Bixia logo
Meny

Sol- och vattenprojekt i Etiopien

Debre Birhan ligger 130 km nordöst om Addis Adeba i Etiopien. Här bor cirka 133 000 invånare och i princip alla arbetar med jordbruk på ett eller annat sätt. Området är stenigt och torrt och bristen på nederbörd gör att tillgången till vatten är ytterst begränsad.

Bristen på vatten leder ofta till dålig hygien och renhållning, vilket i sin tur leder till sjukdomar. Även på många skolor i området är hygienen mycket bristfällig. Befolkningens inkomstkälla i form av odlingarna påverkas också negativt av vattenbristen.

Vattenpump drivs av solenergi

Erikshjälpen och Bixia har ett pågående vattenprojekt i området tillsammans med den etiopiska organisationen Feed the Children. Projektet går ut på att stärka vattentillgången med hjälp av solens energi.

Mellan juli 2019 och september 2020 borrades och färdigställdes två nya brunnar med tillhörande pumpar – som drivs med hjälp av solpaneler. Drift och skötsel av brunnarna sköts av den lokala befolkningen, där team har utsetts för att utbilda och ta hand om olika delar av skötseln. Två vattentankar på vardera 10 000 liter installerades också vid brunnarna.

Nya brunnar i Dinbaro och Sheleko

Under år 2022 har ytterligare två kompletta brunnar, med solcellsdrivna pumpar, färdigställts i Dinbaro och Sheleko. Det innebär att cirka 930 familjer nu har tillgång till rent vatten som räcker till dricksvatten, matlagning, boskap och odlingar. För att använda precis rätt mängd vatten till varje odling har ett droppbevattningssystem installerats och 55 bönder har utbildats i olika tekniker som ska säkra skörden och öka matproduktionen.

Rent vatten – positiva hälsoeffekter

Innan vattenprojektet inleddes år 2017 gjordes en studie i området. Den visade bland annat att 95 procent av invånarna inte sålde några grödor eftersom allt de odlade gick åt till att föda den egna familjen. Likaså sålde väldigt få familjer boskap. Kosten var ensidig och bristen på rent vatten orsakade dålig hygien och sjukdomar. Många kvinnor och flickor fick också ägna mycket tid åt att hämta vatten – en vandring som kunde ta upp till 3 timmar.

I november 2020 gjordes en enkät bland familjer som nyttjar tre av de brunnar som borrats i projektet. Enkäten visade många positiva resultat – barn i skolåldern kunde gå i skolan, diarrésjukdomarna minskade och fler fick i sig näringsrik mat. Den varierade kosten är extra viktigt för barn som växer.

I enkäten uppgav också 95 procent av familjerna att de kunde ge sina barn tillräckligt med mat och lika stor procent meddelade att de sålt grödor på marknaden för att få en inkomst. Alla familjer uppgav också att de kunnat föda upp så mycket budskap att även de gick att sälja för att öka inkomsten.

Tillsammans gör vi skillnad på riktigt!

 

Ge en gåva som räddar liv! - Erikshjälpen

Tirus liv har förenklats

Tiru Yeshitela är 13 år och går i klass 7 i den lokala skolan. Tiru har som uppgift att hämta vatten två gånger om dagen till familjen. Det har varit 3 timmars vandring på morgonen innan skolan börjar och sen igen 3 timmar på kvällen. Däremellan ska hon också hjälpa till med sysslor hemma. Nu tar det henne bara 15 minuter att hämta en dunk vatten.

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Tillsammans ger vi liv åt barns drömmar!

Daniel Grahn, Generalsekreterare på Erikshjälpen

Uppdaterad: 11 augusti 2023
Kontakta sidansvarig