Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Sol, vind och växtkraft på Vistena gård

Lantbrukarna Jan och Jenny Johansson på Vistena gård utanför Skänninge utnyttjar sin mark och sina fastigheter till fullo. Utöver sina odlingar av potatis-, spannmål och oljeväxter producerar han el genom den naturliga kraft som kommer från solen och vinden. Två vindkraftverk och en växande solcellsanläggning tillhör näringarna på den miljövänliga gården i Östergötland.

Jenny och Johansson på Vistena gård tilsammans med Pär Kaller, VD på Bixia

Vi på Bixia förser våra kunder med närproducerad el från lokala producenter och Vistena gård är en av tusentals hjältar som tar tillvara på överskottsenergin från naturens krafter och gör detta möjligt. Solcellsanläggningen hos Jan och Jenny Johansson försörjer till stor del den egna verksamheten och elen från de två vindkraftverken distribueras via Bixia. Potatisodling är huvudnäringen på gården, men här finns också skog och betesmark och ett antal nötkreatur. Att producera sin egen el är att göra ett medvetet miljöval och samtidigt tänka affärsnytta, menar Jan Johansson.

- Vi vill vara effektiva på fler sätt och göra det allra bästa av vår mark och våra fastigheter. Att satsa på olika typer av verksamhet ökar möjligheten till lönsamhet i företaget. Varken solceller eller vindkraftverk kräver särskilt mycket underhåll, men de gör stor nytta som tillskott för oss personligen och som ett gott bidrag till miljö och ökad hållbarhet. För oss är det en klockren kombination, säger Jan.

Mer solenergi framöver

2009 investerade paret Johansson i ett första vindkraftverk och det andra vindkraftverket byggdes två år senare. Känslan att få fram ström och samtidigt hålla luften ren och eftervärlden fri från nergrävda restprodukter gav paret blodad tand. Under 2013 bestämde de sig för att också använda fastigheternas tak som underlag för solceller och utöka elproduktionen. 

- Jag tycker inte om fossila bränslen och är faktiskt rädd för vad kärnkraften kan orsaka vid ett haveri. Jag hade sedan länge varit inne på vindkraft. Min fru Jenny ville även dra nytta av solen och det fanns ju inga argument för att inte utveckla något så bra. Solceller fick det bli. Vår första anläggning genererar cirka 40 000 kWh och vi har planer på att använda taken på fler fastigheter för att bygga ut ytterligare, berättar Jan.

Mot en grönare framtid

Elproduktionen på Vistena gård varierar kraftigt med årstiderna. På hösten använder Jan och Jenny som mest el medan våren är den tid då deras egen elproduktion är störst. Detta leder till att de faktiskt både är producenter och kunder till Bixia.

- Vi är glada över den fina relation vi har till Bixia, både när vi behöver komplettera och köpa in el och när vi säljer elen från våra vindkraftverk. Det känns som att fler och fler faktiskt inser nyttan och fördelarna med lokalt producerad el. De ungdomar jag möter är ofta väldigt positiva. Det tolkar jag som ett gott tecken på att vi går mot en grönare framtid, avslutar Jan Johansson.

Välj Bixia Nära

När du väljer närproducerad el från Bixia genom tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och närproducerad el i ditt område. Då går en del av det du betalar för elen tillbaka till dina lokala elproducenter.

Köp solceller

Med solceller på taket producerar du din egen el samtidigt som du sparar pengar. Du ökar andelen förnybar elproduktion och vi betalar för elen du inte själv använder.

Träffa våra närproducenter

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 04 mars 2021