Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Konsumenträtt

Det ska vara tryggt och enkelt att vara kund hos oss. Därför vill vi gärna veta om vi inte har lyckats leva upp till dina förväntningar.

Hjälp oss att bli bättre

Vänd dig i första hand till vår Kundservice för att framföra dina synpunkter.

Kundservice

Kundlöften – för din trygghets skull

Vi vill att du ska känna att du alltid kan lita på oss och att du känner dig trygg i ditt val. För att visa vad vi menar har vi sammanfattat några löften till dig. Löften som kompletterar och garanterar dig trygghet i större utsträckning än elbranschens Allmänna avtalsvillkor. Kundlöftena ger dig trygghet och ekonomisk ersättning om vi inte håller vad vi lovat.

Löftena består av tre delar:

  • Leveransstartsgaranti
    Om din elleveransstart vid leverantörsbyte försenas mer än 10 dagar av anledning orsakad av oss, ersätter vi dig med ett engångsbelopp på 300 kronor. Leveransstartsgarantin ersätts som ett avdrag på din faktura.
  • Faktureringsgaranti
    Om vi fakturerar din förbrukning mer än 5 månader för sent, i förhållande till när fakturan skulle ha varit dig tillhanda, reducerar vi hela elbeloppet på den försenade fakturan med 10 procent. Vi garanterar dessutom alltid om så önskas en räntefri avbetalningsplan med lika lång avbetalningsplan som den debiteringsperiod som den försenade fakturan avser.  Vid försenad fakturering debiterar vi dig aldrig för förbrukning äldre än 12 månader.
  • Avtalsgaranti vid förnyelse av elavtal
    I god tid innan ditt avtal löper ut får du ett nytt erbjudande om att förnya ditt avtal. Om du inte själv gör något aktivt val träder vår avtalsgaranti in. Vår avtalsgaranti ger dig Bixia Rörligt pris.

Kontakta vår kundombudsman

Är du missnöjd hur ditt ärende har hanterats eller vill ge oss värdefull feedback på vår service är du varmt välkommen att kontakta vår kundombudsman. Du får då hjälp att ompröva ditt ärende om du inte är nöjd. Vårt kundombud ser över ditt ärende och går sedan vidare på bästa sätt.

Beskriv ditt ärende

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva ditt ärende, lösningen du erbjudits och varför du inte är nöjd. Ange ditt namn/företagsnamn och kundnummer eller fakturanummer. Du får gärna lämna ett telefonnummer som vi kan kontakta dig på.

Mejla ditt ärende till kundombudsmannen@bixia.se

Extern rådgivning och tvistlösning

Om du önskar ta ditt ärende vidare för opartisk rådgivning finns det flera externa parter du kan vänta dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Kommunala konsumentvägledare

Hos din kommuns konsumentvägledare kan du få stöd vid klagomål eller om du har råkat i tvist med ett företag.

Kommunala energirådgivare

Hos din kommuns energirådgivare kan du få energi- och klimatrådgivning.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Från Konsumenternas Energimarknadsbyrå, som är en självständig byrå för konsumenter, får du råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Konsumenternas Energimarknadsbyrås webbplats

Energimyndigheten

Hos Energimyndigheten kan du få energi- och klimatrådgivning.

Energimyndighetens webbplats

Allmänna handlingar - begäran om utlämnande

Du kan begära ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess i enlighet med Offentlighet och sekretesslagen (OSL 2009:400). Det gör du genom att kontakta registrator på registrator@bixia.se

Hit kan du vända dig om du vill ha ditt ärende prövat

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.

Postadress:
ARN
Box 174
101 23 Stockholm

Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Sveriges  Domstolar

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Du bör däremot först ta kontakt med ett ombud, till exempel en advokat, som kan bedöma ditt ärende.

Sveriges Domstolars webbplats

Energimarknadsinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndigheten för elmarknaden. Du kan kontakta dem om du har synpunkter och/eller klagomål gällande bland annat elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Energimarknadsinspektionens webbplats

Energimarknadsinspektionen har tagit fram webbplatsen Elpriskollen där du kan jämföra elpriser och elavtal.

Elpriskollen - Energimarknadsinspektionen

Vad säger lagen?

Ellagen

Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.

11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter - Sveriges riksdag

Ellag (1997:857) - Sveriges riksdag

Distansavtalslagen

Internethandel regleras i "Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler". Det innebär bland annat att när du som konsument tecknar avtal via vår hemsida gäller ångerrätten. Du har rätt attt ångra köpet inom 14 dagar.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler - Sveriges riksdag

Ångerrätt

Vill du utnyttja ångerrätten ringer du oss på telefonnummer: 0771-60 30 30

Postadress:
Bixia AB
Box 1510
581 15 Linköping

Ångerblankett - Konsumentverket

Dataskyddsförordningen (GDPR)

På sidan Integritetsskydd kan du läsa mer om hur Bixia behandlar dina personuppgifter.

Integritetsskydd

Uppdaterad: 18 april 2024
Kontakta sidansvarig