Bixia logo
Meny

Vattenkraft från Stocke Kvarn

Leif Jarl på Stocke Kvarn, strax utanför Växjö, är en av många producenter av småskalig förnybar el i Småland. Elen som blir över säljer han vidare till oss på Bixia, som har avtal med över 130 elproducenter i Småland. Sammanlagt producerar de 457 miljoner kWh förnybar el som räcker till 130 000 hushåll.

Vattenkraft vid Stocke Kvarn

Vi är ett av de elbolag som köper in störst andel förnybar el från småskaliga elproducenter. Bara i Småland har vi avtal med 134 producenter av förnybar el inom sol, vind och vatten. Leif Jarl på Stocke kvarn är en av dem.

- Jag tog mitt vattenkraftverk i drift för drygt fyra år sedan. Idag producerar jag cirka 140 000 förnybara kilowattimmar per år, vilket räcker till omkring 30 hushåll. Det känns bra att göra en insats för miljön, vara självförsörjande på el och samtidigt kunna leverera förnybar el till mina grannar, säger Leif Jarl.

Hjälp med fiskvandringsväg

Leif är själv uppvuxen i Kvarngården där hans pappa var mjölnare. Kvarndriften lades ner år 1960, femtio år senare hade Leif och hans fru Inger köpt tillbaka Stocke kvarn och genom hjälp, bland annat från Bixia Miljöfond, kunde han dra nytta av vattnet igen.

- Det tog ungefär två år att få tillstånd från Miljödomstolen och då hade vi tio år på oss att bygga. Våren 2010 stod anläggningen klar och året innan hade en fiskvandringsväg byggts med hjälp av länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Bixia och den lokala fiskevårdsföreningen. Hjälpen med fiskvandringsvägen var avgörande, annars hade jag nog aldrig fått någon lönsamhet i projektet, säger Leif.

Hemodlade grönsaker och närproducerad el

Vi på Bixia märker att den trend som dominerat matbranschen under några år – med närodlat och hemodlat – även börjar sprida sig till elmarknaden.

- Allt fler kunder vill ha el med hög kvalitet och låg miljöpåverkan. Vi vill att alla ska kunna välja förnybar el, men idag räcker den inte till alla. För att nå dit krävs en utbyggnad av produktionen på bred front. Lösningen behöver inte enbart vara stora anläggningar. Därför stöttar vi mindre producenter som vill investera för att exempelvis ta ett nedlagt vattenkraftverk i bruk, säger Magnus Ravander, chef försäljning konsument, Bixia.

Idyll vid Kvarnsjön

Det är ett fantastiskt vackert ställe! Vid den idylliska Kvarnsjön finns en kvarnbyggnad från andra halvan av 1800-talet. Utmed ån efter Kvarnsjön ligger ett litet brygghus och en välbevarad stenvalvsbro. Där den gamla mjölnarbostaden en gång låg har familjen nu byggt ett nytt hus där de bor.

I samband med restaurationen av kvarnen bestämde sig familjen också för att ta tillvara den kraft som uppstod i vattenfallet på drygt 4 meter.  Med hjälp av en asynkrongenerator på 30 kilowatt produceras därför nu ungefär 140 000 kilowattimmar per år. En del av den elen går till familjen Jarls eget hushåll, men överskottet säljer de till oss på Bixia. 

- Vi hade jättestor hjälp av Bixia Miljöfond, främst under projekteringen. Det kändes därför självklart att vi skulle sälja vår överskottsproduktion till Bixia. På så sätt bidrar vi till en ökning av andelen närproducerad el från förnybara energikällor, säger Leif. Vi hoppas att fler och fler förstår hur viktigt detta är för vår gemensamma framtid. Och kan man inte producera sin egen el, kan man i alla fall bidra genom att välja el från naturens krafter och komplettera sitt elavtal med Bixia Nära, avslutar Leif.

Leifs råd till dig som tänker bygga vattenkraftverk

  • Börja med tillståndsfrågorna – att få en vattendom tar alltid tid.
  • Ta hjälp av kunniga personer.
  • Försök att tänka långsiktigt vad gäller anläggningens utförande med hänsyn till miljö, fiske och drift samt teknisk/ekonomisk design av anläggningen.
  • Anlita bara seriösa entreprenörer.
  • Gör realistiska kalkyler.
  • Undersök möjligheterna att ansöka om bidrag, exempelvis via Bixia Miljöfond.
  • Skapa intäkter genom att sälja din överskottsel, exempelvis till Bixia.
  • Kontakta nätägaren tidigt.
  • Kontakta Energimyndigheten i god tid före färdigställande.

Välj Bixia Nära

Med Bixia Nära kan du välja närproducerad el från dina hemtrakter. Bixia Nära ger även återbäring till dina lokala elproducenter.

Träffa elproducenter nära dig

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 20 november 2015