Bixia logo
Meny

Nores Gröna Elpool

I den här elpoolen kombinerar vi ett litet risktagande med stora möjligheter genom atthandla de terminskontrakt som står till buds på den nordiska elbörsen NordPool för att bygga upp ett attraktivt elpris. Allt beroende på hur vi bedömer att marknaden kommer att utvecklas.

Så här går det till

Inköpsstrategin för Nores Gröna Elpool utgår från givna riktlinjer som anger hur stor andel som får prissäkras framåt i tiden. Riktlinjerna i inköpsstrategin är utformade så att det finns möjlighet att följa med i marknadens svängningar genom att köpa och sälja de terminskontrakt som står till buds på den nordiska elbörsen NordPool och utifrån detta bygga upp ett pris.

Inköpsstrategin för Nores Gröna Elpool är långsiktig, men riktlinjerna ger också möjlighet att på kort sikt ha större positioner, vilket för dig som kund innebär att ditt elpris kan bestå av en rörlig del och en fast del. Hur denna fördelning ser ut beror på hur marknaden bedöms för den närmsta tiden. Ditt slutliga månadspris består därför av en mix av inköpta terminskontrakt och månadens aktuella rörliga spotpriser på elbörsen. För dig som kund innebär det att du får ett nytt pris varje månad.

Ett bra alternativ för dig som vill

  • ha det bästa av både fast och rörligt pris.
  • lägga över ansvaret på en kompetent och erfaren elhandelspartner.
  • öka dina möjligheter att få ett långsiktigt attraktivt pris.
  • dra nytta av stora inköp, på dina egna villkor.
  • ha en aktiv krafthandlare som sprider riskerna.

100 % förnybar och Svanen-märkt energi

El som levereras via Nores Gröna Elpool kommer från förnybara energikällor, det vill säga energikällor som aldrig tar slut. 95 % av elen kommer från vattenkraft och fem procent kommer från vindkraft. När du tecknar avtal får du ett miljöintyg.

 

Tillbaka till Nores

Uppdaterad: 24 mars 2014