Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 19 oktober 2016

Väder och hydrologi

Högtrycksdominans ger torrt och kallt väder under kommande period. Nästa vecka påverkas av ett lågtryck från väster. Den hydrologiska balansen är nu på minus 11 TWh. Prognosen är minus 19 TWh i vecka 43. 

Spotpriser

Systempris i vecka 41 blev 31,96 euro per MWh, en uppgång med 3,7 euro. Orsaken var framförallt högre elanvändning då temperaturen var 2,1 grader lägre än veckan tidigare. Vindkraftsproduktionen i Norden var även cirka 165 GWh lägre än veckan tidigare. Kärnkraftsproduktionen var i stort sett oförändrad veckorna emellan. Vattenproduktionen var också högre eftersom deras produktionsvilja ökade då priserna steg.

Elområdesdifferenserna ökade under vecka 41 jämfört med veckan före.  Undantaget Finland, Baltikum och Jylland. Det finns fortsatt inlåst kraft i NO2, NO4 och NO5 vilket gör att priserna är lägre där. Spotpriserna i Sverige steg med cirka 5,9 euro per MWh. Begränsning i överföring mellan NO1 och SE3 samt mellan SE3 och SE4 leder till högre priser i Sverige och högst i SE4. Detta innebär även import från Tyskland för täcka behovet.

De tre första dygnen i denna vecka är systempriset cirka 2 euro per MWh över förra veckans priser. Lägre vindkraftsproduktion, högre priser på kontinenten och allt sämre hydrologi driver upp prisbilden. Fortsatt i veckan har vi mindre vindkraftsproduktion men lägre konsumtion. Vi bedömer att systempriset levereras till 34,5 euro per MWh i vecka 42. I stort sett samma elområdesdifferenser.

Elterminer

Terminerna har fortsatt kraftigt uppåt den senaste veckan. Det är fortsatt mycket torra väderprognoser som har varit den drivande faktorn, där prisbilden också har fått stöttning av stigande marginalkostnad. I skrivande stund, onsdag förmiddag, handlas Q1-17 till 37,50 euro per MWh, helår-17 till 29,95 och helår-18 till 24,85.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ringa oss på 0771-12 12 00.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i vår spotprisprognos med en tolerans på ± 5 procent. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 90 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i om spotpriset rört sig sidledes, upp eller ned nästkommande vecka med marginal på spotprisutfallet på ± 0,3 euro per MWh. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 85 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd på korta elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,5 euro per MWh. Under 2015 har haft vi en träffsäkerhet på 69 procent. Målet är 55 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av korta elterminer

Utfall råd på långa elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till  nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,3 euro per MWh.Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent. Målet är 65 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av långa elterminer