Bixia logo

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 14 mars 2018

Vill du som Bixiakund få den senaste informationen om elmarknadsläget skickad direkt till din e-post istället?
Kontakta marknad@bixia.se så hjälper vi dig.

Väder och hydrologi

Högtryck i norr stärker sig vilket ger torrt och kyligt väder. Under helgen ett kortvarigt lågtryck i norr med mildare och blåsigare väder. Därefter kyligare igen. Hydrologiska balansen försvagas från 2 TWh till 1 TWh i nästa vecka.

Spotpriser 

Vecka 10 inleddes med höga spotpriser och de tre första dagarna hade ett snitt på 49,5 euro per MWh. Fortsatt kyliga temperaturer och betydligt mindre vind än veckan före gjorde att systempriset fortsatt var på en hög nivå under veckans inledning. Från och med onsdagen och framåt letade sig priserna ned från 40 till 36 euro per MWh. Mildare väder var främsta orsaken, vilket sänkte elanvändningen. Högtrycket släppte taget om de södra delarna och gav utrymme för västliga lågtryck. Vindkraftsproduktionen var likväl fortsatt låg resten av veckan. Mer vind hade pressat priset ytterligare. Systempriset kom in på 43,2 euro per MWh.

Denna vecka inleds med spotpriser i snitt på 43,1 euro per MWh. Något mildare temperaturer under veckans inledning men successivt fallande till mycket under det normala de närmaste dagarna. Vinden inleds något högre men minskar i takt med att högtrycket stärker sig över området.

Nästa vecka, vecka 12, blir mildare än denna vecka men fortsatt hamnar temperaturerna under det normala. Vinden är i nivå med denna vecka. Väderutvecklingen är avgörande.

Elterminer

Skiftet tillbaka mot svagare hydrologisk balans och betydligt kallare temperaturer har fått priserna i fronten att stiga. Att priserna stiger i fronten kan även härledas till de höga priserna på EUA kontrakten som under denna vecka noterat högsta prisnivån på sex år. Längre ut på kurvan är priserna fortsatt låga, drivet av svagare bränslemarknad.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Under 2016 har vi haft en träffsäkerhet på 98 procent. 

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Under 2016 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent.

Utfall råd på korta elterminer

Under 2016 har haft vi en träffsäkerhet på 61 procent. 

Utfall råd på långa elterminer

Under 2016 har vi haft en träffsäkerhet på 67 procent.