Bixia logo
Meny

Hållbarhet

Att arbeta med hållbar utveckling är en naturlig del i Bixias verksamhet och en stark drivkraft i det dagliga jobbet. Genom ett nybildat hållbarhetsteam tar Bixia ett mer strategiskt grepp om frågorna. Det är framförallt fem områden som hållbarhetsarbetet prioriterar: förnybar el, närproducerad el, elanvändning, användarvänlighet & kundupplevelse samt samarbeten.

Hållbarhetsansvarig Matina Rosenberg

Matina Rosenberg, analytiker på Bixia, har fått rollen som hållbarhetsansvarig.

- Vi har jobbat med hållbarhet under lång tid men nu vässar vi arbetet ytterligare, säger Matina. Vi har identifierat de viktigaste hållbarhetsfrågorna för våra intressenter och nästa steg är en färdplan för vårt strategiska arbete.

Att förnybar och närproducerad el står högst upp på listan är självklart. Det är grunden för Bixias vision och affär. Idag levererar vi 100 procent förnybar el till alla privatkunder. Vi har som målsättning att från och med år 2022 leverera 100 procent förnybar el även till företagskunder. Det är Bixias alla lokala producenter som gör det möjligt att förverkliga målet. Genom att producenterna får tillbaka en del av intäkterna ökar också förutsättningarna för en utbyggnad av mer närproducerad el.

- Bixia har mycket att vara stolta över när det gäller hållbarhet, säger Matina. Det gäller inte minst att vi tillför mer förnybar el till systemet. Men självklart går det alltid att bli bättre.

Elanvändning, som också är ett prioriterat område, innebär att Bixia hjälper sina kunder att tänka mer resurseffektivt genom information och tips. Det är nödvändigt för att skapa en hållbar samhällsutveckling där den förnybara elen ska räcka till alla.

Inom användarvänlighet och kundupplevelse pågår en ständig utveckling. Under det senaste året har webben blivit översatt till flera språk och därmed mer tillgänglig. Förenklad ansökan om digital faktura är ett annat exempel.

Hållbarhetsrapportframsida_webb.png
Läs Bixias hållbarhetsrapport för 2018

Samarbeten

Sist men inte minst är det nödvändigt att samarbeta med andra aktörer för att nå målet om en hållbar framtid. Bixias samarbete med ICA och Bee charging solutions (laddlösningar för elbilar) är några exempel.

Det är tyvärr få personer som känner till vilken betydelse valet av el har för vårt klimat.

Pär Kaller, VD

Hållbart samarbete

Vi har ett strategiskt samarbete med ICA - ett mycket viktigt steg i vår strävan efter att få fler att göra ett medvetet elval. Här träffar vår medarbetare Jenny Johnson ICA:s hållbarhetschef Maria Smith.

Världens enklaste klimatval!

Bara genom att göra ett aktivt val till förnybar el kan man som privatperson minska sitt koldioxidutsläpp. Dessutom är det ett enkelt val, som inte kräver att man ändrar sina vanor eller avstår från något, säger Pär Kaller, vd på elbolaget Bixia.

Alla krafter behövs

Globala målenx3_smal.pngI FN:s generalförsamling den 25 september 2015 antogs en historisk resolution Agenda 2030 för hållbar utveckling av alla 193 medlemsländer, som därmed har lovat att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar värld till 2030. Det tycker vi på Bixia är mycket positivt och vi vill därför själva dra vårt strå till stacken för att nå de 169 delmålen och 17 målområdena i agendan. Alla krafter behövs för att vi ska kunna skapa en hållbar värld till 2030.

Vi på Bixia berörs framförallt av målområde 7 som handlar om att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Ovan ser ni de globala delmål som Bixia kommer börja att fokusera på. Tillsammans tar vi ansvar och kan förändra världen i rätt riktning.

Bixias Miljömix 2018

Som privatkund hos oss får du bara el från förnybara energikällor. I diagrammet "Bixias miljömix" visas ursprung och miljöpåverkan för den el Bixia sålt i Sverige.

Kontakta sidansvarig