Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 27 april 2016

Väder och hydrologi

Under veckan är vädret över Skandinavien kyligt och med temperaturer någon grad under det normala. Nederbörden håller sig över det normala under denna och nästa vecka. Den hydrologiska balansen ligger på drygt minus 5 TWh i vecka 15 och kommer troligtvis att hamna på minus 2 TWh i vecka 18 då vädret är blötare än normalt.

I vecka 16 föll spotpriserna tillbaka något och veckomedel i systempris blev 21,45 euro per MWh vilket är en nedgång med 0,8 euro. Vi hade mer vind och mer kärnkraft i drift samtidigt som konsumtionen var mer eller mindre oförändrad. Tillrinningen minskade något och vattenkraftsproducenterna har full kontroll.

Differenserna mellan elområden är fortsatt relativt små. Samma förhållanden fortsätter som i vecka 15 med både full kontroll på vattnet och relativt lite vind. Kablarna till Litauen och Tyskland från södra Sverige var ur drift vilket ger lägre priser i SE4 men även i DK2. I Finland steg priset en del på grund av minskad import från SE1 vilket beror på en ledningsrevision.

Hela Sverige hade samma priser och låg 0,3 euro per MWh under systempriset. Som väntat är spotpriserna i innevarande vecka högre. Under de tre första dygnen ligger systempriset drygt tre euro per MWh högre. Dels är vinden lägre och dels är konsumtionen högre på grund av väsentligt kyligare väder. Det finns ingen press på vattenkraftsproducenterna, vilka har full kontroll. Vår bedömning är att systempriset levereras till 23,5 euro per MWh i vecka 17. Elområdesdifferenserna är små hittills men ökar något senare i veckan när kablarna från södra Sverige är i drift.

Elterminer

Hela den nordiska kraftkurvan har noterat kraftiga uppgångar under veckan. I skrivande stund, onsdag förmiddag, handlas Q3-16 till 19,65 euro per MWh, YR-17 till 21,00 euro per MWh och YR-18 till 20,75 euro per MWh.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ring oss på 0771-12 12 00.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i vår spotprisprognos med en tolerans på ± 5 procent. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 90 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i om spotpriset rört sig sidledes, upp eller ned nästkommande vecka med marginal på spotprisutfallet på ± 0,3 euro per MWh. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 85 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd på korta elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,5 euro per MWh. Under 2015 har haft vi en träffsäkerhet på 69 procent. Målet är 55 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av korta elterminer

Utfall råd på långa elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till  nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,3 euro per MWh.Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent. Målet är 65 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av långa elterminer