Viktig information till våra kunder: Vi ringer inte och ber dig logga in med ditt Bank-ID eller uppge andra personliga uppgifter. Lämna aldrig ut dina koder eller lösenordsuppgifter.

Bixia logo
Meny
söklogotyp

Vindkraft – en viktig del av energiomställningen

Många vindkraftverk i havet.

Många vindkraftverk i havet.

Vindkraft är den energikälla som vuxit snabbast under de senaste åren – både i Sverige och Europa. Under de senaste åren har det investerats nära 100 miljarder kronor i ny vindkraft i Sverige, även om takten har mattats av något.

Att investeringar och nybyggnation av vindkraft har saktat ner i Sverige, beror till stor del på marknadens låga elpriser. Som producent får du inte tillräckligt betalt för att investeringen ska löna sig helt enkelt.

Dessutom är det många kommuner som säger nej till vindkraft, vilket skapar en stor osäkerhet för de aktörer som vill satsa på vindkraft. Därför har regeringen satt igång en utredning om hur man kan slopa det kommunala vetot när det gäller vindkraft.

Regeringen vill slopa kommunveto mot vindkraft - Sveriges radio

Svenskarna positiva till vindkraft

Även om det ofta finns ett lokalt motstånd mot nya vindkraftverk är majoriteten av svenskarna positivt inställda till tekniken. Enligt en Sifo-undersökning anser 65 procent att det är ett bra förslag att ”utöka elproduktionen från vindkraft till år 2040, så att den motsvarar mer än hälften av elanvändningen i Sverige”. 26 procent anser istället att det är ett dåligt förslag.

Starkt stöd för vindkraften, kraftig utbyggnad planeras - Dagens nyheter

Hur mycket vindkraft produceras i Sverige?

Vindkraft i Sverige är gynnsamt, mycket tack vare vår långa kust med starka vindar. Under 2019 producerades 19.5 TWh vindkraft i Sverige, enligt statistik från Svensk Vindenergi. En terawattimme är 1 000 miljoner kilowattimmar och 19.5 TWh motsvarar cirka 10 procent av all svensk elproduktion. I slutet av 2019 fanns det över 4 000 vindkraftverk i Sverige.

Statistics and forecast Q2 2020 (pdf) - Svensk vindenergi

Hur fungerar vindkraft?

Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelseenergi till elenergi. Detta sker genom att kraften från vinden överförs från vindkraftverkens snurrande blad till en generator. Den elen kan sedan användas för eget bruk eller levereras ut på elnätet.

Ett vindkraftverk kan börja producera el när det blåser 4 meter per sekund. De bästa förhållandena är jämna vindar på cirka 12-14 sekundmeter. Vid vindstyrkor på över 25 sekundmeter stängs de allra flesta vindkraftverk av på grund av säkerhetsskäl.

Hur mycket el producerar ett vindkraftverk?

 • Ett vindkraftverk med en effekt på cirka 2 till 2,5 MW och en totalhöjd på 150 meter kan i ett normalt vindläge ge cirka 5,3 till 6,5 miljoner kWh per år.
 • Ett vindkraftverk täcker den årliga elanvändningen för cirka 210 till 260 eluppvärmda villor (á 25 000 kWh/hushåll och år).
 • Verkningsgraden för ett vindkraftverk under optimala väderförhållanden är cirka 35 procent.

Utvecklingen går också hela tiden framåt. Numera byggs gärna vindkraftverk med en totalhöjd på upp emot 200 meter och något större generatoreffekt, cirka 3,3 MW. Dessa högre vindkraftverk ger cirka 10 till 12 miljoner kWh vardera per år. Det motsvarar 400 till 480 stycken eluppvärmda villor (á 25 000 kWh/hushåll och år).

Fördelar med vindkraft

Det finns många fördelar med vindkraft och den största är såklart att det är 100 procent förnybar el som produceras. Genom vindkraft tar vi tillvara på en av naturens krafter för att skapa el.

 • Vind är en oändlig och förnybar energikälla.
 • Vindkraften fungerar som ett stöd till vattenkraften. När vi har blåsigt väder kan vi förlita oss mer på vindkraftverk för elproduktionen.
 • Vindkraften är konkurrenskraftig. Efter den initiala kostnaden av att bygga kraftverket så har de väldigt låga driftskostnader. Det gör vindkraften till en av de billigaste metoderna för att producera förnybar energi.
 • Vindkraft har stor potential för utbyggnad i Sverige. Fördelen med att bygga ut vindkraftsproduktionen är att när vi har gott om el i Norden kan vi exportera överskottet till övriga Europa. För att förbättra export av överskott planeras utbyggnader av kablar mellan länderna vilket förenklar vindkraftsproduktionen.
 • Elpriserna pressas nedåt när det blåser mycket, något vi har fått bevisat flera gånger på elbörsen under de senaste åren.

Nackdelar med vindkraft

Vindkraften har ett antal nackdelar, framförallt byråkratiska. Det är en lång process för att få tillstånd till att bygga vindkraftverk och det tar oftast flera år innan allt är klart.

Under processen kartläggs och undersöks förutsättningarna för vindkraft inom till exempel geologi och biologi. Detta eftersom vi vill att vindkraftverken ska sättas upp på platser där de ger mest el och påverkar omgivningen minst. Mer om tillstånd för vindkraft finns att läsa på vindlovs webbplats.

Vindlov - Energimyndigheten

Vindkraft och nackdelar - Hur påverkar vindkraft miljön?

 • Många närboende till vindkraftsparker oroar sig för hur mycket det låter och att vindkraftverkens storlek påverkar omgivningen och naturupplevelsen.
 • Skuggning från rotorbladen kan också upplevas som störande.
 • Det finns en oro över att fåglar och fladdermöss kan krocka med vindkraftverken.

I Sverige har vi mycket forskning om vindkraftverk och dess samhällsnytta samt miljöpåverkan, vilket finns samlat på vindvals webbplats.

Vindval - Naturvårdsverket

Bixia satsar på vindkraft

Att välja vindkraft är att ta ställning för miljön och en grönare framtid. Glädjande nog minskar produktionen fossilbaserad energi överlag i Europa, och vi på Bixia bidrar till att öka andelen förnybar energi genom vindkraft. Det är en viktig energikälla för att minska koldioxidutsläppen. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket!

Är du intresserad av att veta mer om hur vi på Bixia jobbar eller vill du själv bli producent av vindel? Kontakta någon av våra personliga rådgivare vid produktion av vindkraft så tar vi nästa steg tillsammans.

Kontakta oss - Bixia

Källor:

Dagens nyheter

Energimyndigheten

Naturvårdsverket

Svensk vindenergi

Sveriges radio

Fler artiklar som kan intressera dig

Uppdaterad: 10 augusti 2023