Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 7 oktober 2015

Väder och hydrologi

Hela denna period kommer att präglas av högtrycksbetonat väder. Det blir torrt i hela Skandinavien med undantag av södra Norge där normala nederbördsmängderna väntas. Den hydrologiska balansen ligger på plus 6 TWh i vecka 39 och bedöms att försämras till normalnivå i vecka 42.

Spotpriser

 

Systempriset sjönk till 14,43 euro per MWh i vecka 40, en nedgång med cirka 2,5 euro. Huvudorsaken till nedgången är sänkta vattenvärden överlag. I denna vecka är prisnivån något högre de fyra första dygnen där framförallt priset till torsdag sticker ut. Vinden är högre, betydligt över prognosen förra veckan, vilket sänker spotpriset initialt. Vi ser att prisnivån blir högre när vinden minskar och vattenkraftsproducenterna höjer sina vattenvärden. Vi bedömer att veckomedel för vecka 41 blir 17 euro per MWh.

Elterminer

 

Omslag till betydligt torrare väder än under förra veckan tillsammans med starkare marginalkostnad har lyft hela terminskurvan under denna veckoperiod. I skrivande stund, onsdag eftermiddag, handlas Q1-16 till 26,80 euro per MWh, åR-16 till 23,25 euro per MWh och ÅR-17 till 23,40 euro per MWh. 

Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ring oss på 0771-12 12 00.


Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.