Bixia logo

Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 16 augusti 2017

Vill du som Bixiakund få den senaste informationen om elmarknadsläget skickad direkt till din e-post istället?
Kontakta marknad@bixia.se så hjälper vi dig.

Väder och hydrologi

Under kommande period dominerar lågtrycken men med temporärt högtrycksinslag i slutet. Den hydrologiska balansen är plus minus 0 TWh i vecka 31 och prognosen för vecka 34 är plus 4 TWh.

Spotpriser 

Veckomedel för systempriset i vecka 32 blev 25,4 euro per MWh, vilket var något högre än veckan tidigare. Detta beror på en lägre vindkraftsproduktion både i Norden och i Tyskland vilket lyfte prisnivån tillsammans med stigande elanvändning i vecka 32. Mycket nederbörd och normaliserad hydrologi pressade tillbaka spotpriset. Sverige hamnade högre än systempriset orsakat av lägre kärnkraftstillgänglighet, kontroll på vattnet och högre tillrinning Norge. SE4 drevs upp ytterligare under vecka 32 på grund av kopplingen mot ett dyrare Tyskland. Finland hamnade högst i pris på grund av reducerad kärnkraft samt koppling mot ett dyrare Baltikum. Överlag håller en högre marginalkostnad för kol upp prisnivån för el som annars kunde varit lägre med tanke på den goda hydrologin.

Innevarande vecka, vecka 33, ligger vi de fyra första dygnen knappt en euro per MWh högre i nivå. För resterande dagar kommer vinden att vara högre än förra veckan. Kärnkraften är däremot lägre, cirka 5 procent jämfört med veckan tidigare, då Oskarshamn 3 går i revision på fredag.

Elterminer

Den stora nederbördsmängden har förbättrat den hydrologiska balansen som nu ligger på positiva siffror igen för första gången sedan sommaren 2016. Detta håller nere priserna i närtid och spiller över även på vinterkvartalspriserna. Marginalkostnaden för koleldad kraft 2018 har legat kvar kring samma nivåer trots en stark utveckling för kolet. Detta beror framförallt på den svaga utvecklingen för dollarn jämtemot euron. Bränslepriserna ligger betydligt högre nu än förra sommaren vilket håller uppe prisbilden generellt. Utvecklingen på bränslekomplexet har likväl dragit med sig de längre terminerna i en stigande trend. Får vi en starkare dollarutveckling kan vi se än mer stigande priser på helårsterminerna.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Under 2016 har vi haft en träffsäkerhet på 98 procent. 

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Under 2016 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent.

Utfall råd på korta elterminer

Under 2016 har haft vi en träffsäkerhet på 61 procent. 

Utfall råd på långa elterminer

Under 2016 har vi haft en träffsäkerhet på 67 procent.