Meny

Hållbarhet

Att arbeta med hållbar utveckling är en naturlig del i Bixias verksamhet och en stark drivkraft i det dagliga jobbet. Genom ett nybildat hållbarhetsteam tar Bixia ett mer strategiskt grepp om frågorna. Det är framförallt fem områden som hållbarhetsarbetet prioriterar: förnybar el, närproducerad el, elanvändning, användarvänlighet & kundupplevelse samt samarbeten.

Hållbar utveckling

Hållbarhet är ett vitt begrepp som har olika innebörd för olika människor. Utgångspunkten för oss på Bixia är den allmänt rådande definitionen – att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Att ha det som kompass i alla beslut som tas och allt som görs så kan vi komma långt. Se filmen och se vad vi bland annat jobbat med under det gångna året.

Med hållbarhet som drivkraft

Som elbolag har de beslut vi fattar och det vi gör en väsentlig påverkan på vår omvärld och miljö. Det betyder också att vi har stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Och det är just det som driver oss. Man kan säga att hållbarhet är grunden i hela vår affär.  

En helt förnybar elmarknad

Under hela 10-talet har vi arbetat för att få in mer förnybar el i systemet som vi sedan säljer vidare till våra kunder. Helst av allt tycker vi att elen ska vara närproducerad, därför köper vi in el från lokala sol-, vind och vattenkraftsproducenter. För varje år ökar antalet producenter som väljer att sälja sin el genom oss på Bixia. Och för varje år ökar också antalet kunder som väljer närproducerad, förnybar el.

Tillsammans med kunder, producenter, medarbetare och samarbetspartners får vi kraft som förändrar världen mot en helt förnybar elmarknad och ett hållbart samhälle.

 

Hållbarhetsrapportframsida_webb.png

 

Läs Bixias hållbarhetsrapport för 2019

Vi på Bixia driver på utbyggnaden av närproducerad el från förnybara energikällor. Det gör vi genom att främja lokala initiativ och satsa på lokala producenter av förnybar energi.

Pär Kaller, VD

Alla krafter behövs

Globala målenx3_smal.pngI FN:s generalförsamling den 25 september 2015 antogs en historisk resolution Agenda 2030 för hållbar utveckling av alla 193 medlemsländer, som därmed har lovat att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar värld till 2030. Det tycker vi på Bixia är mycket positivt och vi vill därför själva dra vårt strå till stacken för att nå de 169 delmålen och 17 målområdena i agendan. Alla krafter behövs för att vi ska kunna skapa en hållbar värld till 2030.

Vi på Bixia berörs framförallt av målområde 7 som handlar om att säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Ovan ser ni de globala delmål som Bixia kommer börja att fokusera på. Tillsammans tar vi ansvar och kan förändra världen i rätt riktning.

Bixia Miljöfond

Vi vill medverka till mer el från förnybara energikällor – inte bara sälja den som redan finns. Därför har vi startat Bixia Miljöfond, för att gynna mindre och lokala producenter av förnybar energi.

Vi är schyssta elhandlare!

Vi är mycket stolta över att ha blivit godkända som ett Schysst elhandelsbolag, vilket också kommer ge våra kunder en bekräftelse på att de gjort ett extra bra val. Certifieringen innebär att vi som elhandlare uppfyller 18 kundlöften för att våra kunder ska känna sig trygga i sitt val av elhandelsbolag.

Hållbar el till ditt företag

För många företag är det redan en självklar väg att gå. Fortfarande finns möjligheten för företag att stärka sin position och sitt varumärke genom att välja 100 % förnybar el. Vill du få hjälp med att se över hur ditt avtal ser ut, kontakta oss så hjälper vi dig.

Uppdaterad: 29 april 2019
Kontakta sidansvarig