Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Ångerrätt

Du har inom 14 dagar rätt att frånträda ett avtal utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

För att utöva ångerrätten kan du ringa till oss eller skicka ett klart och tydligt meddelande via post eller e-post till Bixia om ditt beslut att frånträda avtalet. Vill du ha hjälp med att formulera dig kan du använda vår ångerblankett.

Ångerblankett elhandelsavtal

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Ångerrätt på avtal som påbörjats under ångerfristen

Om du bett att elleveransen ska börja utföras redan under ångerfristen måste du ordna ett annat elhandelsföretag för din fortsatta elleverans om du ångrar avtalet med oss. Annars riskerar du att få ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag.

Du måste också betala ett belopp till oss som står i proportion till den elförbrukning som du haft till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 0771 - 60 30 30

Skicka e-post till Bixia kundservice

Postadress:
Bixia AB
Box 1510
58115 Linköping

Uppdaterad: 29 april 2020