Just nu är det många som ringer till oss och väntetiden är längre än normalt. Vi besvarar alla våra ärenden i turordning.
Du kan lösa många av dina ärenden genom att logga in på Mina Sidor och här kan du få svar på många frågor om elpriset och elmarknaden.

Regeringen har nu kommit med ett förslag om högkostnadsskydd för höga elpriser, mer information hittar du hos Svenska Kraftnät:
Stöd till elanvändare - Svenska Kraftnät

Bixia logo
Meny

Vattenkraft för viktiga värden

Vattenkraften från Sperlingsholms Gods AB försörjer tusentals hushåll med förnybar el. Den är också stommen i godsets ekonomi och i dess förmåga att värna historiska, biologiska och miljömässiga värden. Inte minst är den en förutsättning för i godsets uppgift att bevara och förädla ett viktigt kulturarv.

Familjen Kuylenstierna har ägt och förvaltat Sperlingsholms Gods norr om Halmstad i 150 år. Sedan 2014 är det Carl Kuylenstierna som leder den omfattande förvaltningen, vars huvudsakliga näring är skogsbruk. Tätt följt av elproduktion. Företaget Sperlingsholms Gods AB producerar omkring 8 GWh vid Sperlingsholms kraftstation i Nissan och cirka 1,5 GWh vid Marbäcks kraftstation i Fylleån, vilket tillsammans motsvarar elförbrukningen i cirka 5 000 hushåll.  

Ny teknik ger miljöfördelar

Marbäcks kraftstation förvärvades av Sperlingsholm i början av 2000-talet. Sperlingsholms kraftstation däremot, byggdes av Carls farfars far i början av 1900-talet. Redan på den tiden levererades el till stora delar av Halmstad och kunderna betalade per glödlampa. Kraftstationen har moderniserats kontinuerligt, ända fram till idag. Föga anade väl Carls farfars far att dammluckorna i framtiden skulle kunna stängas med hjälp av en app i telefonen. Carl berättar entusiastiskt om en fascinerande teknik.

- Vattenkraft bygger på en extremt enkel princip där vattnet faller och energi kan tas tillvara, tack vare jordens dragningskraft. Men detta måste omsättas tekniskt. Vi har omsorgsfullt förbättrat tekniken under generationer. Kraftstationen fick nya turbiner 1955 och 1966, vilka tjänstgör fortfarande. Dock med hjälp av den maskinella totalrenovering som skett de senaste två åren. Det är en finurlig kombination av mekanik, hydraulik, elektronik och byggteknik där dagens tekniska lösningar och digitala styrsystem gör att vi kan utnyttja vattnets potential ännu lite bättre och uppnå mer effektiv drift. Renoveringen leder också till miljöfördelar då vi exempelvis minimerat användningen av olja i maskinen.

Viktig källa till näring

Miljöhänsyn är överlag viktigt för Carl, liksom en rad olika värden han ständigt tar hänsyn till i den långsiktiga förvaltningen av egendomen. Det handlar såklart om ekonomi, men på Sperlingsholm värnas också i hög grad historiska, kulturella och biologiska värden.  Carl betonar hur viktig vattenkraften är för driften av godsets närmare 5 000 hektar mark.

- Vattenkraft är, sett över åren, den främsta näringskälla som möjliggjort att vi fortsatt kunnat värna om kulturbyggnader och vackra alléer, om flora och fauna och unika fågelarter, om våtmarksprojekt, produktionsskogar och biotoper för jakt. Och inte minst, om fisket i Nissan. 

Sveriges äldsta fungerande laxtrappa

Carl Kuylenstierna är djupt engagerad i debatten kring vattenkraftens påverkan på vattendrag och fiskbestånd. Han menar att lax och fiske är viktigt för såväl den egna verksamheten som för kulturarvet i Halland och måste gå att förena med miljövänlig elproduktion och god landsbygdsekonomi. Vid båda Sperlingsholms kraftstationer finns väl fungerande laxtrappor, som underlättar laxens vandring.

- Vattenkraften är oerhört viktig för att vi ska kunna fortsätta bidra till en levande landsbygd och här ingår förstås även fiskerinäringen. Vi har en laxtrappa precis vid kraftstationen och en annan, landets äldsta, vid dammen. Tillsammans med ett bra vattenflöde ger laxtrapporna mycket god möjlighet för fisken att vandra.

Vår kunskap idag gör skillnad imorgon

Sperlingsholms Gods är ett fint exempel på att omtanke och långsiktig omvårdnad gör skillnad. En ek som Carl planterar och sköter om idag, genererar en intäkt först om 100 år. Energin som vattnet skapar är förnybar, i oändlighet. El som dessutom produceras där den behövs mest, i södra Sverige. Idag vet vi att vi måste minska växthusgaserna och i det arbetet spelar förnybar el en mycket viktig roll.

- Människan är en del av naturen och vi har ett stort ansvar att vårda och förädla den. Det vet alla som bor och arbetar på landsbygden. Alla som vårdar fastigheter, parker, gårdar och skogar. Alla som bidrar till förnybara energikällor. Här på Sperlingsholm har vi vårdat omgivningarna och vattendragen i hundratals år. Det vill vi fortsätta med.

Välj Bixia Nära

När du väljer närproducerad el från Bixia genom tillvalet Bixia Nära är du med och stöttar utbyggnaden av mer förnybar och närproducerad el i ditt område. Då går en del av det du betalar för elen tillbaka till dina lokala elproducenter.

Träffa våra närproducenter

Vi är idag ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad el från förnybara källor som sol, vind, vatten och biomassa. Här möter du några av våra närproducenter.

Uppdaterad: 04 mars 2021