Bixia logo
Meny

50 sörmländska villor får förnybar el från Boda Kvarn

Boda Kvarns historia börjar när Gustav Wasa nämner dess vattenreglering och kvarnrättighet år 1536. Sedan dess och ända fram till 1960-talet har det bedrivits kvarnverksamhet här och alla mjölnare är dessutom kända till namn.

Boda Kvarn har som så många av våra vattenkraftverk en lång och spännande historia. På slutet av 1600-talet köper Claestorp Boda Kvarn och har sedan dess varit ägare.

Åskan slog ut verket

- Under 1900-talets första hälft bedrevs även elproduktion, men åskan slog ut verket på 40-talet 2007 invigdes det nybyggda Boda Kvarn vattenkraftverk. All byggnation, en helt ny turbinhall, materialval och iordningställande av miljön har präglats av en anpassning till den unika kulturmiljön som Boda Kvarn utgör. Huvudsakligen användes lokala entreprenörer till byggnationen. Kvarnbyggnaden och kvarnmagasinet nyttjas idag av Östra Vingåkers Hembygdsförening, som bedriver en omfattande verksamhet med malning av mjöl café, festarrangemang och musikaftnar.

Mål att bli självförsörjande

Den beräknade elproduktionen är 700 000 kWh, vilket motsvarar uppvärmningen av cirka 50 normalstora villor.

- Vi ville satsa på Boda Kvarn både för att vara självförsörjande men också för att bevara miljön. Claestorp har haft Bixia i många år, redan på Katrineholms Energi-tiden. Sedan Boda Kvarn driftsattes 2007 har man fortsatt att köpa och sälja den förnybara elen till Bixia.

- Vi värmer upp alla fastigheterna med flis och håller på och installerar en större solelsanläggning om 1300 kvadratmeter. Den kommer att producera cirka 200 000 kWh solel. Då kommer vi att bli helt självförsörjande och får ett eget inomgårdsnät.

Fakta Boda kvarn: Fallhöjd 2,8-3,2 meter Medelvattenföring 4 m3/sekund och turbinen är utbyggd till 6,5 m3/sek Turbineffekt 180 kW Tubmått 1,8 meter i diameter Turbinen och generatorn är av typen semikaplan från Cargo & Kraft med kilremstransmission.

Välj Bixia Nära

Med Bixia Nära kan du välja närproducerad el från dina hemtrakter. Bixia Nära ger även återbäring till dina lokala elproducenter.

Träffa elproducenter nära dig

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el – det vill säga el som produceras lokalt från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 18 juli 2017