Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Miljömärkt el - Bra miljöval

Genom att välja el som är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, innebär att du väljer mer miljövänlig el från förnybara energikällor och högt ställda miljökrav på elproduktionen till ditt företag. Samtidigt bidrar du till konkret miljönytta och energieffektivisering, som leder till minskade koldioxidutsläpp och en hållbar framtid. Bra för ditt företag och bra för miljön.

Bra miljöval logotyp Köp miljömärkt el av oss för en hållbar framtid

Att välja el som är märkt med Bra Miljöval innebär att elen är producerad med hänsyn till miljö och klimat, eftersom miljömärkt el alltid baseras på förnybara energikällor såsom vindkraft, vattenkraft, biobränslen och solkraft.

Detta innebär att elproduktionen har låg klimatpåverkan då utsläppen av skadliga växthusgaser är betydligt mindre än från fossilbaserad el produktionen.

Du får 100 procent förnybar el som är ansvarsfullt producerad och kan använda varumärket Bra Miljöval i din egen marknadsföring. Kontakta din säljare idag.

Vad är Bra Miljöval?

Skillnaden mellan Bra Miljöval som miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkningen inte ställer några miljökrav utan endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla som till exempel sol, vind och vatten. Det som ofta slarvigt kallas för exempelvis "grön el" är oftast samma som ursprungsmärkt el.

Bra Miljöval - bäst för miljön

Alla som väljer el märkt med Bra Miljöval bidrar till Naturskyddsföreningens fonder för konkreta miljöinsatser och energieffektivisering.

Du som kund kan söka pengar till egna projekt som både minskar dina kostnader och din miljöpåverkan. Läs mer om vad som gäller i respektive fond på Naturskyddsföreningen.

Läs mer om Bra Miljöval och Naturskyddsföreningen på www.bramiljoval.se

Här presenterar vi ett av de projekt som finansierats med hjälp av pengar från Naturskyddsföreningens fonder

 

 

Kontakt

Eric Wennberg
Produktägare

Telefon: 0470-702754

E-post: eric.wennberg@bixia.se

Uppdaterad: 16 mars 2021
Kontakta sidansvarig