Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 30 november 2016

Väder och hydrologi

Kommande period växlar mellan mildare och kyligare samt torrare och blötare förhållanden. Överlag är det mycket vindkraftsproduktion. Den hydrologiska balansen är nu på minus 22 TWh och prognosen för vecka 49 är minus 21 TWh.

Spotpriser

Systempriset sjönk under vecka 47 till 36,29 euro per MWh, vilket är en nedgång med cirka en euro. Elanvändningen sjönk även den något och kärnkraften ökade vilket är huvudorsakerna till nedgången. Vindkraften i Norden var på ungefär samma nivå som föregående vecka. Det var rejält med vind i Sverige under söndagen den 27 november och dygnssnittet var 4800 MW. Många timmar hade omkring 5000 MW per timme. Elområdesdifferenserna fortsatte att minska. Inlåst kraft i norra Norge gav som tidigare lägst priser där, högst priser i mellersta Norge beroende på underskott av vatten och dålig importkapacitet. Spotpriserna i Sverige låg nära systempriset. SE4 hade cirka 0,6 euro per MWh över system medan övriga låga 0,15 euro över.

De tre första dygnen i innevarande vecka har ett snittpris som ligger drygt en euro per MWh under förra veckans inledning. Konsumtionen är högre och kärnkraften lägre men det kompenseras av mera vindkraft. De tre första dygnen är vinden i snitt 2400 MW per timme högre i Norden. Man kan även ana något sänkta vattenvärden i norra Norge och norra Sverige. Det blir kallare mot helgen och vinden kommer att minska.

Vi bedömer att system-priset levereras till 36 euro per MWh i vecka 48 och oförändrade elområdesdifferenser. För vecka 49 är spotpriset lite svårbestämt. Det finns en bland annat viss osäkerhet kring Ringhals 2 om hur mycket och länge de kommer att minska sin effekt. Vår prognos för systempriset i vecka 49 är knappt 36 euro per MWh, svagt under denna veckas nivåer.

Elterminer

Elterminerna fortsätter nedåt längst med hela kurvan trots stort hydrologiskt underskott. I skrivande stund, onsdag förmiddag, handlas Q1-17 till 31,85 euro per MWh, helår-17 till 24,60 och helår-18 till 20,95.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ringa oss på 0771-12 12 00.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i vår spotprisprognos med en tolerans på ± 5 procent. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 90 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i om spotpriset rört sig sidledes, upp eller ned nästkommande vecka med marginal på spotprisutfallet på ± 0,3 euro per MWh. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 85 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd på korta elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,5 euro per MWh. Under 2015 har haft vi en träffsäkerhet på 69 procent. Målet är 55 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av korta elterminer

Utfall råd på långa elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till  nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,3 euro per MWh.Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent. Målet är 65 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av långa elterminer