Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

ICA Elpool Flex

I den här elpoolen kombinerar vi ett litet risktagande med stora möjligheter genom att handla de terminskontrakt som står till buds på den nordiska elbörsen NordPool för att bygga upp ett attraktivt elpris. Allt beroende på hur vi bedömer att marknaden kommer att utvecklas. 100% förnybar el ingår.

Så här går det till

Inköpsstrategin för ICA Elpool Flex utgår från givna riktlinjer som anger hur stor andel som får prissäkras framåt i tiden. Riktlinjerna i inköpsstrategin är utformade så att det finns möjlighet att följa med i marknadens svängningar genom att köpa och sälja de terminskontrakt som står till buds på den nordiska elbörsen NordPool och utifrån detta bygga upp ett pris. Inköpsstrategin för ICA Elpool Flex är långsiktig, men riktlinjerna ger också möjlighet att på kort sikt ha större positioner, vilket för dig som kund innebär att ditt elpris kan bestå av en rörlig del och en fast del. Hur denna fördelning ser ut beror på hur marknaden bedöms för den närmsta tiden.

Ditt slutliga månadspris består därför av en mix av inköpta terminskontrakt och månadens aktuella rörliga spotpriser på elbörsen. För dig som kund innebär det att du får ett nytt pris varje månad.

Fakta

  •     Riskgrupp 3
  •     Administration som anpassas efter dina behov och rutiner
  •     100% förnybar el

Ett bra alternativ för dig som

  •     vill ha det bästa av både fast och rörligt pris
  •     vill lägga över ansvaret på en kompetent och erfaren elhandelspartner
  •     vill öka dina möjligheter att få ett långsiktigt attraktivt pris
  •     vill dra nytta av stora inköp, på dina egna villkor
  •     vill ha en aktiv krafthandlare som sprider riskerna

El som levereras via ICA Elpool Flex kommer från förnybara källor, det vill säga energikällor som aldrig tar slut. När du tecknar avtal får du ett diplom som intygar detta.

Kontakta oss

Contact card image

Jonathan Säberg

Säljare

Contact card image

Liam Sääf

Säljare

Kontakta sidansvarig