Bixia logo

Närproducerad och förnybar energi

Vi på elbolaget Bixia ser till att du får både förnybar och närproducerad el. Det gör vi med hjälp av våra lokala elproducenter - vanliga människor som har ett vindkraftverk eller vattenkraftverk på sin gård, eller som har satt upp solpaneler på taket. Den el som blir över säljer de sedan vidare genom oss. Din el tar den kortaste och smartaste vägen och när du väljer Bixia gynnar du elproducenter nära dig. Ju fler vi blir, desto närmare och smartare blir vi tillsammans.

Välj närproducerad el från förnybara energikällor

För oss på Bixia är framtiden både förnybar och närproducerad. Vårt mål är att all svensk el ska vara grön, och det bästa sättet att nå dit är att stödja lokala elproducenter av förnybar energi. Genom att välja förnybar energi hos Bixia stödjer du utvecklingen av förnybara energikällor, vilket på sikt också betyder att du hjälper till i avvecklingen av de skadliga energikällorna.

Vi väljer ofta närproducerad mat utifrån bra kvalitet och en bättre smakupplevelse. Samtidigt vill vi veta var maten kommer ifrån och dessutom gynna det lokala näringslivet. När det gäller el kan vi inte välja utifrån smak och kvalitet. Men vi kan däremot välja att gynna våra lokala producenter, som i sin tur är med och skapar arbetstillfällen i sin verksamhet.

Elen som du köper av oss behöver varken komma från stora kraftverk ute i Europa eller enorma vindkraftparker. Den kan lika gärna komma från din lokala bonde. Vill du ha närproducerad och förnybar el? Med miljötillvalet Bixia Nära får du el från småskalig elproduktion i dina trakter. 

Lokala elproducenter för en levande landsbygd

Vi på Bixia arbetar för att öka andelen el från förnybara energikällor. Vi gör det bland annat genom att köpa grön el från så många lokala elproducenter vi kan. Eftersom den närproducerade elen också är hundra procent förnybar är den utan tvekan det bästa alternativet för klimatet. Om vi gynnar lokala verksamheter bygger vi också upp vår egen hembygd.

Idag har vi fler än 1200 lokala elproducenter över hela Sverige, och en tredjedel av all el vi säljer vidare kommer från dessa. Och mer ska det bli!

Närproducerad el med ursprungsgarantier

Den närproducerade elen vi säljer kommer från många olika lokala elproducenter, och vi kan alltid garantera ursprunget till elleveransen. Det gör vi genom att vi köper in så kallade ursprungsgarantier från elproducenten. Det är den garantin som är vårt ”bokföringsverifikat” på att elen verkligen är från en förnybar källa, såsom vindkraft eller vattenkraft.
Även solelanläggningar kan sälja ursprungsgarantier, men de måste komma upp i minst 1000 kWh för att kunna sälja en garanti. I normala fall kan det ta flera år innan en solelanläggning når upp i den överskottselen.

Kontakta gärna oss om du vill veta mer om våra planer för en grönare framtid och om du vill vara med på resan. Tillsammans kan vi skapa en ljus framtid med förnybar energi!