Bixia logo

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 10 januari 2018

Vill du som Bixiakund få den senaste informationen om elmarknadsläget skickad direkt till din e-post istället?
Kontakta marknad@bixia.se så hjälper vi dig.

Väder och hydrologi

Denna vecka högtrycksdominans men nästa vecka kommer lågtrycken tillbaka. Den hydrologiska balansen ligger på 7 TWh men minskar under perioden till 5 TWh.

Spotpriser 

Julveckan, vecka 52, var det lägsta veckomedelpriset på tio veckor. Det blev inte några vindrekord likt de två jularna tidigare även om det blåste en del. Mycket vind i Tyskland ledde stundtals till lägre priser även i Norden då importen ökade. Låg elanvändning i samband med julledigheten och milda temperaturer var ytterligare en anledning till den lägre prisnivån i Norden. Under vecka 1 steg spoten på högre elanvändning orsakat av lägre temperatur, mindre vind och något reducerad kärnkraft då Forsmark 3 tillfälligt var ute några dagar. Samtliga elområden fick högre spotpriser. Mest steg priserna i Danmark orsakat av påverkan från de högre priserna i Tyskland.

Denna vecka inleddes med betydligt högre spotpriser än förra veckan orsakat av betydligt lägre temperaturer då ett högtryck tagit sig in över Nordpool-området. Högtrycket ger mindre vindkraftsproduktion i början av denna vecka men vinden ökar framåt helgen då nya lågtryck kommer in över området. Fortsatt stor produktionsvilja bland vattenkraftsproducenterna då vattentillgången är god.

För vecka 3 väntas mildare temperaturer och därmed lägre elanvändning. Osäkerheten ligger i vindprognosen. 

Elterminer

Under julledigheten har terminspriserna rört sig succesivt uppåt i frontkvartalen drivet av torrare och kyligare väder. Trots en fortsatt stark utveckling på bränslemarknaden så har prisbilden från helår 20 och längre ut på terminskurvan handlats sidledes. 

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Under 2016 har vi haft en träffsäkerhet på 98 procent. 

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Under 2016 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent.

Utfall råd på korta elterminer

Under 2016 har haft vi en träffsäkerhet på 61 procent. 

Utfall råd på långa elterminer

Under 2016 har vi haft en träffsäkerhet på 67 procent.