Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Holmgrens Bil tecknar förnybart elavtal med Bixia

Under oktober månad stod laddbara bilar för mer än hälften av nybilsförsäljningen*. Holmgrens Bil, som är ett av Sveriges största bilhandelsföretag, uppmuntrar den här utvecklingen samtidigt som de vidtar många andra åtgärder för att minska sitt eget klimatavtryck. Nu har de tecknat ett avtal med elbolaget Bixia som innebär att alla deras 14 bilhallar förses med förnybar el från den 1 december.

 

Holmgrens Bils största miljöpåverkan kommer från energiförbrukningen, därför genomfördes en omfattande energikartläggning under förra året.

- Syftet med energikartläggningen var att få ett bra underlag för att kunna identifiera energisparande åtgärder med bästa möjliga utfall. Med kartläggningen som underlag har vi gjort ett stort antal energibesparande åtgärder. Nu tar vi nästa steg genom att teckna avtal med Bixia, där vi köper förnybar el till samtliga anläggningar, säger Kaj Svensson, Inköpsansvarig/miljöansvarig på Holmgrens Bil.

Lokalt producerad el

Bixia arbetar långsiktigt för att ställa om elförsörjningen till en helt förnybar elmarknad och för att göra det enklare och lönsammare att producera el från sol, vind och vatten. Idag har elbolaget samarbete med närmare 3000 lokala producenter som säljer el från förnybara källor till Bixia.

- Vi ser att intresset bland företag att göra hållbara elval har ökat dramatiskt de senaste åren och är mycket glada över att ett företag som Holmgrens Bil med ett ambitiöst hållbarhetsarbete väljer Bixia. Dessutom har vi en lokal koppling till varandra där samtliga av deras anläggningar finns i vårt närområde och där elen produceras, säger Christian Andersson, kundansvarig på Bixia.

Samarbete för klimatet

En Ioniq 5 gråmetallic.

Under de senaste åren har Holmgrens Bil genomfört stora investeringar på flera av sina anläggningar för att möta upp en allt större efterfrågan på laddbara bilar. Bland annat har man installerat över 100 stycken 3-fas laddplatser på sina anläggningar.

- Det är ett sätt att möta upp den snabba omställningen mot laddbara bilar. Dels kan vi ladda våra egna demobilar men även kunderna kan ladda sina bilar när de besöker oss, säger Andreas Ek, Fastighetsansvarig på Holmgrens Bil.

- Laddinfrastrukturen behöver påskyndas för att möta de behov som finns och klara av att nå klimatmålen. Vår övertygelse är att samarbeten är vägen framåt för klimatet. Det bygger på att man hittar en partner med liknande värderingar och ambitioner när det gäller hållbarhet, något vi hittat i Holmgrens Bil, avslutar Christian Andersson.

För mer information kontakta:

Christian Anderssson, kundansvarig på Bixia
070-233 47 14
christian.anderssson@bixia.se

Kaj Svensson, Inköpsansvarig/miljöansvarig Holmgrens Bil
036-34 76 38
kaj.svensson@holmgrensbil.se

*Statistiken är framtagen av Vroom.nu som är Sveriges ledande auktoritet inom statistik, historik och marknadsinformation på den svenska fordonsmarknaden. 

 

Publicerad 2021-12-16 07:00
Uppdaterad: 03 januari 2024