Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

6 av 10 villaägare försöker minska sin elförbrukning

Den senaste tidens höga elpriser har gjort att 62 procent av de svenska villaägarna har vidtagit åtgärder för att hålla nere sin elförbrukning, detta enligt en undersökning genomförd av Norstat på uppdrag av elbolaget Bixia.

 

 

I södra Sverige har hela 68 procent av villaägarna försökt att hålla nere sin elförbrukning, vilket enligt elbolaget Bixia inte är så förvånande med tanke på att det är just där som priset på el varit allra högst. I mellersta Norrland, där priset inte varit lika högt, har endast 30 procent av villaägarna vidtagit åtgärder.

– Priset på el har varierat kraftigt mellan de fyra elområden som Sverige är indelat i. De senaste halvåret har snittpriset i södra landet (elområde 4) legat på 1,27 kr/kWh, i Stockholm (elområde 3) på 1,09 kr/kWh, medan det i norra landet (elområde 1&2) legat på 41,3 öre/kWh, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia.

Yngre mer benägna att spara el än äldre

Av undersökningen framgår att de yngre i högre utsträckning än de äldre har gjort någonting aktivt för att minska sin förbrukning. 70 procent av de i åldersgruppen 25-40 år har försökt hålla nere sin förbrukning jämfört med 57 procent av åldersgruppen 51-99 år. I första hand har de tillfrågade i undersökningen släckt lampor och sänkt värmen.

– Det kan naturligtvis bero på att yngre har mindre ekonomiska marginaler än äldre men också att de är mer oroliga för klimatutvecklingen, Stefan Takac, affärsenhetschef på Bixia.

Solcellsboom

Det ovanligt höga elpriset bidrar till att solceller blir mer attraktiva och just nu märker Bixia av en solcellsboom, något som också bekräftas av undersökningen. Hela 57 procent av de tillfrågade villaägarna har funderat på att skaffa solceller och åtta procent har redan solceller på sitt tak.

– När elräkningen blir en större del av hushållets kostnader skapas också incitament att skaffa solceller, dessutom är det lättare att räkna hem investeringen. Aldrig tidigare har vi intresset varit så stort för solceller som nu, säger Stefan Takac.

Undersökningen visar också att den främsta orsaken till att man vill investera i solceller är just elpriset, 9 av 10 svarade att de vill skaffa solceller för att minska sina elkostnader. 56 procent säger också att det handlar om att minska klimatavtrycket.

Mängden förnybart styr priset

Eftersom elpriset bestäms av kostnaden för att producera den sista kilowattimmen som behövs i varje enskilt ögonblick betyder det att vårt elpris i Norden styrs av hur mycket förnybar billig kraft vi kan producera.

– Vi går mot varmare tider med fallande elanvändning både i Sverige och övriga Europa. Den stora mängd solkraft som finns i Tyskland kommer i större omfattning att kunna putta bort de dyrare kraftslagen under sommaren. Hur dyrt vårt nordiska elpris kan bli som mest beror på vad det för ögonblicket kostar att producera el i Tyskland och hur billigt det kan bli beror på mängden förnybar kraft vi kan producera och vår vattenkraft fungerar som en stark dämpande faktor. Helt säkert är att priset på el kommer att variera kraftigt även i närtid, men det kommer att ta tid innan vi ser ett normaliserat läge på bränslemarknaderna och elterminerna indikerar en hög prisbild ända fram till nästa vår, Johan Sigvardsson.

Undersökningen är genomförd av Norstat under perioden 24-30 maj i form av en webbpanel med 1000 svarande villaägare.

För mer information kontakta:

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
johan.sigvardsson@bixia.se
076-847 95 33

Stefan Takac, Affärsenhetschef Bixia
stefan.takac@bixia.se
0730-97 99 43

Presskontakt Bixia
013-20 91 40

Publicerad 2022-06-22 10:44
Uppdaterad: 22 juni 2022