Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Fördelar med förnybar och lokalproducerad el

En älv med ett vattenfall i en skog.

En älv med ett vattenfall i en skog.

Allt fler är idag medvetna om att förnybar och lokalproducerad el är en självklar del av ett hållbart samhälle. I den här artikeln förklarar vi vad förnybar och lokalproducerad el är, vilka fördelar det har och varför förnybar och lokalproducerad är ett miljömedvetet och attraktivt val.

Skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor

Energikällor delas in i två kategorier – förnybara och icke förnybara, och precis som namnen avslöjar skiljer de sig åt. Förnybara energikällor är sol, vind, vatten och biomassa, medan icke förnybara energikällor är begränsade resurser som uran eller kol.

De hållbara energialternativen utvecklas hela tiden och i framtiden kommer de förnybara energikällorna att vara ännu mer effektiva. Nedan listar vi de vanligaste källorna till förnybar el i Sverige:

Vattenkraft

Vattenkraften utnyttjar vatten som resurs för att generera elektricitet och står för 35–45 procent av Sveriges elproduktion. Nederbörd, det vill säga regn och snö, fyller vattenkraftens magasin där den lagras för att kunna användas när efterfrågan på el är som störst – till exempel under kalla vintermånader. Däremot kan inte allt vatten lagras, vilket gör att vattenkraften producerar el året runt. Dessutom fylls magasinen hela tiden på, men hur mycket el som kan produceras beror på nederbörden.

När vi talar om vattenkraft säger vi ofta att den är reglerbar. Det beror på att vattenkraften är planerbar och kan hantera vår varierande elanvändning – en fördel som gör vattenkraften till en värdefull resurs för elsystemet.

Vattenkraft i Sverige – så fungerar det

Solkraft

Ur solens strålar utvinns energi – så kallad solenergi, och hit räknas både solproducerad värme och el. Solel är en hållbar och förnybar energikälla som skapas när solpaneler fångar solens energi och omvandlar den till el. Genom att producera el med solceller på ditt hustak är du med och bidrar till mer förnybar el i systemet och kan sänka dina egna elkostnader, samtidigt som du blir mer självförsörjande och kan tjäna pengar på din överskottsel.

Solceller – en hållbar investering

Vindkraft

Vindkraft är en förnybar energikälla som producerar el när det blåser genom att omvandla vindens rörelseenergi till elenergi. Under 2022 stod vindkraften för 19 procent av Sveriges elproduktion, men hur mycket el som produceras beror på vindens styrka och varierar därför ofta.

Om efterfrågan på el är hög och det blåser lite klarar vi oss inte enbart på vindens energi. Vindkraften behöver därför backas upp av mer planerbar kraft – som vatten- och biokraft. Samtidigt fungerar vindkraft som stöd till vattenkraften, vid blåsigt väder kan vi förlita oss mer på vindkraften och då får vi också lägre elpriser.

Vindkraft – en viktig del av energiomställningen

Fördelar med lokalt producerad el

Hos oss är elen både lokalproducerad och 100 % förnybar. Men varför är det egentligen viktigt att du som kund gör ett medvetet elval? Den lokalproducerade elen har många fördelar. Här lyfter vi några av de mest centrala:

1. Minskade nätförluster

Att transportera el medför alltid så kallade nätförluster och de ökar ju längre avståndet är. Genom att köpa elen där den produceras minskar vi nätförlusterna och kan ta vara på mer av elen.

Överföringsförluster i elnätet

2. Miljövänligt

Lokal energiproduktion, särskild den från förnybara källor som sol, vind och vatten, minskar vårt beroende av fossila bränslen och minskar vårt koldioxidutsläpp. Med andra ord är lokalproducerad el många gånger synonymt med ett bra miljöval.

3. Stödjer lokalsamhället

Genom att stötta lokal elproduktion stärker du det lokala näringslivet, vilket i sin tur kan skapa jobb och ekonomiska fördelar i ditt område.

4. Ökar mängden förnybar el

När du köper lokalproducerad el från förnybara energikällor stöttar du inte bara den som producerar din el – du bidrar också till den gröna energiomställningen genom att öka efterfrågan på förnybar el, vilket påskyndar utbyggnaden av den.

Lokalproducerad el erbjuder med andra ord en kombination av miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga fördelar som gör det till ett bra och attraktivt alternativ. Som kund hos oss är du en del av det viktiga arbetet.

Lokalproducerad el

Tillsammans ökar vi den förnybara elen

För att klara den gröna energiomställningen och skapa en bättre framtid för kommande generationer måste vi ställa om till mer förnybar el. Genom att välja el från 100 % förnybara energikällor gör du ett enkelt val, som gör stor skillnad.

Källor:
Europaparlamentet
Energiföretagen
Vattenfall
Energiföretagen
Naturskyddsföreningen

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 26 oktober 2023