Elmarknadsläget just nu

Vi skickar löpande ut elmarknadsanalyser och beslutsunderlag till våra större kunder. Här kan du läsa en del av innehållet i vår veckoöversikt.

Utdrag ur veckoöversikten 6 juli 2016

Väder och hydrologi

Lågtrycken fortsätter dominera under kommande period med stundtals en hel del nederbörd. Den hydrologiska balansen ligger på -9 TWh och prognosen är -4 TWh i slutet av vecka 28.

Spotpriser

Systempriset i vecka 26 noterade en nedgång med 0,8 euro jämfört med veckan tidigare. Veckomedel blev 26,01 euro per MWh. Vattenkraftsproducenterna har fortsatt kontroll och kan höja sina vattenvärden. Vidare var vindkraften något högre i Norden och kärnkraften var oförändrad men lägre än planerat. Elanvändningen var högre då vecka 25 var midsommarveckan samt att temperaturen var lägre vecka 26. Fortsatt var NordBalt ur drift delar av veckan. Vecka 25 var en vecka med stora elområdesdifferenser, de stora fyra vitala faktorerna till detta; kraftig reducerad kärnkraft, NordBalt i drift igen, lite vindkraftsproduktion och ledningsbegränsning mellan SE3 och NO1.

Inledningen av denna vecka har gett lägre systempris än i vecka 27. Det är framförallt förbättrad kärnkraft som är orsaken till det. Det som håller uppe prisnivån är kyligare temperaturer. Fortsatt i veckan ligger temperaturerna under det normala och lyfter elanvändningen. NordBalt kommer i drift igen natten till lördag och i samband med det blir det en prisutjämning mellan SE4 och Litauen. Vi får högre vindkraftsproduktion i mitten av denna vecka, vilket pressar prisbilden. Vi bedömer att systempriset sjunker och levereras till 23,5 euro per MWh i vecka 27.

Elterminer

Under senaste veckan har marknaden skakat av sig Brexit och priserna har därav stigit ganska kraftigt. I skrivande stund, onsdag förmiddag, handlas Q4-16 till 26,10 euro per MWh, Helår-17 noterar 22,00 euro per MWh och Helår-18 21,00 euro per MWh.

Under veckorna 28-31 har veckorapporten sommaruppehåll. Vill du ha mer information om läget på elmarknaden kan du kontakta din personliga säljare eller ringa oss på 0771-12 12 00.

Elmarknadsläget är framtaget av Bixia Energy Management AB. Informationen som ligger till grund för analyserna kan ändras snabbt och därmed göra dem inaktuella. För eventuella felaktigheter i texten ansvaras ej.

Träffsäkerhet spotpriser och elterminer

Bixia Energy Management har sedan 2011 utvärderat råden som vi ger våra kunder kring spotpris och elterminer i Veckorapporten. Det ska vara lönsamt för våra kunder att följa våra råd och därför strävar vi efter att ha hög procentuell träffsäkerhet.

Utfall råd av spotpris innevarande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i vår spotprisprognos med en tolerans på ± 5 procent. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 90 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd av spotpris nästkommande vecka

Diagrammet visar huruvida vi har haft rätt i om spotpriset rört sig sidledes, upp eller ned nästkommande vecka med marginal på spotprisutfallet på ± 0,3 euro per MWh. Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 89 procent. Målet är 85 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av spotpris

Utfall råd på korta elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,5 euro per MWh. Under 2015 har haft vi en träffsäkerhet på 69 procent. Målet är 55 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av korta elterminer

Utfall råd på långa elterminer

Utfallet avser huruvida elterminen rör sig sidledes, upp eller ned till  nästkommande vecka. En felmarginal på ± 0,3 euro per MWh.Under 2015 har vi haft en träffsäkerhet på 78 procent. Målet är 65 procent rätt.

Diagram över träffsäkerhet av långa elterminer