Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

ICA Kvantum Enskede

ICAs elavtal med Bixia har flera fördelar. Det lägre priset, el från förnybara källor och den unika energirapporten som visar när elförbrukningen är onödigt stor. För Charlie Karlsson, handlare i ICA Kvantum Enskede, är det enkelheten som fått honom att välja Bixia.

Charlie har under sina år som ICA-handlare kommit i kontakt med många elhandlare och elavtal.

- För mig är det värdefullt att jag slipper sätta mig in i elmarknaden och slipper göra aktiva val, så att jag kan fokusera på min egen verksamhet och kan känna mig trygg. Det är lite som att köpa sig fri och den tryggheten är viktig för mig, berättar Charlie.

Helhetsgrepp om förnybar energi

I somras lät Charlie byta ut alla lampor mot LED-belysning i hela butiken och det var självklart att välja ett elhandelsavtal med bara hundra procent förnybal el. Det är jätteviktigt att tänka i ett större och längre perspektiv och agera för att vi ska ha ett bra klimat, även om det kostar lite grand på kort sikt, säger Charlie.

ICAs avtal med Bixia

2006 satte ICA Gruppen upp målet att minska sina koldioxidutsläpp med 30 procent till 2020. Nu har målsättningen nåtts, sex år före utsatt tid.

- Det är glädjande att vi uppnått vårt ambitiösa klimatmål i förtid, säger Maria Smith, chef Miljö och Socialt ansvar. Det är ett kvitto på att vårt gemensamma arbete ger resultat.

Minskningen har nåtts genom bland annat energibesparingsåtgärder och övergång till förnybar el i butiker. Men det finns ytterligare insatser att göra, insatser som både innebär kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan. Att se till att minska sin energiförbrukning samtidigt som man ser till att välja förnybar el är otroligt viktiga åtgärder.

Avtalet med Bixia, som både tillhandahåller ett konkurrenskraftigt pris på förnybar el samt dessutom ger användaren tillgång till en energirapport som visar på den egna förbrukningen är ett enkelt sätt att göra rätt.

 

Uppdaterad: 04 februari 2022
Kontakta sidansvarig