi ett hydrologiskt underskott som stärks till minus 14 TWh för veckan samt en marginalkostnad för kol som kommit ned lägre i nivå. Dessa två parametrar sänker "golvpriset".

Elterminer

Den hydrologiska balansen har förbättrat sig rejält, vilket pressar frontkontraktet. Utsläppsrätterna som varit en stark prisdrivare både för fronten och priserna längre ut på kurvan har även de fallit. Även ett fallande kolpris har stöttat nedgången på terminsmarknaden.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet. Dessa tabeller uppdateras en gång per år runt mars månad. 

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Under 2017 har vi haft en träffsäkerhet på 93 procent. 

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Under 2017 har vi haft en träffsäkerhet på 80 procent.

Utfall råd på korta elterminer

Under 2017 har haft vi en träffsäkerhet på 61 procent. 

Utfall råd på långa elterminer

Under 2017 har vi haft en träffsäkerhet på 85 procent.

Kontakta sidansvarig