Bixia logo
Meny

Ny stor solpark i Skåne driftsatt

I Skåne utanför Åhus har nu en av Sveriges största solparker satts i drift. Den är lika stor som 13 fotbollsplaner och producerar cirka 8 GWh el per år, vilket motsvarar elförbrukningen för 1600 villor. Bakom satsningen står industrikoncernen Nolato tillsammans med elbolaget Bixia och solenergiföretaget Alight.

 

Marcus_Annell_solpark

Byggnationen av parken, som är landets femte största, påbörjades i höstas och har möjliggjorts genom ett så kallat PPA (Power Purchase Agreement) mellan Nolato, Bixia och Alight. Avtalet innebär att Alight utvecklar, äger och driver anläggningen medan Nolato, via elhandelspartnern Bixia, åtar sig att köpa all den el som parken produceras under minst tio år. Bixia har sedan många år förvaltat Nolatos kraftportfölj som är helt förnybar.

- Den el som produceras i parken står för cirka 15 procent av Nolatos årsförbrukning i Sverige. Att inkludera en solpark i kundens prissäkringsstrategi är ett stort mervärde. Samtidigt som det är en långsiktig och attraktiv prissäkring så bidrar det till mer förnybar produktion i södra Sverige där det finns ett produktionsunderskott, säger Marcus Annell, ansvarig för finansiell handel på Bixia.

Viktigt steg i ambitiöst hållbarhetsmål

Driftsättningen av solparken innebär att Nolato tar ytterligare ett steg i riktning att nå sitt utmanande hållbarhetsmål – att minska sina koldioxidutsläpp med 80 procent till 2025.

- Det är glädjande att det avtal vi ingick förra året nu börjar generera energi till våra anläggningar. Förutom att vi producerar egen förnybar el, minskar vår miljöpåverkan och säkrar delar av energibehovet skyddas vi även mot volatilitet i elmarknaden under avtalstiden, säger Glenn Svedberg, Hållbarhetschef för Nolatokoncernen.

- Vi är väldigt stolta över vårt samarbete med Nolato och Bixia som möjliggjort utbyggnaden av ny grön energi i Sverige. Genom denna satsning visar man industrin vägen till en mer hållbar energiproduktion, och att det är fullt möjligt att på ett år gå från beslut till färdig storskalig solpark som långsiktigt säkrar ens elbehov, säger Harald Överholm, vd på Alight.

För mer information kontakta:

Marcus Annell, Head of Financial Trading, Bixia
marcus.annell@bixia.se
070 645 33 92

Harald Överholm, 
Harald.overholm@alight-energy.com
070 419 86 91

Publicerad 2022-07-07 08:30
Uppdaterad: 29 november 2022