Meny

Skol- och solinsatser som gör skillnad

I Sverige har vi tillgång till både el och utbildning, det är en självklarhet för oss. Men för många är det inte alls lika självklart och detta vill vi förändra. Tack vare Bixia Miljöfond och vår samarbetspartner Erikshjälpen kan vi göra skillnad!

Bixia Miljöfond - viktig för barns framtid

Varför Erikshjälpen?

Barnorganisationen Erikshjälpen har barns drömmar som drivkraft för att förändra världen och jobbar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv. Vi på Bixia vill driva på utvecklingen för en hållbar framtid och därför är vårt samarbete med Erikshjälpen väldigt värdefullt för oss och för de barn som får hjälp.

Hur fungerar samarbetet? 

Bixias bidrag möjliggör investeringar i Erikshjälpens biståndsinsatser. Genom inköp, installation och underhåll av solenergianläggningar för elproduktion skapar Erikshjälpen förutsättningar för utbildning, hälsovård, förbättrade levnadsvillkor och en hållbar samhällsutveckling. Detta gynnar barn och familjer i utsatta områden samtidigt som mängden förnybar och närproducerad el ökar.

"Vi på Erikshjälpen har barns drömmar som vår drivkraft för att förändra världen. Vi jobbar för att barn som lever i fattigdom och utsatthet ska få ett bättre liv. Det gör vi tillsammans med samarbetspartners och just nu har vi ett hundratal projekt igång i 25 länder. Utan det stöd vi får från företag, organisationer och privatpersoner skulle det inte var möjligt. Vi är väldigt glada och stolta över att Bixia Miljöfond vill hjälpa oss att förverkliga barns drömmar, det betyder mycket för oss och gör stor skillnad. Bixias vision om en mer hållbar samhällsutveckling via förnybara energikällor stämmer också väldigt bra överens med vår egen miljöprofil"

Daniel Grahn, Generalsekreterare på Erikshjälpen

                                              Våra samarbetsprojekt

Elförsörjning i Bangladesh

Befolkningen på de svårtillgängliga öarna i Jamuna-deltat i nordvästra Bangladesh saknar i hög grad samhällsservice såsom fungerade elförsörjning, hälsovård och utbildning. Det vill vi ändra på!

Skolprojekt i Burkina Faso

Med solens hjälp skapar vi ljus vilket ger förutsättningar för ett betydligt tryggare boende för skolelever i östra delen av Burkina Faso.

Rätt till utbildning i Benin

Det är en stor utmaning att lösa tillgången till utbildning i Karimama. En stor andel av barnen arbetar på fälten eller med familjens boskap istället för att gå i skolan. Vi på Bixia vill ge fler barn möjlighet till utbildning.