Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Solenergi i Burkina Faso

Med solens hjälp skapar vi ljus vilket ger förutsättningar för ett betydligt tryggare boende för elever i östra delen av Burkina Faso.

Bakgrund

Erikshjälpen arbetar tillsammans med organisationen ODE i Burkina Faso barns rätt till utbildning, hälsa och skydd i den östra delen av landet. En del av arbetet är att bygga upp elevhem för flickor som vill fortsätta sina studier efter grundskolan men som kommer från byar långt ifrån högstadie- och gymnasieskolorna.

Vilken skillnad gör stödet från Bixia?

Att förse elevhemmet i Bilanga med elektricitet ökar möjligheterna för de kvinnliga eleverna att studera under kvällstid och därmed förbättra sina studieresultat. Som nämnts i föregående rapport har elevhemmet i Bilanga resulterat i en ökning av antalet flickor från landsbygden som framgångsrikt fortsätter sina studier efter grundskolan. Elevhemmet är också del av en positiv utveckling i hela området där en markant minskning har skett av andelen flickor som hoppar av grundskolan. Skolresultaten har generellt varit bättre för de flickor som bott på elevhemmet i Bilanga än bland övriga flickor på gymnasienivå. Samtliga flickor på högstadienivå som bott på elevhemmet har klarat slutprovet för att gå vidare till gymnasiet.
Tack vare stödet från Bixia finns idag funktionell och hållbar belysning av fyra sovsalar, en studiesal, en matsal och ett förråd samt utemiljön runt elevhemmet. Belysningen utgör en viktig förbättring inte bara av studiemöjligheterna utan också av boendemiljön. Den ökar flickornas trygghet i en kontext där unga kvinnor som befinner sig långt ifrån sin egen hemmiljö på kvällstid löper stor risk att utsättas för sexuella övergrepp.

Tillsammans ger vi liv åt barns drömmar!

 

Ge en gåva som räddar liv! - Erikshjälpen

Uppdaterad: 03 augusti 2023
Kontakta sidansvarig