Bixia logo

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 18 oktober 2017

Vill du som Bixiakund få den senaste informationen om elmarknadsläget skickad direkt till din e-post istället?
Kontakta marknad@bixia.se så hjälper vi dig.

Väder och hydrologi

Det blir en övergång till lite kyligare väder och något torrare än normalt kommande vecka. Från mitten av nästa vecka blir det troligen åter lite mildare och normala nederbördsmängder. Den hydrologiska balansen ligger på normal i vecka 40 och förväntas ligga kvar där även i vecka 43.

Spotpriser 

Under vecka 41 steg systempriset till 30,09 euro per MWh, en uppgång med knappt tre euro. Huvudorsaken till detta var mindre vindkraft, mindre kärnkraft och ökad konsumtion. Framförallt sjönk vinden i Tyskland vilket även höjde systempriset. Mindre vind i Norden och i Tyskland fick stort genomslag på områdespriserna där priserna i Danmark steg kraftigt. Priset i DK2 steg med 8,5 euro per MWh. Onsdagen i förra veckan gav mycket höga priser i FI, SE3 och SE4, med två timmar över 100 euro per MWh. Orsaken var låg kärnkraft, lite vind och ledningsbegränsningar. SE1 och 2 låg i vecka 41 på samma nivå som systempriset medan SE3 och 4 hamnade fem euro per MWh över systempriset.

I innevarande vecka har vi prisnivåer som de första tre dygnen ligger cirka fyra euro per MWh under förra veckans systempris. Jämfört med förra veckan har vi mera vind inom Nord Pool området, cirka 1000 MW mer kärnkraft i drift och något lägre konsumtion.  

I nästa vecka, vecka 43, ökar kärnkraftstillgängligheten och ska enligt plan gå på 90 procent. Dagens väderprognoser visar att vindkraften hamnar på denna veckas nivå samtligt som det blir kyligare och konsumtionen ökar med i snitt 2000 MW per timme. 

Elterminer

Låg volatilitet i marknaden under sista delen av vecka 41 gav sidledes priser.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Under 2016 har vi haft en träffsäkerhet på 98 procent. 

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Under 2016 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent.

Utfall råd på korta elterminer

Under 2016 har haft vi en träffsäkerhet på 61 procent. 

Utfall råd på långa elterminer

Under 2016 har vi haft en träffsäkerhet på 67 procent.