Bixia logo
Meny
söklogotyp

Sökresultat

Sälja el - så gör du för att sälja överskottsel

Du som producerar förnybar el via solceller kan sälja överskottet av din elproduktion. Det kallas för mikroproduktion vilket gör dig till mikroproducent. Elen säljer du till valfritt elbolag som matar in den på elnätet för andra att använda.

Vattenkraft
Vattenkraft är en pålitlig och förnybar energikälla som idag står för cirka 45 procent av all energiproduktion i Sverige. Den stora fördelen med vattenkraft är att den går att reglera. Det innebär att den går att anpassa vartefter efterfrågan på el ökar eller minskar. Vattenkraft är därmed ett utmärkt komplement till andra förnybara energikällor som sol- och vindkraft.
Vindkraft - en viktig del av energiomställningen
Vindkraft är den energikälla som vuxit snabbast under de senaste åren – både i Sverige och Europa. Under de senaste åren har det investerats nära 100 miljarder kronor i ny vindkraft i Sverige, även om takten har mattats av något.
Earth Hour

Earth hour grundades av Världsnaturfonden WWF för att uppmärksamma klimatfrågan och påverka politiker till större engagemang. Genom kampanjen uppmanas privatpersoner och företag att under en bestämd timma släcka alla lampor och stänga av icke nödvändiga elektroniska apparater.

Grön el

Genom att välja en elleverantör av så kallad grön el kan du leva klimatsmart och stötta en hållbar framtid. I den här artikeln tittar vi närmre på begreppet grön el och en rad andra klimatsmarta begrepp.

Solcellsparker – en del av svensk solenergi
Solcellsparker börjar bli allt vanligare i Sverige. Idag finns närmare ett tjugotal parker runt om i landet och för många företag har det blivit en attraktiv och lönsam investering. Men vad kännetecknar egentligen en solcellspark? Hur vanligt är det och vilka förutsättningar krävs för god lönsamhet? Vi ger dig svaren!
Vad är elcertifikat, elområden och ursprungsgarantier?
Elcertifikat, elområden och ursprungsgarantier är tre begrepp som ofta dyker upp när vi pratar produktion och försäljning av el. I den här artikeln förklarar vi hur begreppen hänger ihop, hur de används på elmarknaden och vilken betydelse de har för dig som slutkund av el.