Bixia logo

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 22 mars 2017

Väder och hydrologi

Överlag har vi ett milt och blött väderläge. Den hydrologiska balansen är nu på minus 12 TWh och prognosen för vecka 13 är minus 9 TWh.

Spotpriser 

Spotpriserna sjönk kraftigt i vecka 11. Systempriset gick ned till 29,2 euro per MWh, en nedgång med 3,4 euro sedan föregående vecka. Elanvändningen var betydligt lägre när temperaturen steg med i snitt tre grader. Vidare ökade vinden kraftigt i både Norden och i Tyskland. Under morgontimmarna på lördagen slog Tyskland vindkraftsrekord med en produktion på cirka 38000 MW under enskild timme. SE1 – 3 låg cirka 1,5 euro per MWh under system medan SE4 hamnade 0,7 euro per MWh under systempriset.

De tre första dygnen denna vecka ligger systempriset marginellt under förra veckans priser. I grund och botten är det ungefär samma fundamentala förutsättningar. Spotpriserna i Tyskland är något lägre vilket bidrar till en marginellt lägre nivå i Norden. NO4 har klart lägst priser, DK1 ligger två euro per MWh under system beroende på mycket vind där och i Tyskland de första dygnen. För resten av veckan kommer vindkraften att minska vilket bör stabilisera prisnivån. Forsmark 3 minskar effekten från 24 mars för att stoppa 25 mars på morgonen. Vår prognos är att systempriset levereras till cirka 29,5 euro per MWh i vecka 12. För nästkommande vecka, vecka 13, är det fortsatt milt väder, något mildare än denna vecka. F3 är ute under hela nästa vecka, kärnkraften ska då ligga på 91 procent. Vinden minskar i Norden och minskar mycket i Tyskland. Vi bedömer att systempriset stiger något i vecka 13 och säger cirka 30 euro per MWh.

Elterminer

Frontkvartalet har den senaste veckan haft en sidledes utveckling och rört sig inom intervallet 24,50-25,30 euro per MWh. Längre ut på kurvan har priserna också rört sig sidledes trots svagare marginalkostnad för kol.

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ringa oss på 0771-12 12 00

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i vår spotprisprognos med en tolerans på ± 5 procent. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 90 procent rätt.

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i om spotpriset rört sig sidledes, upp eller ned nästkommande vecka med marginal på spotprisutfallet på ± 0,3 euro per MWh. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 85 procent rätt.

Utfall råd på korta elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,5 euro per MWh. Under 2015 har haft vi en träffsäkerhet på 69 procent. Målet är 55 procent rätt.

Utfall råd på långa elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till  nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,3 euro per MWh.Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent. Målet är 65 procent rätt.