Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Vattenkraft från Stocke Kvarn

Roger Fransson som äger Stocke Kvarn strax utanför Växjö, är en av många producenter av förnybar el i Småland. Totalt producerar han cirka 140 000 kWh förnybar el per år som räcker till omkring 30 hushåll. Överskottet från hans egen användning säljer han vidare genom Bixia.

Vattenkraft vid Stocke Kvarn

Stocke kvarn var i drift som mjölnarkvarn till 1960. 50 år senare beslöt sig gårdens tidigare ägare för att ta tillvara på kraften i det kvarvarande vattenfallet. Efter tillstånd från Miljödomstolen byggdes kvarnen om till vattenkraftverk och våren 2010 stod anläggningen klar.

Året dessförinnan byggdes även ett fiskomlöp med stöd från Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, Bixia miljöfond och den lojala fiskevårdsföreningen. Passagen ger fri väg för fisk att förflytta sig förbi kraftverket.

Idag producerar kraftverket cirka 140 000 förnybara kilowattimmar per år, vilket räcker till omkring 30 hushåll. En del av elen använder Roger i sitt eget hushåll, medan överskottet säljs vidare genom Bixia. På så sätt får andra lokala elanvändare också ta del av kvarnens förnybara produktion.

Välj Bixia Nära

När du väljer närproducerad el från Bixia genom tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och närproducerad el i ditt område. Då går en del av det du betalar för elen tillbaka till dina lokala elproducenter.

Träffa våra närproducenter

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 04 mars 2021