Bixia logo
Meny

Schysst elhandel

Det är viktigt att du som kund känner dig trygg och litar på att vi är ett schysst elbolag. Därför är det bra för dig att veta att vi är certifierade enligt Schysst elhandel.

Symbol_schysst_elhandel.pngSom certifierad elhandlare uppfyller vi 17 kundlöften för att du som kund ska känna dig helt trygg och det ska vara tydligt vad du köper. Dessa löften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att vi tar särskild hänsyn till utsatta kunder i våra säljprocesser. Certifieringen är framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att elkunder ska känna fullt förtroende i sitt val av elhandelsföretag. Vi är stolta över att uppnå certifieringen och jobbar aktivt med att upprätthålla ditt förtroende.

Läs mer om Schysst elhandel och alla 17 kundlöften