Bixia logo
Meny

Vattenkraft från Stocke Kvarn

Roger Fransson som äger Stocke Kvarn strax utanför Växjö, är en av många producenter av förnybar el i Småland. Totalt producerar han cirka 140 000 kWh förnybar el per år som räcker till omkring 30 hushåll. Överskottet från hans egen användning säljer han vidare genom Bixia.

Vattenkraft vid Stocke Kvarn

Stocke kvarn var i drift som mjölnarkvarn till 1960. 50 år senare beslöt sig gårdens tidigare ägare för att ta tillvara på kraften i det kvarvarande vattenfallet. Efter tillstånd från Miljödomstolen byggdes kvarnen om till vattenkraftverk och våren 2010 stod anläggningen klar.

Året dessförinnan byggdes även ett fiskomlöp med stöd från Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Bixia miljöfond och den lojala fiskevårdsföreningen. Passagen ger fri väg för fisk att förflytta sig förbi kraftverket.

Idag producerar kraftverket cirka 140 000 förnybara kilowattimmar per år, vilket räcker till omkring 30 hushåll. En del av elen använder Roger i sitt eget hushåll, medan överskottet säljs vidare genom Bixia. På så sätt får andra lokala elanvändare också ta del av kvarnens förnybara produktion.

Välj Bixia Nära

Med Bixia Nära kan du välja närproducerad el från dina hemtrakter. Bixia Nära ger även återbäring till dina lokala elproducenter.

Träffa elproducenter nära dig

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 17 november 2020