Meny

Fakturafrågor

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om din faktura.

Hur ofta får jag min faktura?

Vi kan erbjuda våra elkunder fakturor kvartalsvis, varannan månad eller varje månad. Om du är osäker på hur ofta just du får fakturor eller om du vill ändra intervall, hör av dig till oss på kundservice på telefon 0771-60 30 30 eller via e-post kundservice@bixia.se, så hjälper vi dig.

Hur gör jag flyttanmälan?

Flyttning ska du anmäla till ditt elnätsföretag, och de meddelar i sin tur oss som elhandelsföretag. Anmäl i så god tid som möjligt, helst en månad innan själva flytten. Om du inte meddelar avflyttning i tid kan du bli betalningsskyldig för el som du egentligen inte har förbrukat. Elnätsföretaget läser av din elmätare och skickar mätarställningen till oss. När den är registrerad skapas en slutfaktura till dig och ditt elhandelsavtal avslutas.
Har du bundit ditt elpris kan du ta med avtalet till din nya adress. Kontakta oss på 0771-60 30 30 eller via e-post: kundservice@bixia.se, så hjälper vi dig.

Varför får jag två elfakturor?

Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag (exempelvis Bixia). Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern, får du oftast bara en faktura. Annars får du två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Vad består nätavgiften av?

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Ofta betalar du en avgift för abonnemang och en avgift för elöverföring per förbrukad kilowattimme (kWh). Hur mycket du betalar för abonnemanget beror bland annat på säkringens storlek, som är ett mått på hur mycket el du maximalt kan använda vid ett tillfälle. Du kan fråga en elinstallatör eller ditt elnätsföretag om du har rätt storlek på säkring. Bor du i lägenhet kan du vanligtvis inte ändra säkringens storlek. Du kan inte välja elnätsföretag, och därmed inte påverka kostnaderna på så vis.

Vilka fler avgifter tillkommer på min elfaktura?

Utöver dina elnäts- och elhandelskostnader tillkommer energiskatt, avgift för elcertifikat (för att gynna utbyggnad av el från miljövänliga energikällor), andra avgifter till myndigheter (för elsäkerhet, nätövervakning och elberedskap) samt moms. Energiskatten skiljer sig inom Sverige, medan avgiften för elcertifikat varierar mellan elhandelsföretagen. Momsen och andra myndighetsavgifter är desamma i hela landet.