Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Earth Hour - frågor och svar

Ett foto från rymden av vår planet Jorden.

Ett foto från rymden av vår planet Jorden.

Earth hour grundades av Världsnaturfonden WWF för att uppmärksamma klimatfrågan och att påverka politikerna. Genom kampanjen uppmanas privatpersoner och företag att under en bestämd timma släcka alla lampor och stänga av icke nödvändiga elektroniska apparater.

När är det Earth Hour?

Earth Hour inträffar den sista lördagen i mars varje år. Datum och klockslag är detsamma världen över, dock anpassat efter lokal tid.

Earth Hour 2023 inträffar lördagen 25 mars mellan klockan 20.30 och 21.30.

Earth hour i Sverige

Earth Hour har sedan starten 2007 tagit avstamp i fem teman som tillsammans redogör för hur vi påverkar vårt klimat och biologiska mångfald. Tanken är att ge tips på hur du som enskild person kan bidra till ett mer stabilt klimat, utöver att visa ditt engagemang under Earth Hour.

I Sverige kallas dessa teman för de fem B:na – bilen, biffen, bostaden, börsen och butiken. Mer specifikt handlar det om att vi genom relativt enkla medel kan påverka hur vi transporterar oss, vad vi äter, hur vi bor, hur vi investerar våra pengar samt sättet vi konsumerar på. Du hittar tipsen för respektive tema på WWF:s hemsida.

Earth Hour - Världsnaturfonden WWF

Vi på Bixia brinner såklart lite extra för de insatser du kan göra kopplat till elanvändning. Våra bästa tips på hur du kan minska din elanvändning hittar du i artikeln här nedanför.

Spara el - så minskar du din elförbrukning

One Planet City Challenge (Earth Hour City Challenge)

Utöver att inspirera genom hållbara tips, är Svenska WWF även initiativtagare till projektet One Planet City Challenge (tidigare Earth Hour City Challenge). Initiativet startade 2010 som ett pilotprojekt där endast svenska städer deltog. WWF utmanade städerna att presentera trovärdiga planer för att kraftigt reducera sina koldioxidutsläpp och för att påverka omvärlden med inspirerande lösningar.

Idag är initiativet ett globalt projekt som engagerar länder världen över. År 2019 deltog över 250 städer i 53 olika länder. Syftet med initiativet är att få städer att uppvisa mål och handlingsplaner i linje med Parisavtalet, samt att inspirera omvärlden till att följa samma utveckling. Du kan läsa mer om initiativet på WWF:s hemsida.

One Planet City Challenge - Världsnaturfonden WWF

Kritik mot Earth Hour

Sedan Earth Hour infördes har kampanjen fått utstå en del kritik. Motståndare menar att den visar på teknikfientlighet och därmed skickar felaktiga signaler sett till vad världen behöver. Ekonomisk utveckling är nödvändigt både för att hitta nya energikällor och för att minska fattigdomen i världen. Världsnaturfonden själva menar dock att kampanjens syfte inte är att spara energi, utan att skapa engagemang i klimatfrågan och skicka en politisk signal till makthavare att ta klimatförändringarna på allvar.

Källa:

Världsnaturfonden WWF

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 28 februari 2023