Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny

Riksbyggen Region Öst

Så här tycker Thomas Alsén, Energisamordnare på Riksbyggen Region Öst.

Varför valde ni Bixia?

Thomas, referens Riksbyggen - För oss på Riksbyggen Region Öst spelade både pris och miljö roll när vi valde ramavtalet med Bixia till våra bostadsrättsföreningar inom MO Norrköping. Vi vill ha ett elpris som på sikt är både tryggt och lönsamt. Med vår tidigare elhandlare hade vi ett fast pris och då betalade vi samma summa oavsett spotpriset på marknaden. Med Riksbyggen Elpool Flex har vi möjligheten att följa priserna på marknaden. Bland annat kan vi ta del av de låga sommarpriserna och på så sätt sänka snittpriset över året.

Miljön är en annan och minst lika viktig del i vårt val av elhandlare. Från de små föreningarna till regions- och riksnivå arbetar vi väldigt mycket med att minska våra avtryck på miljön. Delägarskapet i vindkraft och möjligheten att enbart använda el från förnybar energi var ”pricken över i”. Dessutom är Bixias egna värderingar om lokal förankring och närproducerad el från naturens krafter precis desamma som våra.

Uppdaterad: 04 augusti 2023
Kontakta sidansvarig