Bixia logo
Meny

Närproducerad el

Vår ambition har alltid varit, och kommer alltid att vara, mångfald. Vi vill samarbeta med många små lokala producenter av förnybar el. Det är vår övertygelse att vi får mer kraft att uträtta något när många går samman mot ett gemensamt mål.

BIxias närproducenterKöper in mest närproducerad förnybar el

Vi är redan idag det elhandelsbolag som köper in störst andel närproducerad förnybar el i Norden och siffrorna ökar hela tiden.

Vi handlar dessutom utan mellanhänder, vilket gör att pengarna går direkt tillbaka till producenten, som därmed kan investera i mer förnybar energi.

Producerar du din egen el och behöver sälja överskottet av din elproduktion? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Prickarna på kartan visar var dessa lokala elproducenter finns. Kartan visar även de orter där Bixias kontor finns. Kartan kommer att bli betydligt prickigare framöver!

Egen vattenkraft

Leif Jarl, som har en jordbruksfastighet utanför Växjö, har länge funderat på att anlägga ett vattenkraftverk. Som nybliven pensionär ansökte han våren 2009 om bidrag från Bixias Miljöfond för att projektera arbetet.

Solel ger positiv kalkyl

Marianne och Roy har som arbetsmiljöingenjörer lång erfarenhet av arbete med miljö- och energifrågor. Engagemanget och intresset har bara ökat med åren. Därför är det inte förvånande att Marianne och Roy idag producerar förnybar energi genom solpaneler. Överskottselen säljer de till Bixia.

Vind till 450 hushåll

Micke Frantzéns vindkraftverk Runnestad 3 i Ödeshög, mitt på den vackra Östgötaslätten, producerar i snitt 1,6 miljoner kWh per år. El som Micke säljer vidare till oss på Bixia så att vi kan förse cirka 450 hushåll i Östergötland med el.

Bixia är ett av Sveriges största elbolag med lång erfarenhet av att bedriva framgångsrik elhandel vilket innebär en trygghet för er som kund. Vi jobbar för en värld som enbart drivs av förnybar el. Det gör vi genom att köpa in närproducerad el från lokala elproducenter och genom att hjälpa våra kunder att göra hållbara och medvetna val. Det som skiljer oss från många andra aktörer är att vi agerar direkt på den nordiska elbörsen med vår egen krafthandel - helt utan mellanhänder. Det gör att vi kan erbjuda långsiktigt hållbara, kostnadseffektiva lösningar där era önskemål och behov står i centrum.

Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och det är tillsammans med våra kunder som vi kan förändra världen i rätt riktning.

Välkommen att skicka din fråga till oss via e-post, vårt intresseformulär eller ring oss direkt på: 0771-12 12 00

Vid större förbrukning erbjuder vi personlig rådgivning

Har du större elförbrukning, från 150 000 kWh och uppåt, så erbjuder vi dig personlig rådgivning.

Företagsrådgivning