Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Ångerrätt

Du har inom 14 dagar rätt att frånträda ett avtal utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

För att utöva ångerrätten kan du ringa till oss eller skicka ett klart och tydligt meddelande via post eller e-post till Bixia om ditt beslut att frånträda avtalet. Vill du ha hjälp med att formulera dig kan du använda vår ångerblankett.

Ångerblankett elhandelsavtal

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Ångerrätt på avtal som påbörjats under ångerfristen

Om du bett att elleveransen ska börja utföras redan under ångerfristen måste du ordna ett annat elhandelsföretag för din fortsatta elleverans om du ångrar avtalet med oss. Annars riskerar du att få ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag.

Du måste också betala ett belopp till oss som står i proportion till den elförbrukning som du haft till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 0771 - 60 30 30

Skicka mejl till Bixia kundservice

Postadress:
Bixia AB
Box 1510
58115 Linköping

Uppdaterad: 16 oktober 2023
Kontakta sidansvarig