Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

ICA Nära Lindeborg

ICAs elavtal med Bixia har flera fördelar. Det lägre priset, el från förnybara källor och den unika energirapporten som visar när elförbrukningen är onödigt stor. Anders Ohlsson, handlare ICA Nära Lindeborg, har valt ett rörligt pris med Bixia.

- Mitt elavtal höll på att gå ut och i samband med en nätverksträff med ICA fick jag höra talas om Bixia-avtalet, berättar Anders. Anders hade redan lagt tid på att undersöka elmarknaden och skaffat sig en bra överblick.

- Jag hade redan kollat och analyserade marknaden lite. Det verkar vara tuff konkurrens bland elhandlarna. Jag jämför gärna kontinuerligt men jag uppfattar att Bixia är konkurrenskraftiga när det kommer till både rådgivning och pris. Det bästa och viktigaste är att man har ett bra samarbete är att rådgivaren snabbt fixar alla svar och framförallt förklarar priserna, säger Anders.

Tar ansvar för förnybar el

Ursprungsmärkt el är både viktigt och självklart inom ICA. Trots att engagemanget för miljöfrågor är förhållandevis lågt i bostadsområdet Lindeborg tar Anders stort ansvar för ny förnybar el.

- Här i Lindeborg är det väldigt prisfokuserat, så i det dagliga är det ofta lägst pris som är det viktigaste för våra kunder. Men samtidigt måste vi, för att vara ledande i dagligvaruhandlen, ha en bra framförhållning i frågor om miljö och klimat. Det är viktigt att stå bakom det, säger Anders.

- Så det som delvis avgjorde var ju att det var urspungsmärkt el och att det var ett kollektivt avtal. Till syvende och sist är ju priset viktig och att vi gynnar varandra, vi handlare. Och så verkade det som att Bixia lagt lite tanke bakom avtalen. Energirapporterna är ett plus och det är bra rådgivning, avlutar Anders.

ICAs avtal med Bixia

2006 satte ICA Gruppen upp målet att minska sina koldioxidutsläpp med 30 procent till 2020. Nu har målsättningen nåtts, sex år före utsatt tid.

- Det är glädjande att vi uppnått vårt ambitiösa klimatmål i förtid, säger Maria Smith, chef Miljö och Socialt ansvar. Det är ett kvitto på att vårt gemensamma arbete ger resultat.

Minskningen har nåtts genom bland annat energibesparingsåtgärder och övergång till förnybar el i butiker. Men det finns ytterligare insatser att göra, insatser som både innebär kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan. Att se till att minska sin energiförbrukning samtidigt som man ser till att välja förnybar el är otroligt viktiga åtgärder.

Avtalet med Bixia, som både tillhandahåller ett konkurrenskraftigt pris på förnybar el samt dessutom ger användaren tillgång till en energirapport som visar på den egna förbrukningen är ett enkelt sätt att göra rätt.

Uppdaterad: 04 februari 2022
Kontakta sidansvarig