Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 25 november 2015

Väder och hydrologi

 

Ett flertal djupa lågtryck passerar över Skandinavien vilket ger ett milt och blött väderläge. Den hydrologiska balansen ligger på minus 3 TWh i vecka 46 och bedöms att förbättras till plus 1 TWh i vecka 49.

Spotpriser

 

 

I vecka 47 steg systempriset med två euro per MWh till 24,94 euro per MWh. Konsumtionen steg mycket på mer normala temperaturer. Vinden i Norden och i Tyskland sjönk något men var på höga nivåer. Oskarshamn 3 gick ur drift till helgen för bränsleläckage vilket fick upp helgpriserna.

Måndagen i vecka 48 gav mycket höga spotpriser. Det var kallt med minusgrader även i södra Sverige. Vidare var Oskarshamn 3 ur drift och Ringhals 3 på halv effekt. Vinden låg på måttliga nivåer. Systempriset blev 41 euro per MWh medan SE3, SE4, FI och DK2 hade ett dygnsmedel på 62-63 euro per MWh och timpriser på 150 euro per MWh. Tisdag och onsdag gav mer normala priser.

I slutet av denna vecka ska vinden öka kraftigt och det blir mildare. Detta kommer att pressa tillbaka spotpriserna och även minska elområdesdifferenserna. Vi bedömer att veckomedel i vecka 48 blir 28 euro per MWh.

Elterminer

 

Lågtrycksbetonat väder och lägre marginalkostnad för kolkondens har fått hela kurvan på fall under denna veckoperiod. Nya rekordlåga nivåer har noterats. I skrivande stund, onsdag eftermiddag, handlas Q1-16 till 23,20 euro per MWh, YR-16 till 20,20 euro per MWh och YR-17 till 20,76 euro per MWh. 

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ring oss på 0771-12 12 00.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.