Bixia logo
Meny

Stora företag

Här hittar du vårt utbud av elavtal och tillval som vi kan erbjuda stora företag med en förbrukning över 10 GWh.

Elavtal

Våra förvaltande elavtal riktar sig till dig som söker ett långsiktigt bra elpris och ett flexibelt elinköp. Du får en personlig portföljförvaltare med uppgift att bevaka dina innehav och intressen och det elavtal som bäst möter elmarknadens snabba förändringar.

Finansiell portföljförvaltning

Bixia Portföljförvaltning riktar sig till dig som söker ett långsiktigt bra elpris och ett flexibelt elinköp. Du får en personlig portföljförvaltare med uppgift att bevaka dina innehav och intressen. Portföljförvaltning är den handelsform som bäst möter elmarknadens snabba förändringar.

Fast pris-förvaltning

Bixia Avrop Termin är en flexibel handelsform som ger dig som kund möjlighet att fördela och sprida dina inköpstillfällen. Bixia eliminerar stora delar av elhandelns risker och ger dig möjlighet att utnyttja den nordiska elmarknadens prissvängningar.

Miljötillval

100 % förnybar el

Stärk ditt företags position och varumärke genom att komplettera ditt elavtal med enbart el från 100 % förnybara källor.

Vindkraft

Ta ytterligare ett steg i ditt företags hållbarhetsarbete och komplettera elavtalet med 100 % förnybar el från enbart vindkraft.

Vattenkraft

Ta ytterligare ett steg i ditt företags hållbarhetsarbete och komplettera elavtalet med 100 % förnybar el från enbart vattenkraft.

Bra miljöval

Bra miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning och nästa steg i kedjan av miljötillval. Ditt företag garanteras el från enbart förnybara källor och är med och stöttar projekt inom energieffektivisering och miljö. Märkningen får användas i marknadsföringssyfte för att visa på ditt företags klimatengagemang.

Bixia Nära Exklusiv

Bixia Nära Exklusiv är ett miljötillval till dig med en elförbrukning som överstiger cirka 500 000 kWh per år. Det innebär att du får förnybar el som du själv har valt från en specifik produktionskälla. 

Tillval

Laddstolpar

Bixia erbjuder, tillsammans med vår samarbetspartner, en enkel helhetslösning för företag som vill ladda elbilar med förnybar och närproducerad el.

Bixia Solklart

Vi erbjuder dig som företagskund en helhetslösning inom solenergi. Du lånar ut taket till din fastighet där vi tillsammans med vår leverantör tar ett helhetsansvar genom hela processen, i allt från finansiering, installation till drift och förvaltning.

Bixia Solpark

Ge ditt företag ett unikt miljövärde genom att köpa el direkt från en solpark. Vi integrerar solparken i er befintliga elhandelsstrategi och, tillsammans med våra samarbetspartners, hanterar vi allt kring finansiering och förvaltning.

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta våra Key Account Managers för att få svar på dina frågor.

Contact card image

Magnus Höglund

Key Account Manager

Contact card image

Fredrik Sternér

Key Account Manager

Contact card image

Mattias Franzén

Key Account Manager

Contact card image

Christian Andersson

Key Account Manager

Uppdaterad: 18 mars 2021