Bixia logo
Meny

Elförsörjning i Bangladesh

Befolkningen på de svårtillgängliga öarna i Jamuna-deltat i nordvästra Bangladesh saknar i hög grad samhällsservice såsom fungerade elförsörjning, hälsovård och utbildning. Det är till exempel svårt att få utbildade lärare att arbeta i skolor ute på öarna och därför är utbildningsnivån mycket låg. Flickor är speciellt utsatta, eftersom de riskerar att giftas bort vid alltför låg ålder om de inte får en chans att gå i skolan.

Om det inte hade varit för de flyttbara skolorna med solpaneler hade många barn på öarna i Jamuna-deltat, Bangladesh, gått miste om den utbildning de enligt barnkonventionen har rätt till. När flickor får fortsätta i secondary school motverkar det också att de gifts bort tidigt. Tillsammans med Erikshjälpen och den lokala partnerorganisationen Friendship, har vi gjort det möjligt för elever att fortsätta sina studier, trots stora utmaningar under coronapandemin.

Att skolorna måste gå att flytta beror på att öarna snabbt kan översvämmas eller eroderas av det forsande vattnet. Livet på öarna är hårt och många familjer lever i fattigdom.

Möjligheter till vidareutbildning

Fram till år 2014 har man bara kunnat erbjuda ordinarie grundskola vilket innebär årskurs 1-5. Tack vare stöd från vår Miljöfond, 100 000 kr per år från 2014, har skolan kunnat växa. Under 2015 installerades solpaneler och videoutrustning i fem skolor vilket innebar att man kunnat erbjuda även årskurs 6. Eleverna får undervisning genom att se inspelade lektioner på DVD i klassrummen.

Under 2016 har ytterligare utrustning installerats vilket inneburit att man även kan erbjuda utbildning för årskurs 7. Merparten av eleverna är flickor vilket stämmer överens med projektets målsättning. Genom fortsatt utbildning minskas risken betydligt för att flickorna ska bli bortgifta i tidig ålder.

2017 var första året som elever i klass 8 deltog i den nationella examen. 56 elever deltog i examen och alla utom en nådde resultat på A-nivå. Undervisningen har enbart skett genom förinspelade lektioner som visas upp på skärmar i klasserna.

Mer än bara skolverksamhet

Genom det ekonomiska stödet från Bixia har det blivit möjligt att installera solpaneler i skolor, kliniker, för lokala jurister och vattenreningsanläggningar. Totalt har 68 solpanelsanläggningar installerats. Installationen av solpaneler har gett alla verksamheterna bättre förutsättningar. Nu kan man hålla öppet för juridisk rådgivning under kvällstid, vilket uppskattas av befolkningen, eftersom de flesta är upptagna med arbete under dagtid. Skolorna kan använda sig av tekniska hjälpmedel och lokalerna kan nyttjas på kvällstid för extra studier. Vid förlossningar nattetid har barnmorskorna tillgång till elektriskt ljus. Man kan också på ett mer säkert sätt upprätthålla kommunikationer i och med ökad tillgång till laddning av mobiltelefoner.

Friendship föregångare under pandemin

När Covid-19 började spridas under våren 2020 stängdes alla skolor i Bangladesh, även i Jamuna-deltat. Skolorna utvecklade då alternativa sätt att hålla igång undervisningen. Eftersom Friendships secondary schools redan innan pandemin arbetade med inspelade lektioner hade de ett försprång gentemot många andra skolor när det gäller distansundervisning. Det ledde till att skolmyndigheterna i Bangladesh efterfrågade och sedan valde att distribuera Friendship-skolornas lektioner för högstadieelever över hela landet, via den statliga tv-kanalen samt en youtubekanal länkad till skolmyndighetens digitala studieportal.
Miljontals elever i hela landet fick därigenom möjlighet att fortsätta studera när de fysiska skolorna stängdes.

Tillsammans ger vi liv åt barns drömmar!

 

Ge en gåva som räddar liv! - Erikshjälpen

Alpona, 13 år

”Om jag inte hade kunnat gå i skolan hade mina föräldrar sett till att jag gift mig tidigt för att säkerställa min säkerhet både ekonomiskt och fysiskt. Men nu när jag kan gå i skolan finns det nya möjligheter. Jag drömmer om att bli läkare, en dröm som mina föräldrar verkligen stöttar”.

Det säger 13-åriga Alpona, vars familj förra året tvingades flytta till högre höjd på ön där de bor eftersom deras gamla hus blev förstört av floden.

Innan det fanns högstadium på öarna slutade många barn skolan efter klass fem, för att hjälpa till på fälten eller i hemmet. För många flickor väntade också äktenskap och att kanske få barn i tidiga tonåren. Solpanelerna som möjliggör Friendships secondary schools blir därför som ett skydd mot barnarbete och barnäktenskap.

Alpona berättar att synen på barnäktenskap har börjat förändras bland människor på öarna.

– Det förekommer fortfarande barnäktenskap här men inte alls lika ofta som förut. När någon förbereder ett bröllop för minderåriga reagerar folk för man vet nu att det är fel och olagligt. Skolans närvaro på ön gör att föräldrar kan föreställa sig en annan framtid för sina barn än att de ska gifta sig unga.

Tillsammans ger vi liv åt barns drömmar!

Daniel Grahn, Generalsekreterare på Erikshjälpen

Uppdaterad: 28 februari 2023
Kontakta sidansvarig