Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Elförsörjning i Bangladesh

Befolkningen på de svårtillgängliga öarna i Jamuna-deltat, i nordvästra Bangladesh, saknar i hög grad fungerade elförsörjning, hälsovård och utbildning. Det är svårt att få utbildade lärare att arbeta i skolorna på öarna och utbildningsnivån är mycket låg. Flickor är speciellt utsatta, eftersom de riskerar att giftas bort vid låg ålder om de inte får chansen att gå i skolan.

Om det inte vore för de flyttbara skolorna, som drivs med hjälp av solpaneler, hade många barn på öarna i Jamuna-deltat gått miste om den utbildning som de enligt barnkonventionen har rätt till. När flickor kan fortsätta i secondary school motverkar det också att de gifts bort tidigt. Tillsammans med Erikshjälpen och den lokala partnerorganisationen Friendship, har vi gjort det möjligt för elever att fortsätta sina studier – trots coronapandemin och andra stora utmaningar.

Livet på öarna är hårt och många familjer lever i fattigdom. Området är hårt drabbat av klimatförändringarna och översvämningar förekommer ofta. Därför måste skolorna enkelt gå att flytta – så barnens utbildning ska kunna fortgå.

Flickor sitter i ett klassrum och kollar på en digital lektion.Möjligheter till vidareutbildning

Innan år 2014 kunde skolorna bara erbjuda ordinarie grundskola, det vill säga årskurs 1–5. Men tack vare stödet från Bixia Miljöfond, på 100 000 kronor per år, har skolan kunnat växa. Under 2015 installerades solpaneler och videoutrustning i fem skolor, vilket innebar att även årskurs 6 kunde erbjudas. Många av eleverna får undervisning genom inspelade lektioner via DVD i klassrummen.

Under 2016 installerades ytterligare utrustning, vilket öppnade möjligheterna för även årskurs 7. Merparten av eleverna är flickor, vilket stämmer väl överens med projektets målsättning – att minska risken för att flickor gifts bort i tidig ålder.

År 2017 kunde elever i klass 8 delta i nationella examen. 56 elever deltog och alla utom en nådde resultat på A-nivå. Under 2022 har Erikshjälpen, genom Friendship, stöttat 37 skolor som tillsammans startade grundskoleåret med 2 944 elever. Av dessa klarade 275 elever examensproven för årskurs 5 och kunde gå vidare till secondary school.

Utmaningar under pandemin

På grund av pandemin var skolorna i Bangladesh stängda mellan 21 januari och 28 februari 2022. Eleverna fick då fortsätta med sina studier hemma och lärare på Friendship skolor hade kontakt med dem under tiden – genom telefon eller mindre studiegrupper hemma. Alla elever som deltog i slutproven i december 2022 klarade sig och kunde flyttas upp en klass, men resultatet visade att pandemin drabbat årskurs tre, fyra och fem. Det gör att Friendship nu satsar på att ta igen förlorad kunskap.

Mer än bara skolverksamhet

Med det ekonomiska stödet från Bixia har solpaneler kunnat installeras på skolor, kliniker, vattenreningsanläggningar och för lokala jurister. Totalt har 68 solpanelsanläggningar installerats.

Installationerna har gett alla verksamheter bättre förutsättningar och det är nu möjligt att ha öppet för juridisk rådgivning under kvällstid – något som uppskattas av befolkningen som vanligtvis är upptagna med arbete under dagtid. På skolorna bidrar solpanelerna till att tekniska hjälpmedel kan användas och att lokalerna kan nyttjas för extrastudier under kvällstid.

Dessutom har barnmorskor nu tillgång till elektriskt ljus vid förlossningar på natten och det går att, på ett mer säkert sätt, upprätthålla kommunikationer i och med ökad tillgång till laddning av mobiltelefoner.

Tillsammans ger vi liv åt barns drömmar!

 

Ge en gåva som räddar liv! - Erikshjälpen

Alpona, 13 år

”Om jag inte hade kunnat gå i skolan hade mina föräldrar sett till att jag gift mig tidigt för att säkerställa min säkerhet både ekonomiskt och fysiskt. Men nu när jag kan gå i skolan finns det nya möjligheter. Jag drömmer om att bli läkare, en dröm som mina föräldrar verkligen stöttar”.

Det säger 13-åriga Alpona, vars familj förra året tvingades flytta till högre höjd på ön där de bor eftersom deras gamla hus blev förstört av floden.

Innan det fanns högstadium på öarna slutade många barn skolan efter klass fem, för att hjälpa till på fälten eller i hemmet. För många flickor väntade också äktenskap och att kanske få barn i tidiga tonåren. Solpanelerna som möjliggör Friendships secondary schools blir därför som ett skydd mot barnarbete och barnäktenskap.

Alpona berättar att synen på barnäktenskap har börjat förändras bland människor på öarna.

– Det förekommer fortfarande barnäktenskap här men inte alls lika ofta som förut. När någon förbereder ett bröllop för minderåriga reagerar folk för man vet nu att det är fel och olagligt. Skolans närvaro på ön gör att föräldrar kan föreställa sig en annan framtid för sina barn än att de ska gifta sig unga.

Tillsammans ger vi liv åt barns drömmar!

Daniel Grahn, Generalsekreterare på Erikshjälpen

Uppdaterad: 03 januari 2024
Kontakta sidansvarig