Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Ursprungsmärkning

På Bixia tycker vi inte bara att elpriset ska styra ditt elval. För oss är det minst lika viktigt att tänka på var elen kommer ifrån – som en lokal producent i dina hemtrakter. Dessutom har du som kund rätt att få veta elens ursprung och vilken miljöpåverkan elens produktion har.

Vad innebär ursprungsmärkning?

Enligt lag är vi, och alla andra elhandelsbolag, skyldiga att redovisa vår totala elproduktion – det vill säga om vi valt att köpa någon specifik el eller om vi enbart köpt el från den nordiska residualmixen och sedan levererar den vidare. Alla elhandelsbolag ska också påvisa vilken miljöpåverkan elen de sålt har, i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall.

Residualmix – Energimarknadsinspektionen

Detta grundar sig i EU-direktivet 2003/54/EG, som menar att alla elanvändare i EU har rätt att få information om elens ursprung och den miljöpåverkan som elproduktionen medför. EU-direktivet infördes i den svenska ellagen år 2005 och syftar till att ge dig som kund möjlighet att välja elhandelsföretag på fler grunder än priset.

Privatkund – alltid 100 % förnybar el

Som privatkund hos Bixia får du bara el från förnybara energikällor – som sol, vind, vatten och biomassa. Dessutom ingår Bixia Miljöfond, en fond som stöttar projekt och insatser som gör konkret skillnad för människor och klimat, i alla elavtal.

Företagskund – gör ett aktivt miljöval

Som företagskund kan du välja att köpa ursprungsmärkt el via olika produkter – 100 % förnybar el, Vattenkraftsel Företag och Bra Miljöval Företag. Om ditt företag inte gör något aktivt miljöval får ni el från den nordiska residualmixen.

Vår elförsäljning under 2023

I diagrammen nedan redovisar vi ursprung och miljöpåverkan för den el som Bixia sålde i Sverige under 2022. Diagrammen visar elförsäljningen fördelat på förnybara energikällor – vind, vattenkraft, sol och biobränsle, fossila energikällor – kol, olja och torv, respektive kärnkraftsel.

Under varje diagram finns också information om vilken miljöpåverkan som produktionen av fossila energikällor och kärnkraftsel ger, i form av CO2-utsläpp och kärnbränsleavfall per kWh.

Bixias miljömix 2023

Bixias privatkunder


Företagskunder med miljöval


320x320-BixiasPrivatkunder_space.png
100 % förnybart

CO2-utsläpp 0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh

320x320-BixiasPrivatkunder_space.png
100 % förnybart

CO2-utsläpp 0 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0 gram/kWh


Bixias totala elmixNordiska residualmixen


BixiasTotalaElmix2023_320x320px.png
84,90 % förnybart
3,76 % kärnkraft
11,34 % fossilt

CO2-utsläpp 75,37 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0,00012 gram/kWh

Företagskunder som inte gjort ett aktivt miljöval får el utifrån den nordiska residualmixen.

NordiskaResidualmixen2023_320x320px.png
6,51 % förnybart
14,68 % kärnkraft
78,82 % fossilt

CO2-utsläpp 524,10 gram/kWh
Kärnbränsleavfall 0,00046 gram/kWh

Residualmixen är den el som finns kvar i den nordiska elmixen när all ursprungsmärkt el som sålts, räknats bort.

 

Elsituationen just nu

Elpriset påverkas av en mängd olika faktorer. Våra elhandelsexperter beskriver läget och hur oron i omvärlden, vädret och problem med kärnkraften bidrar till en ansträngd elsituation.

Sveriges elmarknad

Hur fungerar den svenska elmarknaden och varför påverkas elpriserna i Sverige av övriga Europa? Det finns många faktorer som påverkar den svenska elmarknaden. Här går vi igenom dem!

Uppdaterad: 18 juni 2024
Kontakta sidansvarig