Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Hur kan företag med hög elförbrukning spara el?

Två personer pekar med en penna mot en illustration av en solpanel. Solceller kan hjälpa företag att spara el.

Två personer vid en dator som diskuterar och pekar med en penna mot en ritning.

Att spara energi är en viktig del i klimatarbetet för många företag. Och genom att minska elanvändningen sparas såväl pengar som miljö och klimat. Här ger vi några smarta energispartips - för en minskad elanvändning.

Hur ser elanvändningen ut i ert företag?

Det kan låta självklart, men för att minska elanvändningen är det första steget att ta reda på vilka områden inom företaget som förbrukar mest el. Alla företag har förstås olika förutsättningar och utmaningar, men det finns även mycket som många företag har gemensamt. Här har vi samlat några tips för en smartare elförbrukning.

Vad är en energikartläggning?

Genom en energikartläggning går det att få ett bra beslutsunderlag för hur ett företag ska gå vidare med att genomföra åtgärder som påverkar elkostnaderna. Att kartlägga energianvändningen kräver tid, kunskap och bra mätutrustning. En energikartläggning kan utföras av det egna företaget, en energikonsult - eller en certifierad energikartläggare. I en sådan rapport går det att se:

  • hur mycket energi som används i ditt företag - och hur mycket det kostar?
  • hur energianvändningen är fördelad i olika delar av verksamheten
  • inom vilka områden det finns möjlighet till energieffektivisering - och vilka åtgärder som är mest lönsamma för just ditt företag

Hur gör man och vad kostar en energikartläggning?

Hos Energimyndigheten hittar du mer information om hur en energikartläggning går till.

Så gör du en energikartläggning - Energimyndigheten

Priset varierar beroende på omfattning och utförande. Tänk därför igenom syfte och förväntningar innan du lägger en beställning till en konsult.

Vad kostar en energikartläggning? - Energimyndigheten

Driftoptimering och styrning - kapa effekttoppar

Energieffektiv drift - eller driftoptimering - handlar om att sänka energianvändningen så mycket som möjligt. Det kan finnas en stor besparingspotential i minskad energianvändning - enbart genom att se till att befintliga system används som de borde.

Elavgiften för företag betalas utifrån de effekttoppar som finns under en viss period, det vill säga om mycket el konsumeras under en viss tid på dygnet. Genom att jämna ut den effekten och kapa effekttopparna går det att sänka kostnaden.

Vi hjälper dig att förutse dina elkostnader

För företag med en elintensiv förbrukning kan en så kallad portföljförvaltning vara en fördelaktig lösning. För att kunna köpa in el vid rätt tidpunkt krävs erfarenhet, kunskap och en hög analytisk förmåga. Våra elhandelsexperter hjälper företag att köpa in el vid många olika tillfällen och kapar på sätt topparna på elpriset.

Framför allt större företag och industrier som kan flytta produktionstid har stora möjligheter att tjäna mycket pengar genom att vara flexibel med energi.

Kontakta våra företagssäljare för mer information

 

Hur fungerar en portföljförvaltning?

Med en aktiv portföljförvaltning jobbar våra analytiker och portföljförvaltare dagligen för att minimera era risker och ge ett stabilt elpris över tid. Så att ni istället kan fokusera på er befintliga verksamhet.

Är du osäker på hur en portföljförvaltning fungerar, kan du läsa mer här:

Så fungerar en portföljförvaltning

Kontakta våra företagssäljare för mer information

 

Energismart planering och lokala lösningar

Tänk på att fastigheter som har en lång livslängd har mycket att tjäna genom att kosta på - och planera in - hållbara och smarta energilösningar tidigt i arbetet. Det kan kännas som en större investering från start - men det kommer att ge betalt över tid.

Fundera även på om det går att samarbeta med företag i närheten och investera i smarta energilösningar tillsammans - som exempelvis en gemensam produktion av solel eller laddboxar? Det ökar inte bara företagsandan lokalt - det visar även på en hållbar satsning.

Solceller och egen produktion - stärk företagets miljöprofil

Det blir allt mer vanligt att framför allt större företag satsar på att bli självförsörjande på förnybar energi. Industrier kan integrera en befintlig elhandel-strategi i en eventuell solpark. Många industrier med högintensiv energiförbrukning har stora byggnader - se över era möjligheter att sätta solpaneler på taken.

Egen produktion sänker elkostnaderna - och stärker miljöprofilen på samma gång. Det ger miljöresultat som kan visas i en hållbarhetsredovisning - och det kan användas i kommunikation och marknadsföringssyfte.

Här finns Bixias solcellserbjudanden:

Bixia Solklart - låna ut ditt tak

Bixia Solpark

Hur fungerar stödtjänster?

Det nordiska elsystemet innehåller alltmer förnybar och väderberoende elproduktion i form av sol, vind och vatten. Det här ökar utmaningen för Svenska Kraftnät att hålla frekvensen 50 Hz i elnätet. Via Svenska Kraftnäts stödtjänster är det möjligt för aktörer med reglerbara resurser att bidra med flexibilitet - och på så sätt både få en intäkt och samtidigt bidra till att mer förnybar produktion kan hanteras i elsystemet.

Effekten hanteras av en balansansvarig, vilket kräver att de kan uppfylla kraven i gällande balansansvarsavtal med Svenska kraftnät. Stödtjänster kan exempelvis tillhandahållas av produktionsanläggningar och anläggningar som kan anpassa sin elförbrukning eller energilager.

Det här är en starkt växande och dynamisk marknad. Idag omsätter den runt 1,5 miljarder kronor, och fram till 2024 beräknas den bli dubbelt så stor - runt 3 miljarder kronor.

En artikel om att det behövs fler företag som säljer stödtjänster:

Vi behöver fler företag som säljer stödtjänster till elmarknaden - Tidningen Energi

Hur mycket kan ni tjäna på stödtjänstemarknaden?

Bixia är sedan snart två år tillbaka en aktiv aktör på Svenska Kraftnäts framväxande stödtjänstemarknad. Kontakta oss för att se vad stödtjänstemarknaden kan göra för er.

Kontakta våra företagssäljare för mer information

 

Mer information om våra elavtal och tillval för företag

Små företag
Här hittar du vårt utbud av elavtal och tillval som vi kan erbjuda små företag med en förbrukning upp till 150 000 kWh. 100 % förnybar el ingår i alla våra elavtal.

Mellanstora företag
Här hittar du vårt utbud av elavtal och tillval som vi kan erbjuda mellanstora företag med en förbrukning mellan 150 000 kWh - 10 GWh.

Stora företag
Här hittar du vårt utbud av elavtal och tillval som vi kan erbjuda stora företag med en förbrukning över 10 GWh.

Källor:
Bixia
Svenska kraftnät
Tidningen Energi

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 05 juli 2024