Bixia logo
Meny

Sol och vattenprojekt i Etiopien

Området Debre Birhan ligger ca 130 km nordöst om Addis Abeba. I detta område bor det 133 000 invånare, ungefär 99% av befolkningen jobbar med jordbruk på ett eller annat sätt. Detta område är väldigt stenigt och torrt, brist på nederbörd gör tillgången till vatten ytterst begränsad.

Detta leder ofta till dålig hygien och renhållning vilket i sin tur leder till sjukdomar. På många skolor i detta område är hygienen mycket bristfällig. Byinvånarnas enda chans till inkomst genom odlingarna påverkas också av vattenbristen.

Vattenpump drivs av solenergi

Erikshjälpen och Bixia har ett pågående vattenprojekt i detta område tillsammans med den etiopiska organisationen Feed the Children.

Under perioden juli 2019 till september 2020 borrades och färdigställdes två nya brunnar med tillhörande solpaneldrivna pumpar. Driften och skötseln av brunnarna har nu överlämnats till lokalsamhällena, där team har utsetts och utbildats för att ta hand om olika delar av skötseln. Två vattentankar på vardera 10 000 liter har också installerats vid brunnarna.

Den första brunnen drivs av åtta solpaneler. I nuläget används brunnen av 54 familjer och skapar möjlighet att bevattna ett odlingsområde på cirka 13 hektar. Den andra brunnen och dess pump drivs av sex solpaneler där 75 familjer nyttjar brunnen som har vattenkapacitet för bevattning av 23 hektar odlingsmark.

Tidigare var byborna tvungna att gå i 3 timmar för att hämta vatten. Nu kan man på 10-15 minuter hämta en dunk vatten vid det gemensamma tappstället.

Goda effekter för hälsa, utbildning och ekonomi

Innan vattenprojektet inleddes 2017 gjordes en studie i området som visade bland annat att 95 procent av invånarna inte sålde några grödor, eftersom de behövde allt de odlade till att föda den egna familjen. Likaså sålde väldigt få familjer boskap. Kosten var ensidig och bristen på rent vatten orsakade dålig hygien och sjukdomar. Många kvinnor och flickor fick också ägna mycket tid åt vattenhämtning.

I november 2020 gjordes en enkät bland familjer som nyttjar tre av de brunnar som borrats i projektet. Enkäten visade många positiva resultat, bland annat att alla barn som är i skolålder nu går i skolan. Förekomsten av diarrésjukdomar har minskat. Maten har blivit mer varierad och därför mer näringsrik, vilket är viktigt inte minst för barn som växter.

Över 95 procent av familjerna uppger nu att de kan ge sina barn tillräckligt med mat. Det är också över 95 procent som uppger att de har sålt grödor på marknaden för att få en inkomst. Alla familjer uppger att de har kunnat föda upp så mycket boskap att de även har kunnat sälja boskap och få en inkomst.

Tillgången på vatten skapar möjligheter för god försörjning och hälsa, men också för barnens utbildning och trygghet.
Det gör att familjer och hela samhällen kan ta sig ur fattigdom.
Tillsammans gör vi skillnad på riktigt!

 

Ge en gåva som räddar liv! - Erikshjälpen

Tirus liv har förenklats

Tiru Yeshitela är 13 år och går i klass 7 i den lokala skolan. Tiru har som uppgift att hämta vatten två gånger om dagen till familjen.

Det har varit 3 timmars vandring på morgonen innan skolan börjar och sen igen 3 timmar på kvällen. Däremellan ska hon också hjälpa till med sysslor hemma.

Nu tar det henne bara 15 minuter att hämta en dunk vatten.

Innehållet går inte att se på grund av att du inte tillåter alla cookies på webbplatsen.
Ändra inställningar för kakor/cookies

Tillsammans ger vi liv åt barns drömmar!

Daniel Grahn, Generalsekreterare på Erikshjälpen

Uppdaterad: 06 juli 2021
Kontakta sidansvarig